OK Ziemi Lublinieckiej - stopień I. (zielona) OK Ziemi Lublinieckiej - stopień II. (żółta) OK Ziemi Lublinieckiej - stopień III. (biała)I. Postanowienia ogólne

1.      Celem odznaki jest zachęcanie turystów do poznawania Ziemi Lublinieckiej – jej przyrody, zabytków, historii, krajobrazu.

2.      Odznaka jest ustanowiona w trzech stopniach:

·        Stopień I. Znam Lubliniec i okolice – tło zielone,

·        Stopień II. Część północno-zachodnia – tło żółte,

·        Stopień III. Część południowo-wschodnia – tło białe.

3.      Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

4.      Odznakę mogą zdobywać osoby od 10-go roku życia.

5.      Odznakę zdobywa się wg kolejności stopni, każdy następny można zdobywać po zaliczeniu stopnia niższego.

6.      Okres zdobywania poszczególnych stopni jest dowolny.

II. Warunki zdobywania odznaki

7.      Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych miejscowościach i obiektach – zdobywając pieczątki, można również zamieścić widokówki, szkice własnoręczne, zdjęcia – w książeczce potwierdzeń, jak do OTP.

8.      Potwierdzenia może dokonać instruktor krajoznawstwa, przewodnik, przodownik TP, KOT.

9.      Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonych miejscowości i obiektów wg wykazu.

10. Obiektów z innego obszaru nie zalicza się do wyższego stopnia; każdy stopień ma określony teren do zaliczania.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Odznaczeń Oddziału PTTK w Lublińcu.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW

I Stopień – Znam Lubliniec i okolice

1.      Lubliniec

·        zabudowa starego miasta – rynek i otoczenie

·        kościół p.w. św. Mikołaja

·        kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

·        kościół p.w. św. Stanisława Kostki

·        kościół p.w. św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein na Stablowie

·        Park Grunwaldzki – pomniki przyrody

·        Izba Pamięci św. Edyty Stein i bł. Józefa Cebuli

·        cmentarz wojskowy

·        bunkry z 1939 r. (Górka Kochcicka)

·        inne miejsca pamięci – tablice, pomniki (co najmniej dwa)

2.      Lubecko – sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej

3.      Kochcice – pałac, park

4.      Pawełki

·          rezerwat na Brzozie „Rododendrony”

·          kościółek drewniany

·          schronisko PTSM

5.      Kochanowice

·        szkoła

·        kościół p.w. św. Wawrzyńca

·        kapliczki wotywne

6.      Kokotek

·        ośrodek „Silesiaka”

·        ośrodek ZHP Hufca Lubliniec

·        budynek starej strażnicy granicznej

II Stopień – część północno-zachodnia

1.      Lisowice – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

2.      Solarnia

·        kościół p.w. św. Kazimierza

·        kapliczka

3.      Pawonków

·        kościół p.w. św. Katarzyny

·        budynek starej strażnicy granicznej

4.      Gwoździany

·        kościółek drewniany

·        park, pałac

5.      Dobrodzień

·        rynek, ratusz

·        kościół p.w. św. Marii Magdaleny

·        kościół drewniany p.w. św. Walentego i stary cmentarz

·        stary cmentarz żydowski

·        mleczarnia

·        zakłady stolarskie/drzewne (dwa do wyboru)

·        park, pałacyk, hotel

6.      Ciasna

·        stawy rybne

·        Dom Dziecka – pałac Klitzinga

·        kościół p.w. św. Trójcy

7.      Zborowskie

·        stara fabryka fajek (zbiór w szkole)

·        leśniczówka

8.      Sieraków Śląski

·        park, pałac

·        kościół p.w. św. Jana Nepomucena

9.      Wędzina

·        dwór (d. PGR)

·        stara szkoła na Kowiu

III Stopień – część południowo-wschodnia

1.      Sadów – kościół p.w. św. Józefa

2.      Wierzbie – pałac

3.      Rusinowice – Ośrodek Rehabilitacyjny

4.     Piłka – rezerwat przyrody „Jeleniak-Mikuliny”

5.      Brusiek – kościół drewniany p.w. św. Jana Chrzciciela

6.      Koszęcin

·        zespół pałacowo-parkowy, kaplica zamkowa

·        budynek Nadleśnictwa, zabudowania folwarczne

·        kościół drewniany p.w. św. Trójcy

·        kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.      Cieszowa

·        kościół drewniany p.w. św. Marcina

·        spichlerz dworski

·        stary cmentarz żydowski

8.      Boronów

·        kościół drewniany p.w. św. M.B. Różańcowej

·        rezerwat przyrody „Rajchowi Góra”

9.      Lubsza

·        kościół p.w. św. Jakuba

·        stara szkoła im. Józefa Lompy

1.      Piasek – kościół ewangelicko-augsburski

2.      Woźniki

·        rynek, ratusz

·        kościół p.w. św. Katarzyny

·        kościół cmentarny p.w. św. Walentego, grób Józefa Lompy

·        Góra Florianka, pomnik walk z września 1939 r.

3.      Kalety – Kruszczyca, aleja dębowa

4.      Herby – Park Krajobrazowy „Lasy Nad Górną Liswartą”, Oddziałowe Biuro w Kalinie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Jana Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec