1.      Wojewódzka Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Ziemi Leszczyńskiej” ustanowiona została w celu popularyzacji turystyki i krajoznawstwa województwa leszczyńskiego oraz upowszechnienia wiedzy krajoznawczej o naszym regionie.

OK ''Turysta Ziemi Leszczyńskiej''

2.      Odznaka jest jednostopniowa, została ustanowiona przez Zarząd Wojewódzki PTTK.

3.      Warunki uzyskania ww. odznaki:

a.     zwiedzenie miast: Leszna, Gostynia, Kościana, Rawicza, Wschowy, Góry;

b.     zwiedzenie następujących obiektów zabytkowych:

·         Rydzyna – dawny układ urbanistyczny,

·         Racot – zespół pałacowy,

·         Pawłowice – zespół pałacowy,

·         Lubiń – zespół klasztorny,

·         Głogówko k. Gostynia – zespół klasztorny,

·         Osieczna – wiatraki;

c.      zwiedzenie następujących parków (pomników przyrody):

·         w Turwi,

·         w Golejewku,

·         we Włoszakowicach,

·         w Kopaszewie,

·         w Kosowie;

d.     zwiedzenie trzech obiektów współczesnego budownictwa (mogą być już ukończone);

e.     zwiedzenie trzech miejsc pamięci narodowej;

f.        posiadanie co najmniej brązowej odznaki turystyki kwalifikowanej.

4.      Podstawą do stwierdzenia powyższych warunków jest potwierdzenie pieczęcią dowolnych instytucji z wyżej wymienionych miejscowości, przedłożenie książeczki z przyznaną odznaką turystyki kwalifikowanej.

5.      Odznaka przyznawana jest przez Komisję weryfikacyjną Zarządu Wojewódzkiego.

6.      Komisja dokonuje wpisu przyznania odznaki w książeczce, po czym wraca ona do właściciela. Na podstawie posiadanego wpisu można dokonać zakupu odznaki „Turysta Ziemi Leszczyńskiej” w oddziałach PTTK naszego województwa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Leszczyńskiej”
64-100 Leszno Wlkp.
ul. Rynek 8
tel. (0-65) 520-23-29


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU ODZNAKI