ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„SZLAKIEM MIKOŁAJA REJA”

 1. Żurawno kolo Halicza – miejsce urodzenia 04 lutego 1505 r.

 2. Skalbmierz – w 1514 r. przez 2 lata uczęszcza do szkoły.

 3. Lwów – przez następne 2 lata, uczęszcza do szkoły.

 4. Kraków w 1518 r., studiuje w Akademii Krakowskiej, przebywa w latach 1541–69 w Krakowie przy ul. Grodzkiej, obecnie w tym miejscu posadowiona jest kamienica nr 60, wzniesiona w 1871 r.

 5. Sawczyn – (wieś, nie istnieje) założona przez Mikołaja Reja w 1542 r.

 6. Rejowiec – miasto założone przez Mikołaja Reja w 1547 r.

 7. Oksa – miasto założone przez Mikołaja Reja w 1554 r.

 8. Sędziszów – miejscowość, z której pochodziła żona Mikołaja Reja, Zofia Kościeniówna, z którą wziął ślub w 1531 r.

 9. Nagłowice – majątek i miejsce zamieszkania rodziców Mikołaja Reja, Mikołaj Rej nigdy tam nie mieszkał, chociaż podpisywał się „Mikołaj Rej z Nagłowic”, aktualnie w dworku – muzeum Mikołaja Reja.

 10. Topola – wieś, którą odziedziczył i mieszkał od około 1546 r.

 11. Temerowice – wieś, którą otrzymał od króla Zygmunta I Starego, za zasługi rymotwórcze.

 12. Dziewięciele – wieś, otrzymana w darze od króla Zygmunta II Augusta.

 13. Chełm, Krasnystaw, Książ, Lublin, Urzędów – w tych miejscowościach uczestniczył w rozprawach sądowych i targach.

 14. Topola, Bobki, Zlanowice – w byłym woj. kieleckim i sandomierskim, posiadał dobra ziemskie.

 15. Wywła – miejscowość, w której urodziła się żona Mikołaja Reja, Zofia Kościeniówna.

 16. Kobyle, Wola Kobylska, gmina Rejowiec – na gruntach tych wsi, Mikołaj Rej założył Rejowiec.

 17. Stajne, Rybie, Wereszcze, gmina Rejowiec – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej.

 18. Siennica Różana, gmina Siennica Różana – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej.

 19. Hańsk, Kulczyn, gmina Hańsk – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej.

 20. Kołacze, gmina Stary Brus – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej.

 21. Popkowice, Skorczyce, gmina Urzędów – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej.

 22. Plisków, gmina Leśniowice – dobra wniesione w posiadanie Ziemi Chełmskiej.

 23. Czerniów, Kłodnica, Łopiennik, Pawłów, Rakołupy, Żdżanne – z mieszkańcami tych wsi prowadzi długotrwałe procesy sądowe w sprawie stosunków międzysąsiedzkich.


Pobierz załącznik do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF