1. Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Gdańsku ustanawia Regulamin zdobywania Regionalnej Odznaki Kolarskiej pod nazwą „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Pomorskiego”, będący kontynuacją regulaminu Regionalnej Odznaki Kolarskiej pod nazwą „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Gdańskiego”, ustanowionego w 1989 r. przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej w Gdańsku. Celem Odznaki jest spopularyzowanie walorów krajoznawczo-turystycznych oraz poznanie wartości historycznych Województwa Pomorskiego.

 2. Regulamin wprowadza dwa, niezależne w kolejności zdobywania stopnie odznaki:

  • rajd I stopnia „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Ziemi Gdańskiej” (byłego woj. gdańskiego),

  • rajd II stopnia „Kolarski Rajd PTTK Dookoła Województwa Pomorskiego”.

 3. Zdobycie odznak polega na przejechaniu tras podanych w załącznikach (odpowiednio dla danego stopnia) i potwierdzenia pobytu w miejscowościach lub miejscach oznaczonych w opisach i na mapkach poprzez podkreślenie i pogrubienie, udokumentowanego w książeczce wycieczek kolarskich (KOT) lub w kronice własnego pomysłu. W załącznikach miejscowości lub miejsca zaznaczone kursywą a nie podkreślone to miejsca godne zwiedzana.

 4. Odznakę może zdobywać każdy sympatyk turystyki, który ukończył 10 lat (osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osoby dorosłej).

 5. Uczestnik indywidualnie decyduje, którą odznakę rajdu będzie zdobywał w pierwszej kolejności. Zdobyta odznaka któregokolwiek stopnia, zwalnia uczestnika z obowiązku ponownego przejazdu przez odcinki trasy wspólne dla obydwóch odznak.

 6. Uczestnik dowolnie wybiera, z jakiej miejscowości rozpocznie przejazd odcinka trasy, a czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 7. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany trasy według własnych krajoznawczych zainteresowań z zachowaniem zasad ujętych w pkt. 3.

 8. Przebieg trasy rajdu umożliwia uczestnikowi zaliczać punkty w zdobywaniu Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) oraz innych odznak z ogólnopolskich regulaminów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK.

 9. Uczestnicy po zakończeniu niniejszych rajdów przesyłają do weryfikacji Książeczkę Wycieczek Kolarskich lub sporządzoną we własnym zakresie kronikę na adres: Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku, 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 72 z dopiskiem PKT Kol. Rajd DWP.

 10. Po zweryfikowaniu uczestnik odpłatnie otrzyma odznakę w zależności od zweryfikowanego stopnia.

 1. Uczestnik rajdu ubezpiecza się w własnym zakresie oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także zasad Karty Turysty oraz przepisów i regulaminów w obiektach użyteczności publicznych. Niniejsze zasady prawne dotyczą także kierownictwa grup zorganizowanych.

 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Wszelkie uwagi dotyczące zastrzeżenia do regulaminu należy kierować do w/w Komisji na adres wymieniony w pkt. 9.

 3. Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej w drodze uchwały może przyznać zasłużonym działaczom turystyki kolarskiej PTTK odznakę małego lub dużego rajdu bez konieczności przejazdu określonych tras w niniejszym regulaminie.

 4. Regulamin obowiązujący od dnia 23 września 1989 r. traci ważność z dniem 14 lutego 2005 r.

 5. Niniejszy regulamin uchwalony przez Pomorską Komisję Turystyki Kolarskiej dnia 14 lutego 2005 r. Obowiązuje od dnia 1 maja 2005 r.

 6. Znowelizowany 16 kwietnia 2007 r.

Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
przy Pomorskim Porozumieniu Oddziałów PTTK w Gdańsku

KOLARSKI RAJD PTTK DOOKOŁA ZIEMI GDAŃSKIEJ
(byłego woj. gdańskiego)
odznaka I stopnia

GdańskPoczta Polska w Gdańsku – 11 Westerplatte – 20 Sobieszewo – 7 Świbno – 3 Przegalina (śluza z 1895 r.) – 13 Kiezmark – 6 Koźliny – 7 Tczew – 19 Pelplin – 17 Gniew – 9 Piaseczno – 10 Smętowo Graniczne – 15 Osiek –5 Kałębnica Leśniczówka – 5 Błędno – 6 Kasparus – 10 Osieczna – 6 Zimne Zdroje – 3 Złe Mięso – 2 Czarna Woda – 8 Wojtal – 3 Odry – 10 Wiele – 20 Wdzydze Kiszewskie – 18 Kościerzyna – 10 Będomin – 10 Kościerzyna – 15 Węsiory – 4 Sulęczyno – 20 Sierakowice – 4 Kamienica Królewska 7 Linia 20 Łęczyce 15 Salino 8 Gniewino 9 Nadole 18 Żarnowiec 5 Krokowa – 12 Karwia – 1 Jastrzębia Góra – 5 Rozewie – 10 Władysławowo – 3 Swarzewo – 4 Łebcz – 12 Mechowo – 6 Puck – 6 Rzucewo – 6 Mrzezino – 14 Gdynia – 10 Sopot – 5 Gdańsk Oliwa – 9 Gdańsk.

Legenda:

Ogółem trasa rajdu wynosi ok. 530 km. Trasę rajdu opracowano na podstawie mapy samochodowej Województwa Gdańskiego w skali 1:500.000 wyd. 6 PPWK Warszawa – Wrocław 1983.

KOLARSKI RAJD PTTK DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
odznaka II stopnia

Gdańsk – 18 Sobieszewo – 7 Świbno (przeprawa promowa) – 2 Mikoszewo – 12 Stegna – 4 Sztutowo – 21 Krynica Morska – 21 Sztutowo – 7 Rybina – 12 Nowy Dwór – 2 Rychnowy – 7 Myszewo – 9 Nowy Staw – 6 Stogi – 6 Malbork – 4 Cisy – 9 Pogorzała Wieś – 13 Piekło – 3 Biała Góra – 3 Benowo – 5 Sztumska Wieś – 3 Sztum – 3 Czernin – 6 Stary Targ – 4 Waplewo Wlk. – 2 Ramoty – 9 Dzierzgoń – 9 Krasna Łąka – 7 Mikołajki Pomorskie – 12 Prabuty – 17 Kwidzyn – 6 Korzeniewo – 3 Opalenie (przeprawa promowa) 24 Skórcz 9 Wda 5 Ocypel 11 Borzechowo 2 Wirty 2 Borzechowo – 8 Iwiczno – 2 Piece – 6 Huta Kalna – 3 Zimne Zdroje – 3 Złe Mięso – 2 Czarna Woda – 8 Wojtal – 3 Odry (Kręgi Kamienne) – 20 Czersk – 5 Łosiny – 3 Fojutowo – 10 Rytel – 6 Zapora – 8 Krojanty – 7 Chojnice – 8 Czarnoszyce – 3 Polnica – 10 Człuchów – 14 Barkowo – 19 Czarne – 15 Sporysz – 8 Koczała – 10 Starzno – 6 Miastko – 7 Bobęcino – 9 Biała – 15 Osowo – 5 Warcino – 4 Kępice – 6 Barcino – 19 Sierakowo Słupskie – 10 Słupsk – 14 Swołowo – 15 Ustka – 19 Rowy – 9 Smołdzino – 7 Czołpino – 9 Kluki – 25 Łeba – 12 Sasino – 30 Żarnowiec – 5 Krokowa – 16 Jastrzębia Góra – 2 Rozewie – 38 Hel – 39 Swarzewo – 6 Puck – 8 Mechowo – 8 Domatówko – 2 Piaśnica – 7 Wejherowo – 19 Gdynia – 10 Sopot – 5 Gdańsk Oliwa – 9 Gdańsk.

Legenda:

Ogółem trasa rajdu wynosi około 900 km. Trasę rajdu opracowano według mapy Województwo Pomorskie mapa administracyjno-turystyczna Wydawnictwo BiK 2000.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku
Pomorska Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
tel. (0-58) 301-14-88


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI