ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU OK PTTK
„ŚLADAMI JANUSZA KORCZAKA – STAREGO DOKTORA”

KANON KRAJOZNAWCZY

I. Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Punktem wyjścia jest monumentalny Pomnik Bohaterów Getta, na skwerze przy ul. Ludwika Zamenhofa, na warszawskim Śródmieściu. Trakt obejmuje ciąg pomników i tablic pamiątkowych wzdłuż ul. Ludwika Zamenhofa, przez skwer Szmula Zygelbojma, ul. Stawki aż do muru-pomnika na Umschlagplatzu usytuowanego na miejscu bocznic kolejowych, skąd wywożono Żydów do ośrodka zagłady w Treblince.

II. Miejscowości i obiekty zagraniczne

 1. Austria – Wiedeń.

 2. Francja – Paryż.

 3. Grecja – Ateny, Akropol.

 4. Niemcy – Berlin.

 5. Palestyna [ob. Izrael]

  1. Ein Harod – kibuc (spółdzielcze gospodarstwo rolnicze),

  2. Galilea – Muzeum Cierpienia Dziecka Yad Layeled i Dom Bojowników Getta Lohamet Haghetaot w Zachodniej Galilei,

  3. Hajfa,

  4. Jerozolima – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vaschem na Górze Herzla,

  5. Tel Awiw-Jafa.

 6. Szwajcaria:

  1. Bazylea – udział w obradach Trzeciego Kongresu Syjonistycznego,

  2. Zurych – podróż śladami Jana Henryka Pestalozziego.

 7. Ukraina – Kijów – praca jako lekarz pediatra w przytułkach dla dzieci ukraińskich oraz psycholog w polskim przedszkolu,

 8. Wielka Brytania – Londyn – zwiedzanie szkoły i przytułku dla dzieci w Forest Hill.

III. Miejscowości i obiekty w Polsce

 1. Daniłowo [teren d. koloni „Michałówka”], woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Małkinia Górna – praca jako wychowawca na koloniach dla chłopców żydowskich w 1904 i 1907 r.; efektem obserwacji była wyd. w 1910 r. książka Mośki, Joski i Srule.

 2. KL Treblinka w lasach nad Bugiem k/wsi Poniatowo, woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Małkinia Górna – d. hitlerowski obóz zagłady [ob. Muzeum Walki i Męczeństwa], pamiątkowy głaz ku czci Janusza Korczaka – miejsce śmierci doktora.

 3. Korczakowo k/Ośna Lubuskiego, woj. lubuskie, pow. słubicki – letnia baza „Korczakowców” – Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka przy Zespole Szkół Samochodowych w Zielonej Górze; tego miejsca nie sposób znaleźć na mapie, a jednak jest i właśnie tam można najłatwiej dostrzec najwięcej śladów Starego Doktora – w piosence i w gawędzie, w chwili zadumy przy ognisku, w uścisku dłoni splecionych w kręgu przyjaźni, z chustą zieloną jak sztandar Króla Maciusia.

 4. Łódź – praca w szpitalu epidemicznym, gdzie dr Janusz Korczak zaraził się tyfusem.

 5. Mężenin, woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Platerów – dwór Jundziłłów z XIX w. na nadbużańskiej skarpie – miejsce letniego wypoczynku Janusza Korczaka.

 6. Płońsk, woj. mazowieckie – odczyty Janusza Korczaka.

 7. Pruszków – d. Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” – sierociniec dla dzieci polskich (w Pruszkowie w l. 1919-28, od 1928 r. w Warszawie), gdzie Janusz Korczak stosował nowatorskie metody pedagogiczne.

 8. Szczawin [teren d. koloni „Wilhelmówka”], woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo – praca jako wychowawca na koloniach dla chłopców chrześcijańskich w 1908 r.; efektem obserwacji była wyd. w 1911 r. książka Józki, Jaśki i Franki.

 9. Warszawa – cmentarz żydowski, symboliczny grób Janusza Korczaka z pomnikiem dłuta Mieczysława Smorczewskiego z 1982 r. oraz miejsce spoczynku najbliższych członków rodziny doktora: ojca – Józefa Goldszmita, matki – Cecylii Goldszmit, dziadków ze strony matki – Emilii i Adolfa Gębickich, męża siostry – Józefa Lui oraz przyjaciół: Izaaka Eliasberga, którego doktor uważał za swojego mistrza i Jakuba Mortkowicza – księgarza i wydawcy większości pism Janusza Korczaka.

 10. Warszawa – d. Dom Sierot dla dzieci żydowskich przy ul. Krochmalnej 92 (ob. ul. Jaktorowska 6) wybudowany w latach 1911-13 z funduszy ówczesnego żydowskiego Towarzystwa Pomocy dla Sierot, gdzie dr Janusz Korczak był dyrektorem (ob. Dom Dziecka nr 2 im Janusza Korczaka); Dom Sierot został przeniesiony na teren getta, na ul. Chłodną 33, a następnie na ul. Śliską 9/Sienną 16 (ob. stoi tam Pałac Kultury i Nauki).

 11. Warszawa – d. Gimnazjum Paryskie, gdzie w l. 1891-98 Henryk Goldszmit pobierał naukę; szkoła prywatna, założona w 1885 r., mieściła się w wydzierżawionym budynku przy ówczesnej ul. Brukowej 16 (ob. ul. Stefana Okrzei), róg ul. Namiestnikowskiej (ob. ul. Józefa Sierakowskiego); już po ukończeniu szkoły przez Janusza Korczaka gimnazjum zostało przeniesione do własnego gmachu, który w niezmienionym kształcie dotrwał do dnia dzisiejszego (ob. Zespół Szkół: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV i Gimnazjum nr 58, ul. Jagiellońska 38).

 12. Warszawa – d. Kasa Chorych na ul. Mariańskiej 1, w której Janusz Korczak podjął pracę w latach 30. XX w.

 13. Warszawa – d. Polskie Radio na ul. Zielnej 25, gdzie Stary Doktor wygłaszał swoje gadaninki do dzieci.

 14. Warszawa – d. redakcja „Anteny” – pisma Polskiego Radia, w którym Stary Doktor publikował swoje felietony, ul. Mazowiecka 11.

 15. Warszawa – d. redakcja „Małego Przeglądu” – dodatku do „Naszego Przeglądu" na ul. Nowolipki 7; na tylnej ścianie Pałacu Mostowskich znajduje się tablica upamiętniająca 70. rocznicę założenia pisma stworzonego przez Janusza Korczaka, a redagowanego wyłącznie przez młodzież.

 16. Warszawa – d. redakcja pisma „Czytelnia dla wszystkich” na ul. Niecałej 12, w którym Janusz Korczak zamieszczał felietony i artykuły w l. 1898-1901.

 17. Warszawa – d. Sąd Okręgowy na Lesznie (ob. al. Solidarności 127), gdzie Janusz Korczak występował jako biegły sądowy w sprawach dzieci.

 18. Warszawa – d. siedziba Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy oraz areszt śledczy Gestapo, al. Jana Chrystiana Szucha 25 (ob. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie) – miejsce przesłuchań po aresztowaniu.

 19. Warszawa – d. Szkoła Początkowa Augustyna Szmurły, ul. Freta.

 20. Warszawa – d. tajna pensja dla dziewcząt Stefanii Sempołowskiej w jej mieszkaniu, ul. Świętokrzyska 17.

 21. Warszawa – d. więzienie wojskowe, później obóz koncentracyjny na ul. Gęsiej w getcie [tzw. „Gęsiówka”], gdzie Janusz Korczak został osadzony w listopadzie 1940 r. (ob. w miejscu tym znajduje się tablica w językach polskim i hebrajskim upamiętniająca wyzwolenie obozu), ul. Mordechaja Anielewicza 34.

 22. Warszawa – d. Zakład Wychowawczy „Nasz Dom” – sierociniec dla dzieci polskich (ob. Państwowy Dom Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej, al. Zjednoczenia 34), d. ul. Jana Kasprowicza 203 (w Warszawie od 1928 r.), gdzie w l. 1919-36 Janusz Korczak stosował nowatorskie metody pedagogiczne.

 23. Warszawa – fragment muru getta przy ul. Siennej 55 i ul. Złotej 60.

 24. Warszawa – Główny Dom Schronienia dla Dzieci na ul. Dzielnej 39 w getcie, w którym wiosną 1942 r. Janusz Korczak podjął pracę, wstrząśnięty tragicznym stanem przebywających w nim dzieci.

 25. Warszawa – kamienica nr 11 na Rynku Starego Miasta (strona Barsa); znajdowała się tu drukarnia Towarzystwa Wydawniczego, które prowadził Jakub Mortkowicz – wydawca większości książek Janusza Korczaka; natomiast jego księgarnia znajdowała się przy ul. Mazowieckiej 12.

 26. Warszawa – kamień poświęcony Januszowi Korczakowi, skrzyżowanie ul. Stawki z ul. Ludwika Zamenhofa.

 27. Warszawa – Ogród Saski – ulubione miejsce zabaw i spacerów z okresu dzieciństwa i młodości Janusza Korczaka, a następnie teren obserwacji dzieci przez Starego Doktora.

 28. Warszawa – Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum, od 2001 r. Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, w d. Domu Sierot Korczaka, ul. Jaktorowska 6 [d. Krochmalna 92].

 29. Warszawa – Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (ob. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), ul. Szczęśliwicka 40 – praca jako wykładowca.

 30. Warszawa – przytułek dla dzieci żydowskich przy ul. Franciszkańskiej 2, gdzie pracowała Stefania Wilczyńska, a w 1908 r. dr Janusz Korczak nawiązał bliższy kontakt z Towarzystwem „Pomoc dla sierot”.

 31. Warszawa – rodzina Goldszmitów mieszkała przy ulicach: Bielańskiej 18 [prawdopodobne miejsce urodzenia Henryka Goldszmita], Krakowskim Przedmieściu 77, Miodowej 19, pl. Krasińskich 3, Nowosenatorskiej 6 (dziś ul. Moliera).

 32. Warszawa – Szpital Dziecięcy Bersohnów i Baumanów [ob. Wojewódzki Zakaźny Szpital Dziecięcy im. Dzieci Warszawy], ul. Sienna 60 – praca w charakterze lekarza.

 33. Warszawa – Umschlagplatz – miejsce związane z holokaustem w getcie warszawskim, pomnik upamiętniający deportację Żydów z warszawskiego getta do obozów zagłady.

 34. Warszawa – Uniwersytet Cesarski [ob. Uniwersytet Warszawski], pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – studia na Wydziale Lekarskim.

IV. Pomniki Janusza Korczaka

A. Pomniki na świecie

 1. Giessen, Niemcy, Hesja – popiersie na Uniwersytecie Justusa von Liebiga.

 2. Günzburg, Niemcy, Bawaria – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi przed Maria-Ward-Gymnasium.

 3. Hanower, Niemcy, Dolna Saksonia – popiersie na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza.

 4. Jerozolima, Izrael – pomnik Janusza Korczaka i dzieci Getta w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vaschem na Górze Herzla.

 5. Paryż, Francja – pomnik Janusza Korczaka dłuta Bolesława Marschalla w Stowarzyszeniu Korczakowskim.

B. Pomniki w Polsce

 1. Korczakowo k/Ośna Lubuskiego, woj. lubuskie, pow. słubicki – popiersie-płaskorzeźba.

 2. Olsztyn – popiersie na skwerze przy Szpitalu Dziecięcym, ul. Żołnierska.

 3. Ostrzeszów, woj. wielkopolskie – drewniana figura przed budynkiem Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka.

 4. Słupsk, woj. pomorskie – popiersie przy szpitalu, ul. Obrońców Wybrzeża.

 5. Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi.

 6. Szerzawy, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogielnicki, gm. Mogilno – popiersie przed budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

 7. Warszawa – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi na cmentarzu żydowskim, ul. Okopowa.

 8. Warszawa – popiersie przed dawnym Domem Sierot dla dzieci żydowskich, ul. Jaktorowska 6 [d. Krochmalna 92].

 9. Warszawa – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi przed Pałacem Kultury i Nauki; pomnik stanął w miejscu, gdzie podczas okupacji był żydowski sierociniec, to właśnie stąd Henryk Goldszmit wyruszył wraz z gromadą 200 dzieci na Umschlagplatz, stamtąd do komór gazowych Treblinki.

 10. Warszawa – popiersie na Osiedlu Młodych w Marysinie Wawerskim.

 11. Zielona Góra – przed VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21.

V. Domy Dziecka im. Janusza Korczaka

 1. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie – Dom Dziecka, ul. Bolesława Limanowskiego 12.

 2. Darłowo, woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński – Dom Dziecka, ul. Morska 78.

 3. Długie, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Jedlicze – Dom Dziecka.

 4. Kłobuck, woj. śląskie – Dom Dziecka, ul. 11 Listopada 23.

 5. Krasne, woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zabłudów – Dom Dziecka.

 6. Lublin, woj. lubelskie – Dom Dziecka nr 3, ul. Sieroca 15.

 7. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie – Dom Dziecka, ul. Gołdapska 18a.

 8. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Dom Dziecka, ul. Janusza Korczaka 6.

 9. Pieszyce, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski – Dom Dziecka, ul. Ogrodowa 81.

 10. Płońsk, woj. mazowieckie – Dom Dziecka, ul. Wolności 8/10.

 11. Rypin, woj. kujawsko-pomorkie – Dom Dziecka, ul. Parkowa 2.

 12. Skwierzyna, woj. lubuskie, pow. międzyrzecki – Dom Dziecka, ul. Parkowa 2.

 13. Strzyżów, woj. podkarpackie – Dom Dziecka, ul. Jana III Sobieskiego 7.

 14. Tarnów Opolski, woj. opolskie, pow. opolski – Dom Dziecka, ul. Janusza Korczaka 1.

 15. Tarnów, woj. podkarpackie – Dom Dziecka nr 1, ul. Kazimierza Brodzińskiego 14.

 16. Trzcianka, woj. wielkopolskie, czarnkowsko-trzcianecki – Dom Dziecka.

 17. Wałbrzych, woj. dolnośląskie – Państwowy Dom Dziecka nr 2, ul. Stanisława Moniuszki 118.

 18. Warszawa – Dom Dziecka nr 1 „Nasz Dom”, al. Zjednoczenia 34.

 19. Warszawa – Dom Dziecka nr 2, ul. Jaktorowska 6.

VI. Przedszkola im. Janusza Korczaka

 1. Białystok, woj. podlaskie – Przedszkole Samorządowe nr 68, ul. Mieszka I nr 19.

 2. Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, pow. rybnicki – Przedszkole nr 3, ul. Mostowa 3.

 3. Knurów, woj. śląskie, pow. gliwicki – Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Armii Krajowej 5.

 4. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie – Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Tadeusza Kościuszki 12.

 5. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Przedszkole nr 8, ul. Bałtycka 44.

 6. Kraków, woj. małopolskie – Przedszkole Samorządowe nr 154, ul. Jana Kurczaba 19.

 7. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie – Przedszkole nr 1, ul. Janusza Korczaka 1.

 8. Mysłowice, woj. śląskie – Przedszkole nr 13, ul. Armii Krajowej 19.

 9. Parczew, woj. lubelskie – Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Spółdzielcza 5.

 10. Pilica, woj. śląskie, pow. zawierciański – Przedszkole, ul. Senatorska 17.

 11. Poznań, woj. wielkopolskie – Przedszkole nr 44, ul. Romana Dmowskiego 17.

 12. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. gdański – Niepubliczne Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 8.

 13. Racibórz, woj. śląskie – Przedszkole nr 20, ul. Polna 25a.

 14. Radomsko, woj. łódzkie – Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Armii Krajowej 10.

 15. Rybnik, woj. śląskie – Przedszkole nr 14, ul. Śląska 1a.

 16. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski – Publiczne Przedszkole nr 2, Osiedle Młodych 9.

 17. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie – Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Zielna 27.

 18. Skrbeńsko, woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów – Przedszkole Publiczne, ul. Szkolna 1.

 19. Starogard Gdański, woj. pomorskie – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Jana Pawła II 8.

 20. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Inowrocławska 44.

 21. Trzebinia, woj. małopolskie, pow. chrzanowski – Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 2.

 22. Warszawa, woj. mazowieckie – Przedszkole Integracyjne nr 137, ul. Zagłoby 11.

 23. Wrocław, woj. dolnośląskie – Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś, ul. Grabiszyńska 61/65.

 24. Wrocław, woj. dolnośląskie – Przedszkole Integracyjne nr 125, ul. Ścinawska 10.

VII. Szkoły im. Janusza Korczaka

 1. Antonie, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Olszewo-Borki – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6.

 2. Barkowo, woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki, gm. Żmigród – Szkoła Podstawowa.

 3. Białystok, woj. podlaskie – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Żurawia 12.

 4. Biedaszki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn – Szkoła Podstawowa.

 5. Biedrzychowice, woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Olszyna – Szkoła Podstawowa.

 6. Bielsko-Biała, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Czereśniowa 20.

 7. Biertowice, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Sułkowice – Zespół Placówek Oświatowych.

 8. Blachownia, woj. śląskie, pow. częstochowski – Gimnazjum, ul. Bankowa 13.

 9. Błonie, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gabriela Narutowicza 21.

 10. Bolesławiec, woj. dolnośląskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dolne Młyny 60.

 11. Boleścice, woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Sędziszów – Gimnazjum.

 12. Borucin, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Krzanowice – Szkoła Podstawowa, ul. Ks. Norberta Bończyka 13.

 13. Brenna, woj. śląskie, pow. cieszyński – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leśnica 103.

 14. Brochocin, woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Zagrodno – Szkoła Podstawowa.

 15. Brody, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Kalwaria Zebrzydowska – Zespół Szkół nr 2.

 16. Broniewice, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo – Szkoła Podstawowa.

 17. Brzesko, woj. małopolskie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Czarnowiejska 44.

 18. Bynowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłomłyn – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 19. Bysław, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gm. Lubiewo – Szkoła Podstawowa, ul. Kwiatowa 9.

 20. Bytom, woj. śląskie – Gimnazjum nr 8, ul. Worpie 14/16.

 21. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski – Szkoła Podstawowa, ul. Władysława Sikorskiego 12.

 22. Chojna, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński – Gimnazjum, ul. Szkolna 15.

 23. Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Jana Kilińskiego 23.

 24. Chorzów, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 41.

 25. Chrzanów, woj. małopolskie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 19.

 26. Cieszyn, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Gen. Józefa Hallera 8.

 27. Czeladź, woj. śląskie, pow. będziński – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stanisława Staszica 47.

 28. Czersk, woj. pomorskie, pow. chojnicki – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 8.

 29. Czerwieńsk, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Graniczna 5a.

 30. Częstochowa, woj. śląskie – Zespół Szkół Specjalnych nr 23, ul. Stanisława Staszica 10.

 31. Dalekie, woj. mazowieckie, pow. wyszkowski, gm. Długosiodło – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 32. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Górna 1.

 33. Dąbrówka, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Stryszów – Szkoła Podstawowa.

 34. Dębica, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Ogrodowa 20.

 35. Drezdenko, woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 11.

 36. Drzewce, woj. łódzkie, pow. skierniewicki, gm. Lipce Reymontowskie – Szkoła Podstawowa.

 37. Działoszyn, woj. łódzkie, pow. pajęczański – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 1.

 38. Firlej, woj. lubelskie, pow. lubartowski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Partyzancka 23.

 39. Garwolin, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Janusza Korczaka 10.

 40. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wodociągowa 8.

 41. Gliwice, woj. śląskie – Gimnazjum nr 6, ul. Przedwiośnie 2.

 42. Gliwice, woj. śląskie – I Społeczna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, ul. Robotnicza 4.

 43. Gliwice, woj. śląskie – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74.

 44. Głubczyce, woj. opolskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jana Kochanowskiego 2.

 45. Gniezno, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Elizy Orzeszkowej 20.

 46. Góra, woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Miedźna – Szkoła Podstawowa, ul. Pszczyńska 34.

 47. Górki, woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Borowa – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 48. Grochów Szlachecki, woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Sokołów Podlaski – Szkoła Podstawowa w Zespole Oświatowym, ul. Władysława Rawicza 1.

 49. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gabriela Narutowicza 6.

 50. Gumniska, woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Dębica – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 51. Huta, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Odolanów – Szkoła Podstawowa.

 52. Jaroszów, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Strzegom – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 53. Jasienica, woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Pawła Jasienicy 23.

 54. Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śląska 6.

 55. Jawor, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Armii Krajowej 9.

 56. Kadłub, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 26.

 57. Kandyty, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie – Szkoła Podstawowa.

 58. Katowice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Bolesława Krzywoustego 7.

 59. Katowice, woj. śląskie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, ul. Rolna 22.

 60. Kcynia, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Rynek 32.

 61. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Stoczniowców 11.

 62. Kielce, woj. świętokrzyskie – Gimnazjum nr 3, ul. Stanisława Toporowskiego 40.

 63. Kleszczów, woj. łódzkie, pow. bełchatowski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4.

 64. Kluczbork, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wolności 17.

 65. Kochcice, woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Kochanowice – Samorządowe Przedszkole i Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Parkowa 45.

 66. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9.

 67. Kopanka, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina – Zespół Placówek Oświatowych.

 68. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Gimnazjum nr 2, ul. Bolesława Krzywoustego 5.

 69. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Połczyńska 71a.

 70. Kościelec, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Rędziny – Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 93.

 71. Kowala, woj. mazowieckie, pow. radomski – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 72. Kraków, woj. małopolskie – Gimnazjum nr 50, os. Zgody 13.

 73. Kraków, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, al. Pokoju 2a.

 74. Kraków, woj. małopolskie – Waldorfska Szkoła Podstawowa, ul. Lekarska 3.

 75. Kraków, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 i Gimnazjum Integracyjne nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3.

 76. Krapkowice, woj. opolskie –Zespół Szkół Sportowych nr 1, os. XXX-lecia 24.

 77. Krawczyki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce – Szkoła Podstawowa.

 78. Krosno, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kletówki 1.

 79. Krzeczów, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Rzezawa – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 80. Księży Dwór, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Działdowo – Zespół Szkół.

 81. Kuźnia, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Chocz – Szkoła Podstawowa.

 82. Laskowa, woj. małopolskie, pow. limanowski – Zespół Szkół.

 83. Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 31.

 84. Leszno, woj. wielkopolskie – Zespół Szkól Specjalnych, al. Jana Pawła II 10.

 85. Lędziny, woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński – Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29.

 86. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Stefana Okrzei 4.

 87. Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński – Szkoła Podstawowa Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Toruńska 16.

 88. Lublin, woj. lubelskie – Zespół Szkół nr 4, ul. Bronowicka 21.

 89. Lubniewice, woj. lubuskie, pow. sulęciński – Szkoła Podstawowa, Osiedle Słowiańskie 4.

 90. Lubsko, woj. lubuskie, pow. żarski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Strzelecka 1.

 91. Łańcut, woj. podkarpackie – Zespół Szkół nr 1, ul. Grunwaldzka 11.

 92. Łączany, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica – Zespół Szkół.

 93. Łódź, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 125, ul. Dzwonowa 18/20.

 94. Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński – Zespół Szkół, ul. Chełmińska 1.

 95. Łuków, woj. lubelskie – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10.

 96. Łysołaje, woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Milejów – Szkoła Podstawowa.

 97. Mielec, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Stefana Żeromskiego 34.

 98. Międzylesie, woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Skąpe – Publiczna Szkoła Podstawowa w Międzylesiu [oraz filia w Węgrzynicach].

 99. Miłoradz, woj. pomorskie, pow. malborski – Gimnazjum Publiczne, ul. Szkolna 1.

 100. Mysłowice, woj. śląskie – Zespół Szkół Specjalnych, pl. Wolności 3.

 101. Nidzica, woj. Warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 3, ul. 1 Maja 42.

 102. Niegardów, woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Koniusza – Szkoła Podstawowa.

 103. Niemodlin, woj. opolskie, pow. opolski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Władysława Stanisława Reymonta 9.

 104. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sportowa 1a.

 105. Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Szkoła Podstawowa, ul. Marcinkowskiego 2.

 106. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 Maja 5.

 107. Nysa, woj. opolskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Krawiecka 6.

 108. Okup Mały, woj. łódzkie, pow. łaski, gm. Łask – Szkoła Podstawowa, ul. Akacjowa 4.

 109. Oleśnica, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 4.

 110. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych, ul. Żołnierska 18.

 111. Opole, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu [oraz filia w Czarnowąsach], ul. Książąt Opolskich 21.

 112. Orzesze, woj. śląskie, pow. mikołowski – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żorska 101.

 113. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Widnichowska 4.

 114. Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Tadeusza Kościuszki 5.

 115. Ostrzeszów, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 15 i Gimnazjum nr 2, ul. Fryderyka Chopina 13.

 116. Otmice, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Izbicko – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Gen. Aleksandra Zawadzkiego 28.

 117. Paczółtowice, woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice – Szkoła Podstawowa.

 118. Pasieki, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2.

 119. Pawłowice, woj. śląskie, pow. pszczyński – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1.

 120. Pawłowiczki, woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski – Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, ul. Wojciecha Korfantego 3.

 121. Piechcin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Barcin – Szkoła Podstawowa, ul. 11 Listopada 5.

 122. Piekary Śląskie, woj. śląskie – Zespół Szkół nr 2, ul. Walentego Roździeńskiego 1.

 123. Platerów, woj. mazowieckie, pow. łosicki – Szkoła Podstawowa, ul. Siedlecka 7.

 124. Płock, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Czwartaków 6.

 125. Poznań, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Żniwna 1.

 126. Prudnik, woj. opolskie – Zespół Szkół, ul. Piastowska 26.

 127. Przechlewo, woj. pomorskie, pow. człuchowski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4e.

 128. Przemków, woj. dolnośląskie,, pow. polkowicki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 6b.

 129. Przezmark, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Elbląg – Szkoła Podstawowa.

 130. Przysiek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Zławieś Wielka – Szkoła Podstawowa, ul. Leśna 1.

 131. Raczków, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta – Szkoła Podstawowa.

 132. Rakszawa, woj. podkarpackie, pow. łańcucki – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1.

 133. Rawicz, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33.

 134. Rogajny, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Pasłęk – Szkoła Podstawowa.

 135. Roztoka, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Gródek nad Dunajcem – Szkoła Podstawowa w Roztoce [oraz filia w Tropiu].

 136. Ruda Śląska, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Kukułcza 4.

 137. Rudy, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Kuźnia Raciborska – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach, ul. Szkolna 2.

 138. Rumia, woj. pomorskie, pow. wejherowski – Gimnazjum nr 2, ul. Świętojańska 11.

 139. Rybnik, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 29.

 140. Rybnik, woj. śląskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Gustawa Morcinka 14.

 141. Rychliki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski – Szkoła Podstawowa.

 142. Rzeszów, woj. podkarpackie – Gimnazjum nr 2, ul. Fryderyka Chopina 13.

 143. Sadkowice, woj. łódzkie, pow. rawski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół.

 144. Siedlisko, woj. lubuskie, pow. nowosolski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych, ul. Kasztanowa 19.

 145. Słupsk, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stefana Banacha 5.

 146. Smólnik, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek – Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

 147. Sobótka, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świdnicka 20.

 148. Sochaczew, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25.

 149. Sokołowsko, woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Mieroszów – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Unisławska 4.

 150. Sokółki, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kazimierz Biskupi – Szkoła Podstawowa.

 151. Sopotnia Wielka, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Jeleśnia – Szkoła Podstawowa.

 152. Sosnowiec, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1, ul. Teatralna 3.

 153. Sosnowiec, woj. śląskie – VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Czeladzka 58.

 154. Sośnie, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski – Szkoła Podstawowa, ul. Wielkopolska 43.

 155. Sośno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński – Gimnazjum, ul. Kamińskiego 1.

 156. Sowczyce, woj. opolskie, pow. oleski, gm. Olesno – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Długa 8.

 157. Starachowice, woj. świętokrzyskie – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Radomska 72.

 158. Strykowo, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew – Gimnazjum, ul. Szkolna 10.

 159. Strykowo, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Stęszew – Szkoła Podstawowa, ul. Bukowska 2.

 160. Strzałkowo, woj. wielkopolskie, pow. słupecki – Gimnazjum, ul. Ostrowska 8b.

 161. Strzelce Opolskie, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 26.

 162. Sulejówek, woj. mazowieckie, pow. miński – Gimnazjum nr 2, ul. Gabriela Narutowicza 10.

 163. Sulęcinek, woj. wielkopolskie, pow. średzki, gm. Krzykosy – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 26.

 164. Suszec, woj. śląskie, pow. pszczyński – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 130.

 165. Szabda, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Brodnica – Szkoła Podstawowa.

 166. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Obrońców Stalingradu 14.

 167. Szelków, woj. mazowieckie, pow. makowski – Publiczna Szkoła Podstawowa.

 168. Szprotawa, woj. lubuskie, pow. żagański – Szkoła Podstawowa, pl. Kościelny 3.

 169. Świebodzice, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 58.

 170. Świętochłowice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, ul. Łagiewnicka 65.

 171. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Marii Dąbrowskiej 10.

 172. Tarnów, woj. małopolskie – Gimnazjum nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Wojciecha Bandrowskiego 4.

 173. Tarnów, woj. małopolskie – V Liceum Ogólnokształcące, ul. Tadeusza Rejtana 20.

 174. Toporów, woj. lubuskie, pow. świebodziński, gm. Łagów – Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny, ul. Szkolna 11.

 175. Trzebinia, woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Świnna – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Beskidzka 158.

 176. Trzebnica, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 4 przy Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Leśna 1.

 177. Tumlin-Węgle, woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Zagnańsk – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, ul. Grodowa 2.

 178. Wałbrzych, woj. dolnośląskie – Publiczne Gimnazjum nr 6, ul. Główna 2.

 179. Warszawa, woj. mazowieckie – Gimnazjum Integracyjne nr 29 w Zespole Szkół nr 5, ul. Sylwestra Bartosika 5.

 180. Warszawa, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nowy Świat 21a.

 181. Wągrowiec, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Janowiecka 22.

 182. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zamkowa 6.

 183. Węgrzce Wielkie, woj. małopolskie, pow. wielicki, gm. Wieliczka – Samorządowa Szkoła Podstawowa.

 184. Wieluń, woj. łódzkie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Józefa Piłsudskiego 6.

 185. Wieruszów, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Fabryczna 1.

 186. Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński – Liceum Ogólnokształcące, ul. Pocztowa 14a.

 187. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Promienna 15.

 188. Wodzisław Śląski, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 10, os. XXX-lecia PRL 63.

 189. Wrocław, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Skarbowców 8.

 190. Wrocław Psie Pole, woj. dolnośląskie – Gimnazjum nr 24, ul. Stanisława Przybyszewskiego 59.

 191. Wronki, woj. wielkopolskie, pow. szamotulski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Adama Mickiewicza 5.

 192. Września, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Stefana Batorego 8.

 193. Zabrze, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. Józefa Londzina 2.

 194. Zakopane, woj. małopolskie, pow. tatrzański – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Chramcówki 27.

 195. Zambski Kościelne, woj. mazowieckie, pow. pułtuski, gm. Obryte – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 33.

 196. Zawada, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Kłomnice – Szkoła Podstawowa, ul. Częstochowska 8.

 197. Zawiercie, woj. śląskie – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wierzbowa 4.

 198. Zdzieszowice, woj. opolskie, pow. krapkowicki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 36.

 199. Zgorzelec, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Armii Krajowej 10a.

 200. Zielona Góra, woj. lubuskie – Gimnazjum nr 5, ul. Piastowska 9.

 201. Zielonka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wilsona 34/36.

 202. Żary, woj. lubuskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wincentego Witosa 25.

 203. Żołędowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Osielsko – Gimnazjum nr 1, ul. Bydgoska 24.

 204. Żory, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Słoneczna 2.

VIII. Inne placówki oświatowe im. Janusza Korczaka

 1. Antoniewo, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Skoki – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

 2. Babimost, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kargowska 61.

 3. Borzęciczki, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Koźmin Wielkopolski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym.

 4. Chodzież, woj. wielkopolskie – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Stanisława Staszica 2a.

 5. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Polna 8a.

 6. Gdańsk – Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Antoniego Abrahama 56.

 7. Iława, woj. warmińsko-mazurskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 23a.

 8. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. N.M.P. 14/16.

 9. Jasło, woj. podkarpackie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piotra Skargi 47.

 10. Jastrowie, woj. wielkopolskie, pow. złotowski – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Wojska Polskiego 18.

 11. Konin, woj. wielkopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kaliska 19.

 12. Kraków, woj. małopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19.

 13. Kraków, woj. małopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 100.

 14. Kraków-Nowa Huta – Młodzieżowy Dom Kultury, os. Kalinowe 18.

 15. Kwidzyn, woj. pomorskie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Stanisława Moniuszki 5.

 16. Lębork woj. pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Mikołaja Reja 18.

 17. Łódź, woj. łódzkie – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Ksawerego Praussa 2.

 18. Miechów, woj. małopolskie – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Marii Konopnickiej 15.

 19. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stankowizna 42/44.

 20. Mława, woj. mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Juliusza Słowackiego 16.

 21. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. 3 Maja 28/34.

 22. Przemyśl, woj. podkarpackie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Stefana Czarnieckiego 27.

 23. Radom, woj. mazowieckie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, al. Józefa Grzecznarowskiego 15.

 24. Sieradz, woj. łódzkie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Krakowskie Przedmieście 58.

 25. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, pl. Floriański 1.

 26. Skierniewice, woj. łódzkie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Nowobielańska 100.

 27. Sokółka, woj. podlaskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Osiedle Zielone 1a.

 28. Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 28.

 29. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Kamienna 22.

 30. Szczytno woj. warmińsko-mazurskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Janusza Korczaka 4.

 31. Szerzawy, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Mogilno – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.

 32. Szymbark, woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Gorlice – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

 33. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wesoła 1.

 34. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21.

 35. Tychy, woj. śląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Filaretów 5.

 36. Wągrowiec, woj. wielkopolskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Kcyńska 48.

 37. Wąsosz, woj. dolnośląskie, pow. górowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Janusza Korczaka 6.

 38. Wejherowo, woj. pomorskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 279.

 39. Wrocław, woj. dolnośląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10, ul. Parkowa 27.

 40. Wschowa, woj. lubuskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Tadeusza Kościuszki 25.

 41. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Proletariatczyków 9.

 42. Zgorzelec, woj. dolnośląskie – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Powstańców Śląskich 1.

 43. Złotoryja, woj. dolnośląskie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stanisława Staszica 2.

IX. Inne obiekty im. Janusza Korczaka

 1. Chełm, woj. lubelskie – Bursa szkolna im. Janusza Korczaka, ul. Powstańców Warszawy 8.

 2. Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski – Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Janusza Korczaka.

 3. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janusza Korczaka, ul. Górna 1.

 4. Jasło, woj. podkarpackie – Fundacja im. Janusza Korczaka, ul. Tadeusza Kościuszki 61.

 5. Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie – Szpital Dziecięcy im. Janusza Korczaka, ul. Ignacego Krasickiego 21.

 6. Kalisz, woj. wielkopolskie – osiedle im. Janusza Korczaka w dzielnicy Korczak.

 7. Kraków – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 im. Janusza Korczaka, os. Szkolne 27.

 8. Krasnobród, woj. lubelskie, pow. zamojski – Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka, ul. Sanatoryjna 1.

 9. Lublin – Fundacja Mali Szczęśliwi im. Janusza Korczaka, ul. Bursztynowa 15a.

 10. Łódź – Szpital im. dr Janusza Korczaka [d. szpital Anny Marii], al. Józefa Piłsudskiego 71.

 11. Rajsko, woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Oświęcim – Wioska Dziecięca „Maja” im. Janusza Korczaka, ul. Janusza Korczaka 34.

 12. Skierniewice, woj. łódzkie – Świetlica im. Janusza Korczaka Fundacji Dziecięcy Uśmiech, ul. Jagiellońska 34.

 13. Słupsk, woj. pomorskie – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, ul. Prof. Edwarda Lotha 26.

 14. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski – Centrum Medyczne im. Janusza Korczaka, ul. Ogrodowa 3.

 15. Toruń – Apteka im. Janusza Korczaka, ul. Ignacego Łyskowskiego 29/35.

 16. Warszawa – Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, ul. Jaktorowska 6.

 17. Wrocław – Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. Janusza Korczaka, al. Jana Kasprowicza 64/66.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.


Pobierz załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF