I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OK ''Znam Siemianowice Śląskie''

1.      Odznakę Krajoznawczą – „Znam Siemianowice Śląskie” ustanowiono z inicjatywy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, przy pomocy Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich, Oddziału PTTK KWK „Siemianowice”.

2.      Celem odznaki jest zainteresowanie wszystkich, którzy chcą poznać historię miasta, przede wszystkim młodzież, poprzez poznanie zabytków, miejsc pamięci, pomników przyrody, dorobku kulturalnego i gospodarczego.

3.      Odznaka jest jednostopniowa.

4.      Odznaka jest odpłatna.

5.      Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK KWK „Siemianowice” 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jagiellońska 2/3.

6.      Nadanie Odznaki Krajoznawczej „Znam Siemianowice” następuje po weryfikacji książeczek turystycznych, samodzielnie wykonanej kroniki-dzienniczka lub karty potwierdzeń, okres weryfikacji 30 dni od złożenia w komisji.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 8 lat.

2.      Odznakę zdobywa się przez jeden rok, licząc od daty pierwszej wycieczki po mieście.

3.      Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek zbiorowych jak i indywidualnych.

4.      Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej jak i krajoznawczej.

5.      Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów może być: uzyskanie pieczątki, dokładnego opisu lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa.

6.      Do zdobycia odznaki wymagane jest zwiedzenie określonej liczby obiektów wykazanych w tabeli.

7.      Kolejność zwiedzania obiektów jest dowolna.

III. OBOWIĄZKOWA ILOŚĆ ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW I MIEJSC

1

Muzeum w spichlerzu

Obowiązkowo

2

Zabytki miasta

18

3

Parki i pomniki przyrody

5

4

Dzielnice i osiedla

6

5

Miejsca pamięci

5

IV.   Do regulaminu załączony jest wykaz obiektów do zwiedzania.

V.     Komisja Krajoznawcza na wniosek Zarządu Oddziału PTTK KWK „Siemianowice” i Urzędu Miasta, może przyznać odznakę „Honorową” osobom zasłużonym dla miasta i turystyki w mieście. Odznaka honorowa jest bezpłatna i wręczana jest ze specjalnym dyplomem.

Odznaka po zatwierdzeniu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r. i od tego czasu obowiązują potwierdzenia.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej, Oddziału PTTK KWK „Siemianowice” 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jagiellońska 2/3.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

Zabytki i obiekty krajoznawcze

  1. Zamek Donnersmarków,
  2. Stajnie i ujeżdżalnię,
  3. Spichlerz – obecnie muzeum – izba tradycji ul. Chopina 6,
  4. Urząd Miejski – Plac Wolności,
  5. Poczta – ul. Świerczewskiego,
  6. Pływalnia kryta – Park Hutnik,
  7. Kościół Świętego Krzyża – neogotyk z 1884 r.,
  8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego,
  9. Kościół Ewangelicki,
10. Zabudowa ul. Świerczewskiego,
11. Zabudowa ul. Powstańców,
12. Pałacyk Fitznera – ul. 27 Stycznia,
13. Dom w którym mieszkał Wojciech Korfanty – ul. Mysłowicka (dawna dzielnica Sadzawki),
14. Dom w którym urodził się Piotr Kołodziej – ul. Parkowa 6,
15. Kapliczka „Panienka” z 1813 r. – skrzyżowanie ulicy Parkowej i alei Sportowców,
16. Figura Św. Jana Nepomucena z 1802 r. – skrzyżowanie ulic Świerczewskiego, Parkowej i Michałkowickiej,
17. Wodotrysk z 1898 r. – planty przy pl. Skargi,
18. Browar z 1886 r. – ul. Browarna,
19. Cmentarz Ewangelicki – grób rodziny Fitznerów – Siemianowice oraz krzyż z 1890 r.,
20. Kościół Świętego Michała Archanioła z 1904 r. – Michałkowice,
21. Zameczek w parku – „Górnik” w Michałkowicach,
22. Zameczek romantyczny z XIX w. – Michałkowice ul. Oświęcimska.
23. Kapliczka na Pl. Skrzeka i Wójcika – Bytków,
24. Kapliczka przydrożna – Bytków ul. Watoły przy przejeździe kolejowym,
25. Kapliczka bł. Jana Sarkandra – Przełajka,
26. Kapliczka Św. Izydora – Przełajka ul. Wiejska i Żniwna,
27. Kapliczka na Sośniej Górze – Przełajka,
28. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1951 r. – Przełajka.

Zabytki i obiekty przyrodnicze

  1. Park „Pszczelnik” z pomnikami przyrody,
  2. Park Miejski z pomnikami przyrody,
  3. Park „Hutnik”,
  4. Platanyobok Urzędu Miejskiego – Pl. Wolności,
  5. Park „Górnik” z pomnikami przyrody – Michałkowice,
  6. Pomniki przyrody – droga na cmentarz od kościoła Św. Michała Archanioła – Michałkowice,
  7. Stadnina Koni – Przełajka,
  8. Wyrobiska d. kamieniołomów (skamieniałości) – Michałkowice ul. Sikorskiego.

Pomniki i miejsca pamięci

  1. Pomnik Czynu Powstańczego – Pl. Wolności,
  2. Grób Nieznanego Żołnierza – Pl. Wolności,
  3. Pomnik Wojciecha Korfantego – ul. Chopina, Al. Sportowców,
  4. Tablice Pamięci na budynku dyrekcji Huty „Jedność” ul. 27 Stycznia,
  5. Pomnik Obrońców Kopalni „Michał” – Michałkowice ul. Orzeszkowej,
  6. Tablica Pamięci Obrońców Kopalni „Michał” – kościół Św. Michała Archanioła,
  7. Obelisk Skrzeka i Wójcika – Bytków,
  8. Tablica Wojciecha Korfantego – Os. Wróbla i Korfantego,
  9. Cmentarz Żołnierzy Niemieckich – droga E-40 w kierunku Czeladzi,
10. Pomnik Policjanta – ul. Hibnera obok budynku policji.

Dzielnice – osiedla – obiekty współczesne

  1. Siemianowice – Pałac Ślubów, Biblioteka Miejska, Osiedla: „Wróbla”, „Korfantego” i „Tuwima”,
  2. Bytków – Osiedla: Chemik, Węzłowiec, Młodych,
  3. Bańgów, Bańgów II,
  4. Michałkowice – Osiedla: Obrońców Kopalni Michał, Zawadzkiego, Fabud,
  5. Przełajka.

Oraz inne ciekawe obiekty krajoznawcze z terenu miasta Siemianowice Śląskie stanowiące wartość historyczną lub zabytkową, a nie ujęte w zamieszczonym wykazie obiektów.

Życzymy przyjemnej wędrówki i miłych wrażeń!!!

Oddział PTTK KWK „Siemianowice”
Komisja Krajoznawcza

Za zgodą Urzędu Miejskiego Siemianowice Śląskie i Zarządu Oddziału PTTK KWK „Siemianowice” opracowali instruktorzy krajoznawstwa: Felicjan Mierzwa, Roman Żyła.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 45
Centrum Kultury
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. (0-32) 220-70-39