OK ''Znam Zawiercie i okolice'' - srebrna OK ''Znam Zawiercie i okolice'' - złota1.     Celem odznaki jest popularyzacja miasta Zawiercia i jego okolic, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.

2.      Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.

3.      Odznaka ma 2 stopnie: srebrny i złoty.

4.      Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.

5.      Potwierdzenia należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT) lub sporządzonych przez siebie kronikach. Pieczątki można uzyskiwać w instytucjach, szkołach, sklepach, schroniskach, kościołach, u sołtysa itp. lub potwierdzić swój udział u organizatora imprezy turystycznej.

6.      Na odznakę w stopniu srebrnym należy wziąć udział w 1 rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK w Zawierciu oraz zwiedzić 7 z wymienionych w wykazie obiektów.

7.      Na odznakę w stopniu złotym należy wziąć udział w 2 imprezach turystycznych Oddziału PTTK w Zawierciu i zwiedzić dalsze 12 obiektów z wymienionych w wykazie.

8.      Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Zawierciu.

9.      Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji miasta i okolicy.

10. Wypełnioną książeczkę turystyki kwalifikowanej lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Zawierciu celem weryfikacji. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć znaczek na zwrot książeczki.

11. Odznakę można kupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK w Zawierciu ul. gen. Sikorskiego 10.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Zawierciu.

13. Regulamin został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Oddziału w dniu 23 stycznia 1997 r. i wchodzi w życie od 31 marca 1997 r.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA NA ODZNAKĘ