OdznakaOdznaka „Miłośnik Teatru” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Żarnowie w celu wyróżnienia osób, które systematycznie uczestniczą w wyjazdach do Teatru Wielkiego w Łodzi, tylko podczas wyjazdów organizowanych przez Oddział PTTK w Żarnowie.

Odznakę zdobywa się za udział w odpowiedniej ilości spektakli teatralnych, na które wyjazdy organizuje Oddział PTTK w Żarnowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Żarnowie
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
tel. (0-44) 757-72-89
mobile: (+48) 602 537 092
e-mail: pttkzarnow@wp.pl