Odznaka   OdznakaOdznakę „Znam Ziemię Żagańską” ustanowiono w 1980 r. dla spopularyzowania Ziemi Żagańskiej, jej historii oraz krajobrazu. W 2004 r. Regulamin Odznaki został zaktualizowany. Od tego czasu propagowaniem i weryfikacją Odznaki zajmuje się Klub Rowerowy „Ogniwo” i działająca przy klubie specjalna Komisja Weryfikacyjna.

 1. Żagański Pałac Kultury, Towarzystwo Miłośników Żagania oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żaganiu dla spopularyzowania Ziemi Żagańskiej, jej historii oraz krajobrazu – ustanawiają Odznakę Krajoznawczą „Znam Ziemię Żagańską”.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie:

  • I stopień (w kolorze zielonym) może zdobyć każdy, kto uzyska minimum 100 pkt. za zwiedzone miejscowości Ziemi Żagańskiej. Odznaka jest płatna. Nabywać ją można w Oddziale PTTK w Żaganiu,

  • II stopień (w kolorze czerwonym) nadawana jest honorowo (bezpłatnie).

 3. Obydwa stopnie przyznaje specjalnie powołana do tego Komisja Weryfikacyjna przy Oddziale PTTK Żagań.

 1. Punkty na Odznakę potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa, przewodnika turystycznego, kierownika wycieczki (tu konieczna pieczątka organizacji, szkoły, instytucji oraz podpis kierownika) lub uzyskanie pieczątek w zwiedzanych miejscowościach – notuje się w niniejszej książeczce – regulaminie lub w książeczce turystyki kwalifikowanej. Mile widziany jest dołączony opis krajoznawczy, opis obiektów zabytkowych i przyrodniczych oraz osobliwości krajoznawczych itp.

 2. Obszar Ziemi Żagańskiej zawarty jest w następujących granicach: Nowogród Bobrzański – Dobroszów Mały – Gorzupia – lewy brzeg rzeki Bóbr – Siodło – Jankowa Żagańska – Witoszyn Górny – Lutynka – Straszów – Przewóz – Gozdnica – Klików – Świętoszów – Łozy – Rudawica – Pruszków – Wilczyce – Jelenin – Chotków – Wichów – Przylaski – Skibice – Kotowice – Drągowina – Nowogród Bobrzański.

 3. Plan Ziemi Żagańskiej można zakupić w Oddziale PTTK w Żaganiu.

 1. Punktacja miejscowości:

  • 20 pkt. – Żagań (dla turystów spoza powiatu żagańskiego),

  • 15 pkt. – Iłowa Żagańska, Gozdnica, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Wymiarki,

  • 10 pkt. – Brzeźnica, Dzietrzychowice, Chotków, Jelenin, Stary Żagań,

  • 5 pkt. – Gorzupia Dolna, Jabłonów, Jankowa Żagańska, Lutynka, Miodnica, Rudawica,

  • 1 pkt. – pozostałe.

 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej. Odznakę ustanowiono w roku 1980, aktualizacja 2004 r.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Żagańską” wraz z Książeczką Potwierdzeń Zwiedzanych Miejscowości – można otrzymać w biurze Oddziału PTTK Żagań.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Żaganiu
pl. Klasztorny 1, 68-100 Żagań
tel. (68) 377-35-27
http://zagan.pttk.pl
e-mail: kontakt@zagan.pttk.pl