1.      Koło PTTK „Włóczęga” w Jasieniu ustanawia odznakę krajoznawczo-turystyczną „Znam Gminę Jasień”.

2.      Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych Gminy Jasień.

3.      Odznaka jest kilkustopniowa – brązowa, srebrna, złota i honorowa.

4.      Odznaka może być przyznawana każdemu, który odbył wycieczki po terenie Gminy Jasień pieszo lub rowerem w ciągu roku kalendarzowego.

5.      Odznakę „Znam Gminę Jasień” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

6.      Odznakę brązową przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich trzy miejscowości.

7.      Odznakę srebrną przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich po cztery miejscowości.

8.      Odznakę złotą przyznaje się za przejście szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Jasień (szlak „zielony”, „niebieski” i „żółty”).

9.      Każda wycieczka powinna być potwierdzona przez przewodnika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki, np. sołtysa, w urzędzie.

Przebytą trasę odnotowuje się w książeczce OTP.

10. Odznaka honorowa może być przyznana za zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych oraz za zasługi w popularyzacji Gminy Jasień.

11. Odznaka honorowa jest przyznawana z inicjatywy Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

12. Weryfikację i przyznawanie odznaki „Znam Gminę Jasień” przeprowadza Zarząd Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu w terminie do 31 stycznia roku następnego.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

Zarząd Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu
Zarząd Oddziału PTTK w Żarach


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego”
68-200 Żary
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
tel. (0-68) 374-24-60
http://zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI