1. Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Lubinie ustanawia Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną „Znam Gminę Lubin”.

 2. Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych i kulturowych Gminy Lubin.

 3. Odznaka jest trzystopniowa – brązowa, srebrna, złota.

 4. Odznaka może być przyznawana każdemu, który odbył wycieczki po terenie Gminy Lubin pieszo lub rowerem w ciągu roku kalendarzowego.

 5. Odznakę „Znam Gminę Lubin” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

 6. Odznakę brązową przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w czasie każdej z nich trzy miejscowości.

 7. Odznakę srebrną przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w czasie każdej z nich cztery miejscowości.

 8. Odznakę złotą przyznaje się za przejście lub przejazd rowerem szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Lubin (szlak „zielony”, „niebieski”, „żółty” i szlak św. Jakuba).

 9. Każda wycieczka powinna być potwierdzona przez przodownika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki, np. sołtysa, w urzędzie. Przebytą trasę odnotowuje się w książeczce OTP lub KOT.

 10. Odznakę „Znam Gminę Lubin” można zdobywać z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

 11. Weryfikację i przyznawanie odznaki „Znam Gminę Lubin” przeprowadza referat weryfikacyjny w terminie do 31 stycznia roku następnego.

 12. Odznaka honorowa „Znam Gminę Lubin” może być przyznana organizacjom, instytucjom lub osobom za zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych oraz za zasługi w popularyzacji Gminy Lubin.

 13. Odznaka honorowa jest przyznawana z inicjatywy: Wójta Gminy Lubin, członków Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Lubinie.

 14. Odznakę można nabyć w Oddziale PTTK w Lubinie, Rynek 22.

 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie.

Pomysłodawca ustanowienia odznaki i autor regulaminu – Marian Hawrysz.

Odznakę ustanowiono dnia 19.10.2010 roku decyzją Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie
Rynek 22, 59-300 Lubin
tel./fax: (76) 844-24-10
http://www.pttk.lubin.pl
e-mail: pttkolubin@interia.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI