OK ''Ziemi Jastrzębskiej'' - srebrna   OK ''Ziemi Jastrzębskiej'' - złota§ 1

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Jastrzębskiej ustanowiona jest przez Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki Krajoznawczej Ziemi Jastrzębskiej jest popularyzowanie walorów turystycznych, krajoznawczych miasta Jastrzębia oraz najbliższego regionu.

§ 3

Terenem zdobywania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Jastrzębskiej jest miasto Jastrzębie Zdrój i jego okolice.

§ 4

Zdobywanie odznaki odbywa się w ramach kwalifikowanej turystyki pieszej i kolarskiej podczas wycieczek krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.

§ 5

Potwierdzenia należy zdobywać w sporządzonych przez siebie kronikach. Potwierdzenia można uzyskać w instytucjach, szkołach, kościołach, u sołtysów lub u organizatora imprezy turystycznej. Potwierdzeniem może być także własnoręczny opis obiektu.

§ 6

Odznaka jest dwustopniowa srebrna i złota. Czas zdobywania poszczególnych odznak wynosi dwa lata.

§ 7

Odznakę Krajoznawczą Ziemi Jastrzębskiej może zdobywać każdy, kto ukończył 10 rok życia i spełnia warunki regulaminu. Weryfikację potwierdzeń oraz wykupienie odznaki należy dokonać w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 14 b.

§ 8

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Jastrzębskiej przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 9

Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić zgodnie z kanonem wszystkie obiekty w granicach miasta i przejść szlaki turystyczne w granicach miasta.

§ 10

Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić zgodnie z kanonem dodatkowo wszystkie obiekty w okolicy (poza granicami miasta) i przejść szlaki turystyczne wybiegające poza granice miasta.

§ 11

Zarząd Oddziału oraz Komisja Weryfikacyjna może przyznać Odznakę z pominięciem zasad regulaminu, osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa.

§ 12

Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału i Komisji Weryfikacyjnej PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 13

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju w dniu 03.02.1998 r.

Uwaga: Zaleca się zdobywanie potwierdzeń do odznaki w specjalnej książeczce wydanej przez Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

KANON NA STOPIEŃ SREBRNY

Jastrzębie Zdrój

·       Dom Zdrojowy z 1862 roku odrestaurowany w 1999 roku. Dawne Kasyno Zdrojowe najstarszy obiekt byłego uzdrowiska, obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury.

·       Zakład Przyrodoleczniczy. Dawne Łazienki z 1861 roku. Charakterystyczną „wieżę”, jako zbiornik solanki dobudowano w 1912 roku.

·       Kompleks dawnego Katolickiego Zakładu Dziecięcego NMP. Najstarszy kompleks leczniczy uzdrowiska z 1881 roku. W składzie kompleksu kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, sanatorium kolejowe, klasztor SS Boromeuszek i budynek sanatoryjny.

·       Tablica-epitafium pomordowanych i zamęczonych w czasie wojny kapłanów Dekanatu Jastrzębskiego, wmurowana w zewnętrzną ścianę kościoła.

·       Kompleks Ewangelickiego Zakładu Dziecięcego „Betania”. Otoczone parkiem-ogrodem sanatoria „Mieszko” i „Dąbrówka” wybudowane przez społeczność ewangelicką parafii rybnickich w latach 1890-1905. Odrestaurowana „Dąbrówka” jest obecnie hotelem.

·       Sanatorium Spółki Brackiej. Wybudowane w 1911 roku, do wojny było największym zakładem leczniczym w uzdrowisku (100 łóżek). Obecnie jest siedzibą filii Uniwersytetu Śląskiego.

·       Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego. Wybudowane w 1928 roku z fundacji Województwa Śląskiego jako zakład leczniczy dla inwalidów wojennych i powstańców śląskich. Największe sanatorium uzdrowiska. Obecnie Szpital Dziecięcy.

·       Sanatoria „Katowiczanka” i „Hutnik”. Powstały w latach międzywojennych jako ośrodek leczniczy dla dzieci z przemysłowego centrum Śląska.

·       Budownictwo zdrojowe. Dawne wille i pensjonaty „Opolanka”, „Dom Św. Jacka”, „Jastrzębianka”, „Hopperów”, „Europejski”, „Boży Dar” i inne, stanowiły bazę noclegową przybywających na leczenie kuracjuszy.

·       „Kozia Alejka”. Obok willi Hoppenów dawne miejsce spacerów, spotkań a także konsumpcji koziego mleka.

·       Tablica ofiar „marszu śmierci”. Na skraju parku w miejscu dawnego folwarku. Miejsce uświęcone męczeństwem i śmiercią ewakuowanych w 1945 roku więźniów KL Auschwitz-Birkenau.

·       Park Zdrojowy im. dr Witczaka. Zabytkowe założenie parkowe z cennym drzewostanem i roślinnością.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winny być pieczątki: parafialna i Miejskiego Ośrodka Kultury wzgl. Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej

·       Jastrzębska Izba Regionalna. Utworzona w 1999 roku, eksponuje prywatne zbiory Antoniego Przybyły, w tym pamiątki uzdrowiskowe i przedmioty związane z dawnymi właścicielami uzdrowiska – Witczakami.

Potwierdzeniem zwiedzania winna być pieczątka Izby oraz podpis A. Przybyły

Jastrzębie Dolne

·        Boża Góra. Domniemana praosada Jastrzębia. Miejsce bohaterskiej obrony w dniu 1.09.1939 roku; pozycji bronił Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich.

·        Kościół drewniany p.w. Św. Barbary i Św. Józefa Robotnika. Jedyny sakralny zabytek Jastrzębia. Przeniesiony z Jedłownika koło Wodzisławia Śląskiego i zrekonstruowany na przykopalnianym osiedlu w 1974 roku.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winna być pieczęć parafialna lub pieczątka Szkoły Podstawowej nr 3

Jastrzębie Górne

·        Kościół p.w. Św. Katarzyny z 1825 roku, najcenniejszy zabytek w mieście. Lokalne Sanktuarium Opatrzności Bożej z łaskami słynącym obrazem nad głównym ołtarzem.

·        Cmentarz z grobowcem Witczaków, grobem sapera Karola Zioły, grobem obrońców Bożej Góry oraz zwieńczonym pomnikiem grób Powstańców Śląskich. Przed bramą cmentarną grób ofiar „marszu śmierci”. W otoczeniu zabytkowe drzewa.

Potwierdzeniem zwiedzania obiektów winna być pieczęć parafialna wzgl. pieczątka szkolna SP nr 1

Jastrzębie „Nowe Miasto”

·        Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z 1986 r., ul. Kusocińskiego.

·        Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego z 1904 roku, Al. Józefa Piłsudskiego.

·        Kościół p.w. NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z 1993 roku, ul. Równoległa.

·        Kościół p.w. NMP Matki Kościoła tzw. „Kościół na Górce” z 1976 r. Pierwszy kościół wybudowany na nowych osiedlach. W czasie strajków centrum religijne.

Potwierdzeniem mogą być pieczęcie parafialne lub pieczątka Oddziału PTTK

·        Izba Pamięci i Tradycji W Szkole Podstawowej nr 13 zbiory pamiątek i dokumentów z okresu powstań śląskich i II wojny.

Potwierdzeniem winna być pieczątka SP-13

Bzie

·        Dwór obronny, najstarszy zabytek Jastrzębia Zdroju z zachowanymi fragmentami architektury późnorenesansowej. Obok pomnikowa lipa z pokaźną dziuplą.

·        Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła. Powstał po spaleniu drewnianej świątyni należącej do najcenniejszych w okolicy.

·        Cmentarz z grobami ofiar „marszu śmierci”, powstańczej rodziny Goszyców wymordowanej przez hitlerowców. W otoczeniu zabytkowe drzewa i figury przydrożne.

·        Las Kyndra. Pozostałość dawnego lasu beskidzkiego z cennymi okazami flory.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winna być pieczątka parafialna lub jednej z instytucji mieszczącej się w dworze

Ruptawa

·        Kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP wzniesiony w 1949 roku, część wystroju wewnętrznego wykonały warsztaty uczniów Xawerego Dunikowskiego.

·        Dąb Jakub. Pomnikowe drzewo w sąsiedztwie kościoła, pierwszy „pomnik przyrody” w Jastrzębiu Zdroju.

·        Kościół ewangelicki (stary). Wybudowany początkiem XX wieku bez widocznych cech stylowych. Poświęcony w 1912 roku.

·        Kościół ewangelicki (nowy). Powstał jako parafialna świątynia dla tysiącosobowej diaspory ewangelickiej miasta. W 1994 roku poświęcony jako Kościół Jezusowy.

·        Symboliczny grób Sybiraków. Na cmentarzu komunalnym poświęcony pamięci wszystkich zesłanych, zamęczonych i pomordowanych na Wschodzie.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winny być pieczątki: parafii katolickiej wzgl. Szkoły nr 17 oraz parafii ewangelickiej

Moszczenica

·        Aleja Kasztanowa. Obecnie ulica Kasztanowa, zbiór kilku pomnikowych drzew objętych ochroną.

·        Kościół p.w. MB Różańcowej z 1950 r.

·        Cmentarz z grobem rodzinnym Ranoszków i symbolicznym grobem ofiar I wojny oraz pomnikowym dębem.

·        Familoki, a za nimi, pod nasypem kolejowym tablica pamiątkowa w miejscu rozstrzelania trzech powstańców śląskich.

·        Muzeum szkolne – Izba prof. Rudolfa Ranoszka w Szkole Podstawowej nr 16 – ekspozycja pamiątek po patronie szkoły oraz eksponatów obrazujących historię Moszczenicy.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winny być pieczątki: parafialna i Szkoły nr 16

Szeroka

·        Kościół p.w. Wszystkich Świętych z przełomu XVIII/XIX wieku z cennym, stylowym wystrojem wnętrza.

·        Cmentarz z grobami powstańców śląskich i ofiar wojny – w bramie wejściowej epitafium ofiar.

·        Pomnikowe drzewa w otoczeniu kościoła.

·        Kopiec Szerocki. Domniemany kopiec wójtowski zwieńczony kolumną z barokową figurą Matki Boskiej.

·        Kapliczka późnobarokowa z końca XVIII wieku.

·        Muzeum Dzwonków. Największy na kontynencie europejskim zbiór dzwonów, aparatów do dzwonienia i przyborów związanych z dzwonieniem, zbiór prywatny ks. Antoniego Łatko.

Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów winna być pieczątka Muzeum i parafialna

Borynia

·        Pałac późnobarokowy o rzadko spotykanym wystroju otoczony resztkami parku.

·        Aleja doprowadzająca do pałacu o wyraźnie zachowanym zarysie.

·        Kościół p.w. M.B. Piekarskiej. Nowo wybudowana świątynia parafialna z 1989 roku.

Potwierdzeniem zwiedzania powyższych obiektów winna być pieczątka parafialna wzgl. szkoły SP nr 14

KANON NA STOPIEŃ ZŁOTY

Godów

·        Kościół p.w. Św. Józefa Robotnika z 1930 roku.

·        Dwór z resztkami założeń parkowych i pomnikowymi dębami.

·        Pomniki. Na grobie powstańców śląskich przy kościele i przy stacji kolejowej.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka Urzędu Gminy

Golasowice

·        Kościół p.w. Narodzenia NMP z 1977 roku.

·        Kościół ewangelicki z 1756 roku odbudowany w 1950 roku.

·        Pomnik ofiar wojny.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka szkolna

Gołkowice

·        Kościół p.w. Św. Anny (drewniany) z 1878 roku, pomnikowe drzewa, pomnik powstańczy na grobie.

·        Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z 1986 roku.

·        Kościół ewangelicki z I połowy XX wieku.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka szkoły

Kończyce Małe

·        Sanktuarium Maryjne z XVIII wieku.

·        Cmentarz z zabytkowymi grobami (krzyże żeliwne).

·        Grób ofiar wojny polsko-czechosłowackiej.

·        Krzyż Hallera w miejscu śmierci kapitana Cezarego Hallera (20.01.1919 r.).

·        Zamek renesansowy z XVI wieku i Muzeum Zamkowe (zbiory etnograficzne).

·        Kapliczka przydrożna (dworska) z 1909 roku w sąsiedztwie zamku.

·        Pomnikowe drzewa przy kościele i zamku.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub datownik pocztowy z zamku

Krostoszowice

·        Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena z 1983 roku.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub szkolna

Krzyżowice

·        Kościół p.w. Św. Michała Archanioła z 1793 roku i plebania z 1779 roku.

·        Cmentarz z grobem powstańczym.

·        Kapliczka przydrożna.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub szkolna

Mszana

·        Kościół p.w. Św. Jerzego z 1897 roku.

·        Cmentarz z grobami powstańców śląskich i ofiar „marszu śmierci”.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka WOKiR

Pawłowice

·        Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela z 1596 roku, ostatni gotycki kościół na Śląsku.

·        Cmentarz z grobem ofiar „marszu śmierci”.

·        Stare drzewa w otoczeniu kościoła i cmentarza.

·        Pałac i park pałacowy z pomnikowymi dębami.

·        Kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża z 1986 roku.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka Urzędu Gminy

Pielgrzymowice

·        Kościół drewniany p.w. Św. Katarzyny z 1675 roku.

·        Stare drzewa okalające cmentarz.

·        Pałac i resztki parku pałacowego.

·        Przedszkole w miejscu domu rodzinnego Karola Miarki.

·        Izba Karola Miarki w Szkole Podstawowej.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka szkoły

Połomia

·        Kościół p.w. Nawiedzenia NMP z 1951 roku.

·        Cmentarz z grobem powstańców śląskich.

·        Zabytkowe budynki starej plebanii i starej szkoły.

·        Figury przydrożne obok starej plebanii.

·        Nowa szkoła z 1995 roku, uznana za jedną z najładniejszych w Polsce.

·        Pomnikowa lipa na cmentarzu.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka szkoły

Skrzyszów

·        Kościół p.w. Św. Michała Archanioła z 1939 roku.

·        Cmentarz z grobem powstańców.

·        Stare drzewa w okolicy kościoła.

·        Klasztor SS Służebniczek NMP – najstarszy na Śląsku.

·        Obelisk pamiątkowy 700-lecia Skrzyszowa.

·        Przydrożna kaplica.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna, klasztorna lub jednej z placówek handlowych

Świerklany

·        Kościół p.w. Św. Anny z 1930 roku.

·        Cmentarz z grobem ofiar „marszu śmierci” i grobem Ludwika Holesza.

·        Galeria Holeszów. Wystawa prac Ludwika i Agnieszki Holeszów oraz Holesz-Kurzydym i jej syna Karola.

·        Stare drzewa w sąsiedztwie kościoła i cmentarza.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub szkolna oraz pieczęć i podpis Holeszów

Warszowice

·        Kościół p.w. Św. Mikołaja z 1959 roku.

·        Cmentarz z grotą w miejsce spalonego w 1945 roku kościoła i pomnikiem poległych w II wojnie.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub szkolna

Zebrzydowice

·        Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z 1776 roku, plebania z 1798 roku.

·        Cmentarz z grobem poległych w wojnie polsko-czechosłowackiej.

·        Pałac z początku XVIII wieku na fundamentach XVI wiecznych, odbudowany po zniszczeniach wojennych.

·        Zbiory muzealne (historia, etnografia) w Szkole Podstawowej.

·        Pomnik martyrologii Żydów przy stacji kolejowej.

·        Pomnikowe drzewa przy kościele i pałacu oraz lipa w bliskim sąsiedztwie i dąb przy ul. Zamkowej.

Potwierdzenie – pieczęć parafialna lub pieczątka GOK (w pałacu) oraz pieczątka szkolna


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Harcerska 14b
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://www.jasnet.pl/pttk
e-mail: pttkjz@alpha.net.pl