Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej - dziecięca   Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej - popularna   Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej - brązowa   Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej - srebrna   Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej - złota   Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej - honorowaOdznaka powstała z inicjatywy Oddziału PTTK w Turku, przy czynnym udziale Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera i Nadleśnictwa Turek oraz Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Komisji Ochrony Przyrody.

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej (w skrócie OKZT) jest odznaką regionalną PTTK ustanowioną przez Oddział PTTK w Turku. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o powiecie tureckim i jego walorach krajoznawczo – przyrodniczych.

 2. Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Tureckiej jest ustanowiona w sześciu stopniach:

  • stopień I – dziecięca odznaka krajoznawcza

  • stopień II – popularna odznaka krajoznawcza

  • stopień III – brązowa odznaka krajoznawcza

  • stopień IV – srebrna odznaka krajoznawcza

  • stopień V – złota odznaka krajoznawcza

 3. Odznaki Krajoznawcze Ziemi Tureckiej przyznaje, po weryfikacji przedstawionych kronik wycieczek, Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK.

 4. Ustanowiono Honorową Odznakę Krajoznawczą przyznawaną za zasługi na rzecz turystyki i krajoznawstwa Ziemi Tureckiej. Odznaka przyznawana jest przez Zarząd Oddziału PTTK w Turku na wniosek Zarządu Oddziału lub Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.

 5. Nadanie Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Tureckiej następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach turysty. Odznaka jest odpłatna.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. Dziecięcą OKZT mogą zdobywać osoby w wieku od 6 do 10 lat.

 2. OKZT od stopnia Popularna można zdobywać od ukończenia 9 lat.

 3. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.

 4. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.

 5. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny. W ciągu 12 miesięcy można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Dopuszcza się możliwość zdobycia odznak Dziecięcej i Popularnej lub Popularnej i Brązowej w jednym 12-miesięcznym okresie.

 6. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek, wycieczek, zlotów, rajdów po Ziemi Tureckiej i innych imprez organizowanych przez ogniwa PTTK, instytucje, szkoły, organizacje.

 7. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 8. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą obiektu lub miejscowości, wklejony bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu (w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym). Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) oraz pracownicy Nadleśnictwa Turek i Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera, pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki.

 9. Warunkiem zdobycia poszczególnych odznak w poszczególnych stopniach jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK Turek.

III. Zestawienie obiektów

A. Obiekty o charakterze historycznym

GMINA BRUDZEW

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Brudzew,
pl. Wolności 1

kościół parafialny pw. św. Mikołaja z 1435, 1730 r.

52°06'01,7”N 18°36'13,2”E
52,100469 18,603673

2.

Brudzew,
pl. Wolności 1

plebania przy kościele pw. św. Mikołaja z pocz. XIX w.

52°06'02,0”N 18°36'12,0”E
52,100556 18,603333

3.

Brudzew

kościół pw. Świętego Ducha (obecnie kaplica) z 1680 r.

52°05'51,2”N 18°36'22,0”E
52,097542 18,606119

4.

Brudzew

fortyfikacje ziemne z XVII w.

52°06'04,0”N 18°36'28,0”E
52,101111 18,607778

5.

Brudzew

zespół dworski: dwór z 1900, 1945 r., park z 2. poł. XIX w.

52°06'00,2”N 18°36'10,3”E
52,100047 18,602858

6.

Brudzew

spichrz z XIX w.

52°06'00,5”N 18°36'13,0”E
52,100139 18,603611

7.

Brudzyń

zespół pałacowy: pałac z 1869, 1905, 1938 r., park z poł. XIX w.

52°05'33,0”N 18°34'13,0”E
52,092500 18,570278

8.

Galew

kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego z 1845, 1927-30

52°04'00,5”N 18°33'33,3”E
52,066792 18,559256

9.

Kolnica

park dworski z 2.poł. XIX w.

52°05'26,8”N 18°35'41,7”E
52,090766 18,594918

10.

Kolnica

wozownia z 1912 r.

52°05'24,3”N 18°35'38,2”E
52,090081 18,593931

11.

Kuźnica
Janiszewska

Mogiłki, pomnik Powstańców 1863 r. Uwagi: 42g; głaz pomnik powstańców 1863 r.

52°3’ 43’’N 18°39’26’’E
52,0619444, 18,657722

GMINA DOBRA

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Chrapczew

cmentarz choleryczny. Uwagi: 192l; miejsce stacji wielkanocnej procesji

51°54’ 37’’N 18°38’8’’E
51,91028 18,63556

2.

Chrapczew

cmentarz ewangelicko-augsburski

51°54’ 39’’N 18°38’6’’E
51,91083 18,635

3.

Chrapczew

ostatni schron Groźnego. Uwagi: 189m; miejsce pojmania żołnierzy oddziału Groźny; kapliczka Koła Łowieckiego Szarak w Dobrej; stara lipa drobnolistna o wym. pomnikowych, projektowany pomnik przyrody

51°54’ 26’’N 18°39’50’’E
51,9722 18,66389

4.

Dobra, pl. Wojska
Polskiego 19

kościół parafialny pw. Narodzenia NMP z 1808, 1906-1912

52°06'04,0”N 18°36'28,0”E
52,101111 18,607778

5.

Dobra, ul. Gabriela
Narutowicza

zespół dworski z 2. poł. XIX w.: dwór z 1874 r., park

51°55'01,0”N 18°36'42,0”E
51,916944 18,611667

6.

Dobra, ul. Gabriela
Narutowicza

budynki gospodarcze z 1 poł. XX w.: gorzelnia, magazyny, wozownia

51°55'03,0”N 18°36'35,0”E
51,917500 18,609722

7.

Dobra

cmentarz żydowski

51°54’ 23’’N 18°36’37’’E
51,90639 18,61028

8.

Kaczka

cmentarz ewangelicko-augsburski

51°56’ 6’’N 18°43’39’’E
51,935 18,7275

9.

Mikulice

dwór, ob. szkoła z poł. XIX w.

51°55'58,0”N 18°35'06,0”E
51,932778 18,585000

10.

Miłkowice 8

kościół parafialny pw. św. Mikołaja z lat 1880-1882, plebania

51°49'59,0”N 18°39'54,0”E
51,833056 18,665000

11.

Młyny Piekarskie

cmentarz ewangelicko-augsburski

51°55’ 22’’N 18°43’34’’E
51,92278 18,72611

12.

Skęczniew 11

kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1825 r.

51°52'23,0”N 18°41'20,5”E
51,873056 18,689028

GMINA KAWĘCZYN

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Chocim

kapliczka św. Wawrzyńca. Uwagi: kapliczka z figurą św. Wawrzyńca, na rozstaju dróg

51°50’ 37’’ N18°32’18’’E
51,84361 18,538330

2.

Chocim

zespół dworski z pocz. XX w.: dwór, park

51°50'43,0”N 18°31'43,0”E
51,845278 18,528611

3.

Czachulec Nowy

pomnik Getto Szachulec. Uwagi: 250Ah; pomnik upamiętniający zamordowanych i zmarłych osób narodowości żydowskiej z okresu istnienia getta Czachulec w czasie II wojny światowej

51°55’ 28’’N 18°27’45’’E
51,92444 18,462500

4.

Dzierzbotki

wiatrak koźlak z 1868 r.

51°54'53,2”N 18°30'49,0”E
51,914778 18,513611

5.

Kawęczyn

zespół dworski z poł. XIX, XX w.: dwór, ob. szkoła

51°54'34,0”N 18°31'43,0”E
51,909444 18,528611

6.

Kawęczyn

zespół dworski z poł. XIX, XX w.: park

51°54'35,0”N 18°31'48,0”E
51,909722 18,530000

7.

Kowale Pańskie 5

kościół parafialny pw. MB Szkaplerznej z lat 1841-1851

51°56'13,0”N 18°32'38,0”E
51,936944 18,543889

8.

Kowale Pańskie

plebania z 1 poł. XIX w.


9.

Marcjanów

wiatrak koźlak z XIX w.

51°53'49,0”N 18°27'56,0”E
51,896944 18,465556

10.

Tokary Pierwsze 29

kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła z lat 1858-1862, 1864-1869

51°52'23,0”N 18°31'51,0”E
51,873056 18,530833

11.

Żdżary

zespół dworski z 1 poł XIX w.: dwór, park

51°52'19,8”N 18°30'03,5”E
51,872167 18,500972

GMINA MALANÓW

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Celestyny

cmentarz ewangelicko-augsburski

51°55’ 17’’N 18°20’17’’E
51,921390 18,338060

2.

Czachulec Stary

cmentarz ewangelicko-augsburski

51°54’ 59’’N 18°26’22’’E
51,91639 18,439440

3.

Kotwasice

cmentarz ewangelicko-augsburski

51°58’ 35’’N 18°20’43’’E
51,97639 18,345280

4.

Malanów,
ul. Południowa

drewniany kościół parafialny pw. śś. Stanisława i Mikołaja z lat 1870-1874

51°57'06,6”N 18°23'34,2”E
51,951843 18,392830

5.

Malanów,
ul. Południowa

drewniana dzwonnica z 1716 r.

51°57'07,1”N 18°55'31,0”E
51,951962 18,925290

6.

Malanów

zajazd (nr 46) z poł. XIX w.


7.

Miłaczewek

wiatrak koźlak z 1793 r.

51°56'15,0”N 18°25'49,5”E
51,937500 18,430417

8.

Poroże

cmentarz ewangelicko-augsburski; 260i

52°1’ 32’’N 18°23’30’’E
52,025560 18,391670

9.

Żdżenice

wiatrak koźlak z XVIII/XIX w.

51°58'34,5”N 18°25'26,0”E
51,976263 18,423901

GMINA PRZYKONA

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Boleszczyn 71

kościół parafialny śś. Ap. Piotra i Pawła z lat 1818-1821, 1899

51°57'22,0”N 18°40'09,0”E
51,956111 18,669167

2.

Psary,
ul. Sportowa 1

kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP z lat 1911-1912

51°59'13,0”N 18°37'02,0”E
51,986944 18,617222

3.

Smulsko

Smulska Górka – grodzisko średniowieczne obronne

51°58’ 47’’N 18°43’37’’E
51,97972 18,72694

4.

Trzymsze

grodzisko średniowieczne

51°59’ 59’’N 18°42’37’’E
51,99972 18,710280

GMINA TULISZKÓW

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Grzymiszew

cmentarz rzymskokatolicki z 1 poł. XIX w. z kaplicą rodu Pułaskich

52°02'27,0”N 18°21'33,0”E
52,040833 18,359167

2.

Piętno

park dworski z 1 poł. XIX w.

52°01'03,0”N 18°21'19,0”E
52,017500 18,355278

3.

Smaszew (wieś w woj.
wielkopolskim)

zespół dworski z 1 poł. XIX w.: dwór

52°00'47,0”N 18°16'48,0”E
52,013056 18,280000

4.

Smaszew (wieś w woj.
wielkopolskim)

zespół dworski z 1 poł. XIX w.: park

52°00'48,0”N 18°16'45,0”E
52,013333 18,279167

5.

Tuliszków,
ul. Poznańska 2

kościół parafialny pw. św. Wita z 1450, 1780, 1874-1877, 1884-1886

52°04'36,5”N 18°17'46,0”E
52,076806 18,296111

6.

Tuliszków,
ul. Poznańska 1

plebania z 1816 r.

52°04'35,0”N 18°17'42,5”E
52,076389 18,295139

7.

Tuliszków-Zadworna,
ul. Parkowa/Zadworna

cmentarz rzymskokatolicki z 1 poł. XIX w.

52°04'35,0”N 18°17'42,5”E
52,076389 18,295139

8.

Tuliszków-Zadworna,
ul. Parkowa/Zadworna

zespół dworski z 1 poł. XIX w.: spichrz na wyspie

52°04'42,0”N 18°18'05,0”E
52,078333 18,301389

9.

Tuliszków-Zadworna,
ul. Parkowa/Zadworna

zespół dworski z 1 poł. XIX w.: park

52°04'40,0”N 18°18'05,0”E
52,077778 18,301389

GMINA TUREK

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Obrębizna

pomnik Żołnierzy z Oddziału Groźny. Uwagi: 130a; miejsce zamordowania przez UB żołnierzy w 1946 r.

52°3’ 30,68’’N 18°28’46’’E
52,05833 18,479440

2.

Słodków 72

dwór z 1 poł. XIX w.

52°01'03,0”N 18°26'21,0”E
52,017500 18,439167

3.

Szadów Pański 4

karczma z 2 ćw. XIX w., wozownia

52°01'43,0”N 18°31'56,0”E
52,028611 18,532222

4.

Turek-Korytków

park dworski z poł. XIX w.


MIASTO TUREK

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Turek, pl. Wojska
Polskiego 1

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

52°00'59,0”N 18°30'02,0”E
52.016389, 18.500556

2.

Turek, ul. 3 Maja 4

kościół ewangelicki z 1849 r.

52°01'02,5”N 18°30'02,0”E
52,017361 18,500556

3.

Turek, ul. 3 Maja 4

plebania przy kościele ewangelickim z 1 poł. XIX w.

52°01'01,5”N 18°30'01,5”E
52,017083 18,500417

4.

Turek, pl. Henryka
Sienkiewicza 4

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusa z lat 1904-1913

52°00'54,4”N 18°30'09,3”E
52,015113 18,502586

5.

Turek, ul. Fryderyka
Chopina

cmentarz ewangelicko-augsburski z 1850 r.

52°01'30,0”N 18°29'50,0”E
52,025000 18,497222

6.

Turek, ul. Witolda
Lutosławskiego

cmentarz żydowski, po 1832 r.

52°02'15,0”N 18°29'06,0”E
52,037500 18,485000

7.

Turek,
os. Zdrojki Lewe

cmentarz choleryczny z XIX w.

52°02'20,0”N 18°29'07,5”E
52,038889 18,485417

8.

Turek, ul. Konińska

zespół dworski-parkowy z 2 poł. XIX w.: dwór, park

52°00'55,0”N 18°28'57,0”E
52,015278 18,482500

9.

Turek

układ urbanistyczny

52°00'57,1”N 18°30'04,0”E
52,015872 18,501116

10.

Turek

domy z lat 1825-1840 „Domy Tkaczy”

dawna ulica Nowy Świat
(ob. ul. Kaliska)

11.

Turek

domy z lat 1825-1840 „Domy Tkaczy”

dawna ulica Pólko (ob. ul.
Stefana Żeromskiego)

GMINA WŁADYSŁAWÓW

Lp.

Adres

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Chylin

zespół dworski: dwór z 1912 r., spichrz z poł. XIX w.

52°07'01,0”N 18°26'33,0”E
52,116944 18,442500

2.

Chylin

zespół dworski: park z XIX-XX w.

52°07'01,0”N 18°26'36,0”E
52,116944 18,443333

3.

Chylin

cmentarz choleryczny. Uwagi: 4g; krzyż na cmentarzu cholerycznym

52°07'03,0”N 18°25'57,0”E
52,11750 18,432500

4.

Felicjanów

cmentarz ewangelicki (nieczynny) z końca XVIII w.

52°05'54,0”N 18°27'19,0”E
52,098333 18,455278

5.

Russocice 19

kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XV w.

52°06'16,0”N 18°28'36,0”E
52,104444 18,476667

6.

Russocice 19

plebania z 1836, 1856 r.

52°06'14,5”N 18°28'35,5”E
52,104028 18,476528

7.

Russocice

cmentarz parafialny rzymskokatolicki z XVIII/XIX w.

52°06'32,0”N 18°29'01,0”E
52,108889 18,483611

8.

Russocice

cmentarz żydowski z pocz. XIX w.

52°06'52,0”N 18°29'03,0”E
52,114444 18,484167

9.

Władysławów

układ urbanistyczny z 1727 r.

52°06'12,0”N 18°28'21,0”E
52,103333 18,472500

10.

Władysławów,
Rynek 23

kościół ewangelicki, ob. Gminny Dom Kultury z 1 poł. XIX w.

52°06'11,0”N 18°28'19,0”E
52,103056 18,471944

11.

Władysławów,
ul. Kaliska 10

dom z pocz. XIX w. „Dom Tkaczy”

52°06'09,5”N 18°28'12,5”E
52,102639 18,470139

12.

Wyszyna, ul. Rafała
Gurowskiego 3

drewniany kościół pw. Narodzenia MB z XVIII w.

52°08'14,5”N 18°23'40,0”E
52,137361 18,394444

13.

Wyszyna, ul. Rafała
Gurowskiego 3

dzwonnica z 1782 r.

52°08'14,0”N 18°23'38,5”E
52,137222 18,394028

14.

Wyszyna, ul. Rafała
Gurowskiego 3

plebania z XIX/XX w.

52°08'16,0”N 18°23'42,0”E
52,137778 18,395000

15.

Wyszyna

pozostałości zespołu zamkowego z pocz. XVI w.: ruina zamku (dom mieszkalny i wieże), fosy i obwarowania

52°08'17,5”N 18°23'54,5”E
52,138194 18,398472

B. Obiekty o charakterze przyrodniczym

GMINA TULISZKÓW

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Grzymiszew

Zdroje Ruda – rozległe źródliska dopływu Topca; fauna i flora charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

52°3’45’’N 18°25’36’’E
52,062500 18,426670

2.

Grzymiszew

Murowany Dąb – 28d; leżący dąb szypułkowy, dawny pomnik przyrody

52°4’4’’N 18°23’4’’E
52,067780 18,384440

3.

Grzymiszew

dąb z dziuplą – 28d; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°4’5’’N 18°23’8’’E
52,06806 18,385560

4.

Grzymiszew

Dęby Bliźniaki – 27k; dwa dęby szypułkowe, pomniki przyrody rosnące obok siebie

52°4’10’’N 18°23’28’’E
52,069440 18,391110

5.

Grzymiszew

dąb z dziuplami – 27k; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°4’11’’N 18°23’27’’E
52,06972 18,39083

6.

Grzymiszew

dąb z odnogą – 27k; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°4’11’’N 18°23’28’’E
52,06972 18,39111

7.

Grzymiszew

dąb z gniazdem – 27k; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°4’12’’N 18°23’28’’E
52,07 18,39111

8.

Grzymiszew

dąb koło cegielni – 27k; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°4’11’’N 18°23’35’’E
52,07 18,39028

9.

Grzymiszew

Dąb Stary – 29c; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°3’58’’N 18°22’54’’E
52,06611 18,38167

10.

Grzymiszew

dąb suchy – 27k; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°4’5’’N 18°23’5’’E
52,06806 18,38472

11.

Grzymiszew

Ścieżka Moczary – stawy; ścieżka przyrodnicza, współrzędne – początek ścieżki

52°3’56’’N 18°23’31’’E
52,06556 18,39194

12.

Grzymiszew

mrowiska – 87b; dwa bardzo duże mrowiska

52°3’6’’N 18°24’32’’E
52,05167 18,40889

13.

Piętno

kamienie na Desznie – 173c; dwa głazy, pomnik przyrody; granit różowy

52°0’18’’N 18°23’31’’E
52,005 18,39194

14.

Piętno

park w Piętnie – park podworski; grąd, szczególnie piękne runo wiosną; iglicznia trójcierniowa, pomnik przyrody

52°1’8’’N 18°21’11’’E
52,01889 18,35306

15.

Piętno

Zdroje Gozdów – 161n; rozległe źródliska dopływu Strugi Tuliszkowskiej; fauna i flora charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

52°1’40’’N 18°22’30’’E
52,027780 18,37500

16.

Piętno

źródło w lesie – 155k; źródlisko dopływu Strugi Tuliszkowskiej; fauna i flora charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

52°1’32’’N 18°23’30’’E
52,02556 18,39167

17.

Smaszew

dęby wieloraki – 212c; dwa dęby szypułkowe o wielu pniach, pomniki przyrody

52°0’1’’N 18°16’13’’E
52,00028 18,27028

18.

Smaszew

Dąb Smaszew – 202d; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°1’3’’N 18°23’31’’E
52,0175 18,39194

19.

Smaszew

Dąb na Łazach – 211a; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°0’16’’N 18°16’40’’E
52,00444 18,27778

GMINA TUREK

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Budy Słodkowskie

źródło – lasy prywatne, dostępne; źródlisko, flora i fauna charakterystyczne dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

51°59’53’’N 18°24’47’’E
51,99806 18,41306

2.

Obrębizna

Góra Grebera – 145d,i; wzniesienie z widokiem na Turek, stromy stok

52°2’30’’N 18°29’2’’E
52,04167 18,48389

3.

Obrębizna

Kukułowa Góra – 151s,r; wzniesienie w lesie, na zboczu siedliska cenne przyrodniczo – grąd z płatami świetlistej dąbrowy, ciekawa i bogata roślinność runa

52°2’30’’N 18°30’42’’E
52,04167 18,51167

4.

Obrębizna

Stary Modrzew – 150o; modrzew europejski, pomnik przyrody

52°2’21’’N 18°30’27’’E
52,03917 18,5075

5.

Obrębizna

parowy w lesie Zdrojki – 130b,f; system wąwozów, legenda

52°3’28’’N 18°28’37’’E
52,05778 18,47694

6.

Wrząca

kamień z wanienką; głaz – granit różowy, pomnik przyrody; legenda

52°1’8’’N 18°25’13’’E
52,01889 18,42028

7.

Wrząca

Zdroje Wrząca – 157c; rozległe źródliska dopływu Strugi Tuliszkowskiej; fauna i flora charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

52°1’26’’N 18°25’34’’E
52,02389 18,42611

GMINA PRZYKONA

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Aleksandrów

wrzosowiska – 80, 78, 79; wrzosowiska pod linią wysokiego napięcia

52°1’0’’N 18°41’11’’E
51,01667 18,68639

2.

Ewinów

dąb w Czarnym Lesie – 149f; dąb szypułkowy, pomnik przyrody; ols jesionowy

51°57’13’’N 18°43’19’’E
51,95361 18,72194

3.

Ewinów

grądy nad Kaczką – 147, 155; grądy o naturalnej szacie roślinnej, szczególny aspekt wiosenny; teren trudnodostępny

51°57’06’’ N 18°44’9’’E
51,95167 18,73583

4.

Gajówka

Niebieska Woda – osadnik popiołów Elektrowni Adamów

52°0’ 40’’N 18°35’0’’E
52,01111 18,58333

5.

Gajówka

Ostoja Turecka – zbiornik Przykona, tereny zrekultywowane po odkrywce Adamów i składowisko popiołów z plażami popiołowymi – ostoja ptaków ważna w skali kraju. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie łącznie 253 gatunków ptaków. Ważne w skali kraju miejsce lęgowe mewy czarnogłowej i rybitwy rzecznej.

52°0’12’’N 18°39’30’’E
52,00333 18,65833

6.

Sarbie

Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty; obszar pomiędzy Wartą a wałem przeciwpowodziowym – dyrektywa ptasia – miejsca ważne dla ptaków (bytowania, gniazdowania, odpoczynku na przelotach)

52°1’0’’ N 18°43’E
52,01667 18,71667

7.

Smulsko

Smulska Górka – grodzisko średniowieczne obronne

51°58’47’’N 18°43’37’’E
51,97972 18,72694

8.

Trzymsze

dąb szypułkowy o wymiarach pomnikowych, własność prywatna, przy drodze

51°0’0’’N 18°42’22’’E
51,00000 18,70611

GMINA BRUDZEW

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Bogdałów Kolonia

Bagno Cyranki – 69g,f; bagno, bobrowe żeremie

52°2’21’’N 18°36’46’’E
52,03917 18,61278

2.

Bogdałów Kolonia

Ostoja Turecka – Zbiornik Bogdałów – 71b; sztuczny zbiornik powstały w wyniku rekultywacji wodnej po odkrywce Bogdałów, siedlisko bobrów, chroniony pływacz zwyczajny. Zbiornik został zaliczony do Ostoi Tureckiej –ochrona ptaków

52°2’54’’N 18°35’50’’E
52,04833 18,59722

3.

Kozubów

prom na Warcie; rzeka Warta i dolina – Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty; prom przez rzekę Wartę napędzany nurtem rzeki; cenny przyrodniczo obszar Natura 2000 – dyrektywa ptasia

52°2’15’’N 18°43’5’’E
52,0375 18,71806

4.

Kuźnica
Janiszewska

Remiza Sacały – 45c; miejsce postoju, dawne podwórze dworu Sacały; łączka dla owadów; ulik dla owadów błonkoskrzydłych – zapylaczy

52°3’28’’N 18°39’56’’E
52,05778 18,66556

5.

Kuźnica
Janiszewska

Ścieżka Koźmin – ścieżka edukacyjna wytyczona we współpracy Szkoły Podstawowej w Koźminie i Nadleśnictwa Turek pokazującej miejsca historyczne i poznawcze przyrodnicze

52°3’43’’N 18°39’26’’E
52,06194 18,65722

6.

Kozubów, Kuźnica Janiszewska, Kwiatków, Dąbrowa, Janów

Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty – dyrektywa ptasia; obszar cenny w skali Europy


7.

Tarnowa

Żwirownia Halinów – 28a,b; tereny zrekultywowane po wydobyciu żwiru

52°6’23’’N 18°33’17’’E
52,10639 18,55472

GMINA WŁADYSŁAWÓW

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Głogowa

Księża Góra – 78b; wzniesienie Księża Góra, legenda, kwaśna dąbrowa

52°4’13’’N 18°26’13’’E
52,07028 18,43694

2.

Głogowa

Lisia Woda – 76g; naturalny pojnik dla zwierząt, kwaśna dąbrowa w fazie odnowienia naturalnego; rozstaje dróg, pomnik Koła Łowieckiego Sokół w Tuliszkowie

52°4’53’’N 18°26’7’’E
52,08139 18,43528

3.

Głogowa

zakola Kopca, rzeka Topiec – naturalny bieg rzeki z wieloma zakolami; stanowiska wawrzynka wilczełyko, naturalne łęgi olszowe

52°5’26’’N 18°24’14’’E
52,09056 18,40389

4.

Kuny

Dąb Olesin – 299a; dąb szypułkowy, pomnik przyrody

52°8’50’’N 18°27’43’’E
52,14722 18,46194

5.

Małoszyna

Wąwóz Małoszyna (Międzylesie) – malowniczy wąwóz powstały w wyniku erozji; ciekawa roślinność na skarpach

52°4’50’’N 18°27’32’’E
52,08056 18,45889

6.

Przyborów

źródła Krawca, teren prywatny dostępny – rozległe źródlisko dopływu Topca, fauna i flora charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

52°7’27’’N 18°22’47’’E
52,12417 18,37972

GMINA DOBRA

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Chrapczew

dąb z kapliczką – dąb szypułkowy, projektowany pomnik przyrody, legenda

51°53’46’’N 18°38’45’’E
51,89611 18,64583

2.

Chrapczew

Stawy Chrapczew – 187g; bagno, staw, ostoja płazów i ptaków

51°55’2’’N 18°39’44’’E
51,91722 18,66222

3.

Chrapczew

źródlisko – 192i; źródlisko, naturalny ciek, legenda; rośliny rzadkie: skrzyp zimowy, paprotka zwyczajna, fauna i flora charakterystyczna dla źródlisk

51°54’36’’N 18°38’34’’E
51,91000 18,64278

4.

Linne

pałac Linne – 204m; willa dawnego właściciela majątku Linne Jerzego Schweiherta z 1932 r., leśniczówka Linne i pokoje gościnne, park: orzesznik, jodła kalifornijska, dęby szypułkowe, ulik dla owadów błonkoskrzydłych – zapylaczy

52°1’32’’N 18°23’30’’E
52,02556 18,39167

5.

Skęczniew

Zapora Jeziorsko – zapora na rzece Warcie, elektrownia wodna

51°51’35’’N 18°41’50’’E
51,85972 18,69722

GMINA MALANÓW

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Bibianna,
Smaszew

domy z żelaza – Bibianna 22, 23; budynki gospodarcze wybudowane z rudy darniowej, „olendy”

52°0’45’’N 18°18’41”E
52,0125 18,31139;
52°58’50’’N 18°18’45’’E
52,98056 18,3125

2.

Celestyny

sosna pospolita, pomnik przyrody, piękne drzewo o rozłożystej koronie

51°55’24’’N 18°21’22’’E
51,92333 18,35611

3.

Feliksów

wydmy śródlądowe – 284c; wydmy wysokie; bory chrobotkowe

51°56’32’’N 18°20’29’’E
51,94222 18,34139

4.

Grąbków

głaz w Grąbkowie – duży głaz narzutowy – granit różowy leżący na rozstaju dróg

51°57’53’’N 18°24’23’’E
51,96472 18,40639

5.

Grąbków

źródlisko – las prywatny dostępny; rozległe źródlisko dopływu Kiełbaski; flora i fauna charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

51°57’38’’N 18°27’7’’E
51,96056 18,45194

6.

Kotwasice

Dąb Bartek – dąb szypułkowy – Malanowski Bartek, pomnik przyrody; największe drzewo w naszym powiecie, legenda

51°58’40’’N 18°20’42’’E
51,97778 18,34500

7.

Młyny
Miłaczewskie

źródlisko – 250g; flora i fauna charakterystyczna dla źródlisk, obiekt cenny przyrodniczo

51°55’41’’N 18°27’37’’E
51,928056 18,460278

8.

Poroże

wydma – 294h; wydma śródlądowa zalesiona, wysoka

51°54’58’’N 18°20’40’’E
51,91611 18,34444

9.

Zygmuntówek

dom z kamienia – Zygmuntówek 22; budynek gospodarczy wybudowany z jednego głazu narzutowego – po jego rozłupaniu i obrobieniu

51°57’20’’N 18°21’15’’E
51,95556 18,35417

10.

Zygmuntówek

wydma – Wywoźna Góra – 278h; wydmy wysokie; bory chrobotkowe

51°56’43’’N 18°20’36’’E
51,94528 18,34333

11.

Żdżenice

bór chrobotkowy – wydma – 236c; bór suchy, las sosnowy w wieku 60 lat, bardzo wolno rosnący, siedlisko skrajnie ubogie, płaska wydma śródlądowa

51°59’25’’N 18°24’19’’E
51,99028 18,40528

12.

Żdżenice

wydma – Milewskie Piaski – 236a,d; małe górki z piasku porośnięte przez las, wydma płaska

51°59’32’’N 18°24’23’’E
51,99222 18,40639

GMINA KAWĘCZYN

Lp.

Wieś

Nazwa obiektu

Współrzędne

1.

Chocim

bluszcz pospolity – 232f; pomnik przyrody, okaz wspięty na sosnęa

51°51’15’’N 18°30’46’’E
51,85417 18,51278

2.

Czachulec Nowy

wydmy – 250Aa; teren wydmowy, pagórkowaty, porośnięty lasem sosnowym

51°55’93’’N 18°27’48’’E
51,92083 18,5050

IV. Postanowienia końcowe

 1. Obiekty krajoznawcze zaliczane na poszczególne stopnie można zaliczyć tylko jeden raz.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej PTTK Turek.

 3. Odznaki weryfikowane są bezpłatnie.

 4. Przyznaną odznakę można zakupić po okazaniu dokumentu potwierdzającego przyznanie danej OKZT.

 5. Odznaka jest zatwierdzona przez Zarząd Oddziału PTTK Turek Uchwałą nr 3/2017 z dnia 11.01.2017 r. Regulamin wchodzi w życie do realizacji z dniem 1.03.2017 r.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Ziemi Tureckiej opracował zespół w składzie: Dariusz Grajkowski, Danuta Lewandowska, Bartosz Stachowiak, Elżbieta Struglińska, Cezary Ziętek.

Projekt graficzny odznak opracowali: Paula Janiak, Dariusz Grajkowski.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Turku
pl. Wojska Polskiego 1
62-700 Turek
tel. (+48) 502 665 207
http://www.turek.pttk.pl
e-mail: turek.pttk@wp.pl,
poczta@turek.pttk.pl