Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka  W 2010 r. Oddział PTTK Ziemi Chełmińskiej z Chełmna ustanowił trójstopniową Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Chełmno” poświęconą zabytkom sztuki nadwiślańskiego budownictwa militarnego.

Odznaka „Miłośnik Twierdzy Chełmno” ma na celu popularyzację obiektów fortyfikacyjnych dawnej Twierdzy Chełmno oraz walorów krajoznawczo-turystycznych miejscowości, na terenie których się znajdują.

W 2016 r. Regulamin Odznaki „Miłośnik Twierdzy Chełmno” został znowelizowany. Wprowadzono m.in. nowy wzór odznaki i dodano czwarty stopień „za wytrwałość”.Poprzedni Regulamin Odznaki „Miłośnik Twierdzy Chełmno”
(obowiązujący w latach 2010-2016)


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU ODZNAKI 😢

Oddział PTTK Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
os. Mikołaja Kopernika 2 m. 60
86-200 Chełmno
mobile: (+48-0) 662 581 591
e-mail: z.gostomski@gmail.com