''Miłośnik Ziemi Szamotulskiej'' - brązowa ''Miłośnik Ziemi Szamotulskiej'' - srebrna ''Miłośnik Ziemi Szamotulskiej'' - złota1.      Celem odznaki „Miłośnik Ziemi Szamotulskiej”, zwanej dalej odznaką, jest popularyzacja historii, zabytków i walorów przyrodniczych regionu szamotulskiego.

2.      Terenem zdobywania odznaki jest obszar powiatu szamotulskiego.

3.      Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

4.      Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

5.      Czas spełnienia wymagań dla zdobycia odznaki jest nieograniczony.

6.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zdobywającego dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana kronika z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów, bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

7.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest:

a.      odbycie 2 wycieczek turystycznych o łącznej długości 20 km, w tym przebycie 10 km szlaku znakowanego,

b.     zwiedzenie 1 miasta Ziemi Szamotulskiej,

c.     zwiedzenie 15 obiektów krajoznawczych, w tym:

·         1 rezerwatu lub pomnika przyrody,

·         1 muzeum,

·         5 zabytków architektury,

·         3 pomników lub tablic pamiątkowych.

8.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest:

a.     odbycie 5 wycieczek turystycznych o łącznej długości 50 km, w tym przebycie 10 km szlaku znakowanego,

b.     zwiedzenie 2 miast,

c.     zwiedzenie 25 obiektów krajoznawczych, w tym:

·         1 rezerwatu przyrody,

·         1 muzeum,

·         3 parków wiejskich,

·         3 dworów lub pałaców,

·         3 kościołów zabytkowych,

·         3 miejsc pamięci narodowej.

9.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:

a.     odbycie 7 wycieczek turystycznych o łącznej długości 70 km, w tym przebycie 20 km szlaku znakowanego,

b.     zwiedzenie 2 miast,

c.     zwiedzenie 40 obiektów krajoznawczych, w tym:

·         2 rezerwatów przyrody,

·         5 pomników przyrody,

·         3 parków wiejskich,

·         3 dworów lub pałaców,

·         3 kościołów zabytkowych,

·         3 miejsc pamięci narodowej.

10. Obiekty krajoznawcze zaliczone na niższy stopień odznaki nie mogą być zaliczane na stopień wyższy.

11. Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm określonych w pkt. 7 i 8 osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Ziemi Szamotulskiej.

12. Odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Szamotułach.

13. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl