1. Koło PTTK „Włóczęga” w Jasieniu ustanawia odznakę krajoznawczo-turystyczną „Znam Gminę Jasień”.

 2. Odznaka ma za zadanie popularyzację walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych Gminy Jasień.

 3. Odznaka jest kilkustopniowa – brązowa, srebrna, złota i honorowa.

 4. Odznaka może być przyznawana każdemu, który odbył wycieczki po terenie Gminy Jasień pieszo lub rowerem w ciągu roku kalendarzowego.

 5. Odznakę „Znam Gminę Jasień” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

 6. Odznakę brązową przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich trzy miejscowości.

 7. Odznakę srebrną przyznaje się za odbycie trzech jednodniowych wycieczek, zwiedzając w każdej z nich po cztery miejscowości.

 8. Odznakę złotą przyznaje się za przejście szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Jasień (szlak „zielony”, „niebieski” i „żółty”).

 9. Każda wycieczka powinna być potwierdzona przez przewodnika turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, kierownika wycieczki lub przez uzyskanie pieczątek na trasie wycieczki, np. sołtysa, w urzędzie.

 10. Przebytą trasę odnotowuje się w książeczce OTP.

 1. Odznaka honorowa może być przyznana za zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych oraz za zasługi w popularyzacji Gminy Jasień.

 2. Odznaka honorowa jest przyznawana z inicjatywy Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

 3. Weryfikację i przyznawanie odznaki „Znam Gminę Jasień” przeprowadza Zarząd Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu w terminie do 31 stycznia roku następnego.

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

Zarząd Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu
Zarząd Oddziału PTTK w Żarach


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
tel. (68) 479-14-04, fax 374-24-60
http://zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI