Odznaka 1. Odznaka jest wielostopniowa i zdobywana jest w kolejności stopni, po zwiedzeniu obiektów zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Wrocławia.

 2. Zwiedzać poszczególne obiekty można poprzez:

  • uczestnictwo w tradycyjnych spacerach po Wrocławiu organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia (w każdą pierwszą niedzielę miesiąca),

  • uczestnictwo w wycieczkach po Wrocławiu oprowadzanych przez przewodników PTTK (informacje w BORT lub Biurze Oddziału PTTK),

  • indywidualne zwiedzanie obiektów (w tym przypadku obowiązuje zdobycie podstawowej wiedzy o obiektach zabytkowych z popularnych publikacji o Wrocławiu).

 3. Obowiązuje potwierdzenie ze zwiedzenia danego obiektu (pieczątka, lub inny dowód, np. bilet wstępu, opis, fotografia, rysunek lub podpis przewodnika z numerem jego legitymacji).

 4. Potwierdzenia należy zbierać w kronice wycieczek prowadzonej w dowolnej formie przez zdobywającego odznakę.

 5. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 6. Czas zdobywania odznaki w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.

 7. Odznakę w stopniu popularnym zdobywa się po zwiedzeniu następujących obiektów:

  • Rynek, Ratusz, Plac Solny;

  • Ostrów Tumski: katedra p.w. św. Jana Chrzciciela, kościół p.w. św. Idziego, kościół p.w. Św. Krzyża i Bartłomieja, kościół p.w. św. Marcina;

  • Ostrów Piaskowy: kościół p.w. NMP na Piasku, cerkiew p.w. św. św. Cyryla i Metodego, Biblioteka Uniwersytecka w dawnym klasztorze Augustianów;

  • Ogród Botaniczny;

  • Muzeum Przyrodnicze;

  • Panorama Racławicka, Wzgórze Polskie;

  • Muzeum Narodowe;

  • Ogród Zoologiczny;

  • Hala Stulecia, Pawilon Czterech Kopuł (Wytwórnia Filmów fabularnych);

  • Ogród Japoński.

 8. Odznakę weryfikują:

  • Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, I p.);

  • Oddział Wrocławski PTTK – Wrocławski Klub Piechurów „PERPEDES” im. dr Bronisława Turonia (50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, III p.);

  • Oddział PTTK przy Instytucie PAN (50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 2/1, I p., Koło Przewodników);

  • Oddział PTTK Wrocław-Fabryczna (50-037 Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki 13/5, I p.).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Towarzystwo Miłośników Wrocławia
Kamieniczka „Małgosia”
ul. Odrzańska 39/40,
50-114 Wrocław
tel. (0-71) 343-77-24
e-mail: tmw@tmw.com.pl
http://www.tmw.com.pl

Oddział Wrocławski PTTK
Wrocławski Klub Piechurów „PERPEDES”
im. dr Bronisława Turonia
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44; 343-30-44
fax 343-67-46
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl
http://www.pttk.wroclaw.pl

Oddział PTTK przy Instytutach
Polskiej Akademii Nauk
ul. Władysława Łokietka 2/1
50-243 Wrocław
tel. (0-71) 322-48-37
e-mail: biuro@pttkpan.pl
http://www.pttkpan.pl

PTTK Oddział Wrocław-Fabryczna
im. Witolda Prelicza
ul. Tadeusza Kościuszki 13/5
50-037 Wrocław
tel. (0-71) 344-79-80; fax 344-36-36
e-mail: wroclawfabryczna.pttk@neostrada.pl
http://www.wroclawfabryczna.pttk.pl