Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka ustanowiona została przez Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich”.

 2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych Ziemi Prudnickiej rozumianej w jej historycznym pojęciu.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 8 lat.

 4. Odznaka jest trzystopniowa:

  • brązowa,

  • srebrna,

  • złota.

 5. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni.

 6. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów w miejscowościach wymienionych w załączonym wykazie w dowolnym okresie czasu w liczbie odpowiedniej dla danego stopnia odznaki.

 8. Zaliczone obiekty w liczbie większej od wymaganej, mogą zostać zaliczone na kolejny stopień.

 9. Raz zaliczony zwiedzony obiekt nie może być zaliczony na kolejny stopień odznaki.

 10. Odznakę można zdobywać niezależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej.

 11. Potwierdzenia zwiedzonych obiektów – jak dla turystyki kwalifikowanej (książeczka wycieczek, zdjęcia, bilety wstępu, opis obiektów itp.).

 12. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Prudniku.

 13. Dystrybutorem odznaki jest Oddział „Sudetów Wschodnich” PTTK w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 56, 48-200 Prudnik, tel. (0-77) 436-39-41.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:

(B) – Gmina Biała. (Kr) – Gmina Krapkowice. (G) – Gmina Głogówek. (L) – Gmina Lubrza. (Gb) – Gmina Głubczyce. (P) – Gmina Prudnik. (Gz) – Gmina Głuchołazy. (S) – Gmina Strzeleczki. (K) – Gmina Korfantów. (W) – Gmina Walce.

BIAŁA, Biedrzychowice (G), Biernatów (Gl), Błażejowice Dln. (G), Borek k/Przechoda (K), Browiniec Polski (B), Brożec (W), Bżeźnica (B), Chrzelice (B), Ciesznów (G), Czartowice (B), Czyżowice (P), Ćwiercie (W), Dębowiec (P), Dobieszowice (W), Dobra (S), Dziedzice (S), Dzierżysławice (G), Dytmarów (L),

GŁOGÓWEK, Gostomia (B), Górka Prudnicka (B), Grabina (B), Grocholub (W), Jarnołtówek (Gz), Jasiona (I), Józefów (B), Kazimierz (G), Kierpień(G), Klisino (Gl), Kolnowice (B), Komorniki (S), Kurnica (Kr), Krobusz (B), Kromołów (W), Krzyszkowice (I), Kujawy (S), Laskowice (L), Laskowiec (B), Leśnik (G), Ligota Bialska (B),

LUBRZA (L), Łącznik (B), Łąka Prudnicka (P), Łowkowice (S), Mieszkowice (P), Milowice (B), Mionów (G), Mokra (B), Moszczanka (P), Mochów (G), Moszna (S), Niemysłowice (P), Nowa Wieś Prudnicka (B), Nowe Kotkowice (G), Nowy Browiniec (L), Nowy Dwór Prudnicki (Kr), Ogiernicze (B), Olbrachcice (B), Olszynka (L), Otoki (B), Pietnia (Kr), Piorunkowice (P), Pisarzowice (S), Pogórze (P), Pokrzywna (Gz), Prężyna (B), Prężynka (L),

PRUDNIK, Przechód (K), Racławice Śląskie (G), Racławiczki (S), Radostynia (B), Roszkowice (B), Rozkochów (W), Rudziczka (P), Rzepcze (G), Rzymkowice (K), Skrzypiec (L), Słoków (L), Smolarnia (S), Solec (B), Steblów (Kr),

STRZELECZKI, Szonów (G), Szybowice (P), Ściborowice (Kr), Żcigów (S), Ścinawa Mała (K), Śmicz (B), Tomice (G), Trzebina (L), Twardawa (G),

WALCE, Wasilowice (B), Wawrzyńcowice (S), Wierzch (G), Wierzbiec (P), Wilków (B), Wróblin (G), Zabierzów (W), Zawada (G), Zielina (S), Zwiastowice (G).

PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE – warunkowo dopuszcza się obiekty z miejscowości leżących w obrębie Parku Krajobrazowego nie wchodzące w skład Ziemi Prudnickiej tj. Głuchołazy, Konradów, Podlesie, Skowronków.

Rodzaje obiektów:

Stopień odznaki

Brązowa

Srebrna

Złota

Zabytki architektury sakralnej

4

6

8

Zabytki architektury świeckiej

2

4

6

Muzea, izby pamięci, galerie

1

2

Pomniki i tablice pamiątkowe

3

5

7

Ścieżki dydaktyczne

1

2

Pomniki przyrody

3

5

7

Parki zabytkowe

1

2

3

Rezerwaty przyrody

1

2

OGÓŁEM:

13

26

39

Ponadto wycieczki do:

 

Park Krajobrazowy Góry Opawskie

1

1

1

Miejscowości podkreślone

1

3

5Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich”
ul. Tadeusza Kościuszki 56
48-200 Prudnik
tel. (77) 436-39-41
http://prudnik.pttk.pl
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl