ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„SZLAKIEM ZABYTKÓW DOLINY BUGU”

 1. Kryłów: zamek Ostrorogów, brama pałacowa, kościół pw. Narodzenia NMP, figura św. Jana Nepomucena, rynek.

 2. Strzyżów: pałac (biuro cukrowni), zabudowania cukrowni, kościół pw. Narodzenia NMP.

 3. Zosin: przejście graniczne na Ukrainę Zosin – Uściług, najdalej wysunięty na wschód punkt Polski.

 4. Horodło: kościół św. Jacka, kościół św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża św. kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego, grodzisko, kopiec, dawny rynek z wapiennymi rzeźbami lwów.

 5. Dubienka: kościół Trójcy Przenajświętszej, cerkiew św. Trójcy pomnik Mikołaja Nieczaja, izba pamięci w SP.

 6. Dorohusk: pałac Suchodolskich, kościół św. Jana Nepomucena, przejście graniczne z Unią Europejską Dorohusk – Jagodzin.

 7. Świerże: kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, park podworski, kopiec Powstania Styczniowego.

 8. Hniszów: dąb „Bolko” – pomnik przyrody, najstarszy dąb na Lubelszczyźnie.

 9. Wola Uhruska: wieża ciśnień, kościół pw. Jana Chrzciciela.

 10. Zbereże: kapliczka komendanta WIN Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, grób UB-eków.

 11. Sobibór: ośrodek zagłady, Sobiborski Park Krajobrazowy.

 12. Orchówek: kościół św. Jana Jałmużnika.

 13. Włodawa: kościół św. Ludwika, cerkiew, Wielka i Mała Synagoga, czworobok, zegar słoneczny, punkt pomiaru wody na Bugu.

 14. Dołhobrody: kościół św. Stanisława BM.

 15. Sławatycze: cerkiew Opieki MB.

 16. Granne: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela.

 17. Kodeń: kalwaria kodeńska, ruiny pałacu Sapiehów, kościół św. Ducha, pałac plenipotenta (Dom Opieki Społecznej), bazylika św. Anny, cerkiew św. Michała Archanioła, muzeum misyjno-ornitologiczne.

 18. Terespol: kościół św. Trójcy, cerkiew, żelazny obelisk, schrony bojowe.

 19. Niemirów: kościół św. Stanisława, Góra Zamkowa z grodziskiem, schrony bojowe Linii Mołotowa.

 20. Mielnik: Góra Zamkowa, ruiny kościoła Trójcy św., kościół pw. Podwyższenia Krzyża św., cerkiew, kaplica cmentarna, synagoga.

 21. Drohiczyn: zamkowa góra-grodzisko, zespoły klasztorne: franciszkanów, jezuitów, benedyktynek, cerkiew św. Mikołaja, schrony bojowe.

 22. Nur: kościół św. Jana Apostoła, cmentarz żydowski.

 23. Zuzela: muzeum kardynała Stefana Wyszyńskiego, kościół pw. Przemienienia Pańskiego.

 24. Małkinia Górna: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół Nawrócenia św. Piotra i Pawła.

 25. Brok: zamek biskupów płockich, ratusz, kościół św. Andrzeja Apostoła.

 26. Brańszczyk: kościół św. Jana Chrzciciela.

 27. Kamieńczyk: kościół, pomnik Powstańców Styczniowych, pomnik Flisaka, muzeum etnograficzne.

 28. Wyszków: kościół św. Idziego, kościół MB Częstochowskiej, obelisk Wazów, pomnik Cypriana Kamila Norwida, pomnik Mordechaja Anielewicza.

 29. Arciechów: Zalew Zegrzyński.

 30. Park Krajobrazowy Poleski Przełom Bugu.

 31. Nadbużański Park Krajobrazowy.


Pobierz załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF