Odznaka    Odznaka    OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Radę Oddziałów PTTK w Łodzi.

 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.

 2. Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z wawrzynem.

 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczenia czasu.

 4. Odznaka w stopniu złotym z wawrzynem może być przyznana honorowo z pominięciem stopni przez Kapitułę Rady Oddziałów.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach, zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.

 3. Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu następującej liczby punktów:

  • brązowa 100,

  • srebrna 200,

  • złota 500.

 4. Odznaka złota z wawrzynem przyznawana jest honorowo dla posiadaczy złotej, którzy po jej zdobyciu uzyskali 100 punktów za organizację imprez i działalność krajoznawczą lub przy weryfikacji odznaki złotej za organizację imprez i działalność krajoznawczą posiadali 200 punktów.

LICZBA PUNKTÓW ORZYZNAWANA ZA:

 1. Zwiedzanie.

 2. 1.1. Miast i miejscowości:

  • 15 punktów – Łódź, Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz,

  • 10 punktów – Opoczno, Sulejów-Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia-Nieborów,

  • 5 punktów – Oporów, Łask, Poddębice, Warta, Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódź, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny, Przedbórz, Radomsko.

  • Punkty za zwiedzanie w/w miast i miejscowości przyznawane niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów krajoznawczych 1.2; 1.3; 1.4;

 3. 1.2. Muzeów, izb pamięci, wystaw i galerii:

  • 5 punktów – każde muzeum,

  • 3 punkty – wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria.

 4. 1.3. Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic:

  • 3 punkty – przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obiekcie lub miejscowości,

  • 2 punkty przy opisie, przytoczeniu treści tablicy i potwierdzeniu przez uprawniona osobę.

 5. 1.4. Obiektów przyrodniczych:

  • 5 punktów – parki krajobrazowe,

  • 4 punkty – rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne,

  • 2 punkty – pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.

  • Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawniona osobę.

 1. Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego:

  • 5 pkt. – impreza turystyki kwalifikowanej,

  • 3 pkt. – wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.

  • Punkty za udział w imprezach traktowane są jako premia, przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np. Oddział PTTK, szkoła), niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.

 2. Organizowanie imprez i działalność krajoznawczą:

  • 10 pkt. – zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np. kierownik rajdu) lub za publikację w czasopiśmie krajoznawczym,

  • 5 pkt. – współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lub wykładu krajoznawczego,

 3. Odznaki regionalne z terenu województwa łódzkiego:

  • 15 pkt. – każda odznaka bez względu na stopień zdobycia w okresie objętym weryfikacją

  • Punkty traktowane jako premia przyznawana niezależnie od punktów uzyskanych za zwiedzanie obiektów 1.2; 1.3; 1.4.

  • Uwaga! Punkty za udział w imprezie lub zwiedzanie danego obiektu przyznawane są tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

WERYFIKACJA

 1. Podstawą weryfikacji jest książeczka-kronika udziału w imprezach, zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje:

  • data,

  • zwiedzanie obiektu lub nazwa imprezy,

  • potwierdzenie,

  • liczba punktów,

  • opis, jeśli potrzebny na końcu wpisu dotyczącego danego stopnia odznaki należy napisać:
   Odznaka .......... punktów.

 2. Odznaki w stopniach: brązowy, srebrny, złoty przyznają Oddziały PTTK Województwa Łódzkiego. Metalowe znaczki – atrybut przyznanej odznaki wydawane będą po pobraniu opłaty zgodnie z kosztami produkcji.

 3. Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem w trybie zwykłym weryfikuje Kapituła Rady Oddziałów. Odznaka wydawana jest bezpłatnie.

 4. Dopuszcza się weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń innych odznak turystycznych i krajoznawczych, z wpisem do właściwych im książeczek.

 5. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Rady Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Z INTERESUJĄCYMI WALORAMI KRAJOZNAWCZYMI
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POWIATY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (0-42) 636-15-09, 636-87-64
http://www.lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl

Oddział PTTK „Łódź-Polesie”
im. prof. Jana Dylika w Łodzi
ul. Lipowa 48, 90-630 Łódź
tel. (+48) 725 211 008
http://www.lodz-polesie.pttk.pl
e-mail: poczta@lodz-polesie.pttk.pl

Oddział PTTK w Łasku
Klub Garnizonowy
ul. Jana Pawła II 21, 98-100 Łask
tel. (0-43) 675-37-76
http://www.pttklask.ex2.pl
e-mail: pttklask@ex2.pl
pttklask@poczta.onet.pl

Oddział PTTK im. Kazimierza Staszewskiego
w Pabianicach
ul. Romualda Traugutta 2, 95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-29-05, fax 215-59-46
http://www.pabianice.pttk.pl
e-mail: biuro@pabianice.pttk.pl
pttkpabianice@onet.eu

Oddział PTTK im. prof. Tadeusza Seweryna
w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Tadeusza Kościuszki 2/7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. (0-44) 724-68-76

Oddział PTTK w Zduńskiej Woli
ul. Jarosława Dąbrowskiego 11A
98-220 Zduńska Wola
tel./fax (0-43) 824-33-60
e-mail: pttk.zdwola@wp.pl