WSTĘP

Województwo bielskie to bardzo atrakcyjny region turystyczny. 1 czerwca 1975 r. z dawnych powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego powstało województwo bielskie. W jego granicach znalazł się Beskid Śląski, Żywiecki i Mały, teren o niezwykłych walorach wypoczynkowych, rekreacyjnych i poznawczych.

OKol. Rajdu Krajoznawczego Województwa Bielskiego

Województwo bielskie to nie tylko góry z przepięknym drzewostanem, uroczymi dolinami, strumykami i rzekami oraz ciekawymi zabytkami, ale także region z rozwijającymi się miastami, nowoczesnymi zakładami przemysłowymi i gospodarką rolną. W celu bliższego poznania województwa oraz upowszechniania indywidualnej turystyki kolarskiej, jako formy czynnego wypoczynku, dawna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Bielsku-Białej ustanowiła regulamin rajdu kolarskiego „Dookoła Województwa Bielskiego”.

Obecnie zmodyfikowany regulamin Kolarskiego Rajdu Krajoznawczego Województwa Bielskiego prezentuje Ośrodek Turystyki Kolarskiej PTTK „Beskidy” z siedzibą w Cieszynie.

Gorąco zachęcamy wszystkich turystów kolarzy, sympatyków czynnego wypoczynku do udziału w rajdzie. Nagrodą będzie zdobycie atrakcyjnej odznaki rajdowej.

REGULAMIN RAJDU

§ 1

Rajd jest imprezą stałą. Chcąc zdobyć odznakę Kolarskiego Rajdu Krajoznawczego Województwa Bielskiego należy zakupić niniejszy regulamin w biurze Ośrodka Turystyki Kolarskiej PTTK Cieszyn, ul. Bobrecka 2a.

§ 2

Trasa rajdu przebiega drogami wiodącymi przez miejscowości podane w części opisowej niniejszego regulaminu. W miejscowościach podkreślonych należy potwierdzić swój pobyt w książeczce regulaminu odznaki.

§ 3

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do osobistego potwierdzenia przebytej trasy w miejscowościach wskazanych w regulaminie na przeznaczonych do tego stronicach książeczki.

§ 4

Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczona na odznakę KOT oraz odznakę krajoznawczą województwa bielskiego, po spełnieniu warunków określonych regulaminami tych odznak.

§ 5

Uczestnik, po przejechaniu trasy rajdu, w okresie nie dłuższym niż 5 lat licząc od daty zakupu regulaminu, doręcza osobiście lub pocztą swoją książeczkę do weryfikacji na adres: Ośrodek Turystyki Kolarskiej „Beskidy” 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 2a, Klub ONDRASZEK. Turyści, którzy spełniają warunki regulaminu otrzymają odpłatnie odznakę rajdową.

§ 6

Uczestnik rajdu we własnym zakresie załatwia ubezpieczenie PZU i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przestrzegania przepisów w strefie nadgranicznej, ochrony zabytków i przyrody.

Uwaga! Potwierdzenia należy zbierać w specjalnej książeczce-regulaminie rajdu wydanej przez Ośrodek Turystyki Kolarskiej PTTK „Beskidy” z siedzibą w Cieszynie.

SPIS MIEJSCOWOŚCI NA TRASIE RAJDU:

Potwierdzenia należy uzyskać w miejscowościach podkreślonych.

Bielsko-Biała – Jaworze – Górki WielkieSkoczówGrodziec – Bielowicko – Rudzica – Chybie – Strumień – Drogomyśl – Pruchna – Kończyce MałeKończyce Wielkie – Marklowice – Cieszyn – Puńców – Dzięgielów – Goleszów – UstrońWisła – Kubalonka – Istebna – Jaworzynka – Koniaków – Laliki – Zwardoń – Rycerka – Rajcza – Milówka – Węgierska Górka – Cięcina – ŻywiecŁodygowice – Tresna – Rychwałd – Jeleśnia – Koszarawa – Klekociny – Zawoja – Krowiarki – Zubrzyca Górna – Sidzina – Maków Podhalański – Sucha Beskidzka – Zembrzyce – Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska – Gorzeń GórnyWadowice – Graboszyce – Zator – Polanka Wielka – Poręba Wielka – Oświęcim – Osiek – Nidek – Andrychów – KętyWilamowice – Stara Wieś.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Ośrodek Turystyki Kolarskiej PTTK „Beskidy”
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
ul. Bobrecka 2a, 43-400 Cieszyn
tel. (0-33) 852-01-80
http://www.ondraszek.prv.pl