ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU OK PTTK „ŚLADAMI PROF. ROMANA KOBENDZY”

KANON KRAJOZNAWCZY

I. Tereny i obiekty

 1. Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. (Światowy Rezerwat Biosfery wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO; najstarszy park narodowy w Polsce), woj. podlaskie.

 2. Dolina Wilkowska (dolina w Górach Świętokrzyskich, w zach. cz. Obniżenia Wilkowskiego, położona pomiędzy Łysogórami i Pasmem Masłowskim na pd., a Pasmem Klonowskim na pn.), woj. świętokrzyskie.

 3. Garb Gielniowski (obszar doliny Kamiennej po wieś Gielniów), woj. mazowieckie i woj. świętokrzyskie, góra Altana 408 m n.p.m.

 4. Gołoborze kwarcytowe im. prof. Romana Kobendzy na stoku Łysej Góry (Święty Krzyż 595 m n.p.m.) w Górach Świętokrzyskich, woj. świętokrzyskie.

 5. Kampinoski Park Narodowy utworzony w 1959 r. (od 1989 r. uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery), woj. mazowieckie.

 6. Obszar Ochrony Ścisłej „Granica” utworzony w 1936 r. na terenie Puszczy Kampinoskiej, woj. mazowieckie.

 7. Obszar Ochrony Ścisłej „Krzywa Góra” na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego – „Dąb Kobendzy” (wiek ok. 400 lat; najsłynniejsze i najstarsze drzewo w Puszczy Kampinoskiej), woj. mazowieckie.

 8. Obszar Ochrony Ścisłej „Sieraków” im. prof. Romana Kobendzy utworzony w 1937 r. na terenie Puszczy Kampinoskiej (największy i najbardziej wartościowy przyrodniczo OOŚ na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, należący do najwspanialszych w Polsce), woj. mazowieckie.

 9. Pasmo Klonowskie (pasmo Gór Świętokrzyskich rozciągające się od Zagnańska w dolinie Bobrzy na zach., po okolice Bodzentyna na wsch.), woj. świętokrzyskie.

 10. Świętokrzyski Park Narodowy, utworzony w 1950 r., woj. świętokrzyskie.

II. Miejscowości i obiekty

 1. Granica k/Kampinosu – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny KPN im. Jadwigi i Romana Kobendzów z 1990 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (pierwsza tego typu placówka w polskich parkach narodowych), woj. mazowieckie, pow. warszawski-zachodni.

 2. Iłów – leśny rezerwat przyrody „Rzepki” im. prof. Romana Kobendzy z 1987 r., woj. mazowieckie, pow. sochaczewski.

 3. Kazimierz Dolny w Małopolskim Przełomie Wisły, w zach. cz. Płaskowyżu Nałęczowskiego, woj. lubelskie, pow. puławski.

 4. Klembów (między Ostrówkiem a Jasienicą) – rezerwat przyrody Dębina na Nizinie Mazowieckiej, utworzony w 1952 r., woj. mazowieckie, pow. wołomiński.

 5. Łyna (okolice wsi Łyna i Orłowo) – rezerwat krajobrazowo-gemorfologiczny Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy utworzony w 1959 r., głaz poświęcony pamięci prof. Romana Kobendzy, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Nidzica.

 6. Mała Wieś k/Grójca, woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Belsk Duży.

 7. Niechcice, woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Rozprza (miejsce urodzenia).

 8. Pieniężno – rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Wałszy” utworzony w 1957 r., woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski.

 9. Rogów – arboretum leśne z 1925 r., woj. łódzkie, pow. brzeziński.

 10. Samsonów, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Zagnańsk.

 11. Sandomierz, woj. świętokrzyskie.

 12. Warszawa (miejsce śmierci) – cmentarz na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej (miejsce spoczynku), woj. mazowieckie.

 13. Warszawa – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego z 1818 r., woj. mazowieckie.

 14. Warszawa – rezerwat „Las Bielański” (pozostałość dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej), woj. mazowieckie.

 15. Warszawa – rezerwat przyrody „Las im. Jana III Sobieskiego” na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, utworzony w 1952 r. (cz. pierwotnej Puszczy Mazowieckiej), woj. mazowieckie.

 16. Warszawa – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Katedra Botaniki, ul. Nowoursynowska 159, woj. mazowieckie.

 17. Warszawa-Ursynów – Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego woj. mazowieckie.

 18. Warszawa-Ursynów – Polskie Towarzystwo Botaniczne, ul. Prawdziwka 2, woj. mazowieckie.

 19. Włocławek – I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, ul. Adama Mickiewicza 6 (wykładowca), woj. kujawsko-pomorskie.

 20. Zagnańsk – Dąb Bartek (wiek ok. 645-670 lat; pomnik przyrody; w 1934 r. uznany przez sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera za najokazalsze drzewo w Polsce), woj. świętokrzyskie, pow. kielecki.

 21. Zgłowiączka, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubraniec.

III. Ogrody i parki Warszawy

 1. Gucin Gaj z l. 1817-21 (Ursynów).

 2. Łazienki Królewskie z 2 poł. XVIII w.; największy i najpiękniejszy park stolicy (Mokotów).

 3. Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN z 1974 r. w Powsinie (Ursynów).

 4. Ogród Krasińskich z 1676 r.; najstarszy park stolicy i jeden z najstarszych w Polsce (Śródmieście).

 5. Ogród Saski z l. 1715-27 (Śródmieście).

 6. Park im. gen. Józefa Sowińskiego z 1936 r. (Wola).

 7. Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” z ok. 1780 r. (Praga Południe).

 8. Park im. Stefana Żeromskiego z 1932 r. (Żoliborz).

 9. Park Młociński z 1930 r. (Bielany).

 10. Park Praski im. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego [d. Park Aleksandryjski] z 1871 r. (Praga Północ).

 11. Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego z 1906 r. (Praga Południe).

 12. Park Świętokrzyski z l. 50. XX w. obok Pałacu Kultury i Nauki (Śródmieście).

 13. Park Ujazdowski z 1893 r. (Śródmieście).

 14. Park Wilanowski z 2 poł. XVII w. (Wilanów).

IV. Szkoły im. prof. Romana Kobendzy

 1. Łyna – Szkoła Podstawowa im. Prof. Romana Kobendzy w Łynie, Łyna 26, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Nidzica.

 2. Sadowa – Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 35, woj. mazowieckie, pow. warszawski-zachodni, gm. Łomianki.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.


Pobierz załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF