OK PTTK ''Poznaj Szlak Piastowski'' - brązowa   OK PTTK ''Poznaj Szlak Piastowski'' - srebrna   OK PTTK ''Poznaj Szlak Piastowski'' - złotaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Szlak Piastowski” została ustanowiona przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uchwałą Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w dniu 16 marca 2005 r.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii, zabytków, kultury i przyrody Szlaku Piastowskiego.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku.

 5. Poszczególne stopnie odznaki mogą być nadawane z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu Szlaku Piastowskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 4. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni.

 5. Wymagana liczba obiektów:

Grupa
obiektów

Odznaka

Brązowa

Srebrna

Złota

Architektura

2

3

6

Muzea

2

3

5

Kościoły

4

6

9

Inne

2

3

5

Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego, zawierająca potwierdzenia zwiedzenia obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących danego stopnia odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.

 2. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, ul. Jana Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, tel./fax (0-61) 426-36-60.

 3. Turyści spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie odznaki przesyłając kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Oddziału załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną oraz opłatę za odznakę w wysokości 10 zł.

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Odznaki Krajoznawczej PTTK „Poznaj Szlak Piastowski”.

KANON OK PTTK „POZNAJ SZLAK PIASTOWSKI”

Architektura

 1. Czerniejewo – zespół pałacowy.

 2. Giecz – relikty palatium.

 3. Gniezno – Wzgórze Lecha.

 4. Gułtowy – pałac.

 5. Iwno – pałac.

 6. Kruszwica – Mysia Wieża.

 7. Lubostroń – zespół pałacowy.

 8. Mogilno – pobenedyktyński zespół klasztorny.

 9. Ostrów Lednicki – relikty kaplicy i palatium.

 10. Poznań – Zamek Przemysła.

 11. Poznań – Ostrów Tumski.

 12. Siedlec – pałac.

 13. Strzelno – ponorbertański zespół klasztorny.

 14. Wenecja – ruiny zamku Mikołaja Nałęcza.

Muzea

 1. Biskupin – Muzeum Archeologiczne.

 2. Dziekanowice – Wielkopolski Park Etnograficzny.

 3. Gniezno – Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 4. Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego.

 5. Inowrocław – Muzeum im. Jana Kasprowicza.

 6. Pobiedziska – Letnisko Leśne – Skansen Miniatur.

 7. Poznań – Muzeum Archidiecezjalne.

 8. Poznań – Muzeum Archeologiczne.

 9. Słowikowo k. Orchowa – Skansen „Nad Potokiem”.

 10. Swarzędz – Skansen Pszczelarski.

 11. Uzarzewo – Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa.

 12. Wenecja – Muzeum Kolei Wąskotorowej.

 13. Września – Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

 14. Żnin – Muzeum Sztuki Sakralnej.

 15. Żnin – Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Kościoły

 1. Gąsawa – kościół pw. św. Mikołaja.

 2. Giecz – kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

 3. Giecz – kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

 4. Gniezno – kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

 5. Gniezno – kościół pw. św. Trójcy.

 6. Gniezno – kościół oo. Franciszkanów.

 7. Grzybowo – kościół pw. św. Mikołaja.

 8. Inowrocław – kościół pw. imienia NMP, tzw. „Ruina”.

 9. Inowrocław – kościół pw. św. Mikołaja.

 10. Kostrzyn – kościół pw. św. Piotra i Pawła.

 11. Kościelec – kościół pw. św. Małgorzaty.

 12. Kruszwica – kolegiata pw. św. Piotra i Pawła.

 13. Kwieciszewo – kościół pw. św. Magdaleny.

 14. Łubowo – kościół pw. św. Mikołaja.

 15. Mogilno – kościół pw. św. Jakuba.

 16. Orchowo – kościół pw. Wszystkich Świętych.

 17. Pawłowo – kościół pw. św. Marcina.

 18. Pobiedziska – kościół pw. św. Michała Archanioła.

 19. Poznań – kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego.

 20. Rogowo – kościół pw. św. Doroty.

 21. Trzemeszno – Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP.

 22. Września – kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

 23. Wylatowo – kościół pw. św. Piotra i Pawła.

 24. Żnin – kościół pw. św. Floriana.

Inne

 1. Duszno – Wał Wydartowski – wieża widokowa.

 2. Gniezno – Dolina Pojednania.

 3. Grzybowo – grodzisko.

 4. Imiołki – Brama III Tysiąclecia.

 5. Inowrocław – Park Zdrojowy.

 6. Kruszwica – rejs statkiem po jeziorze Gopło.

 7. Lednica – Mały Skansen – zespół zabytkowych budowli.

 8. Marcinkowo Górne – pomnik Leszka Białego.

 9. Moraczewo – Punkt Etnograficzny – wiatraki.

 10. Pakość – Kalwaria.

 11. Rybitwy – zespół zabytkowych budowli.

 12. Trzemeszno – alumnat d. Gimnazjum.

 13. Trzemeszno – pomnik Jana Kilińskiego.

 14. Żnin – Park Miejski.

 15. Żnińska Kolej Powiatowa – przejazd na dowolnym odcinku.

Pomysłodawcami odznaki są Krystian Grabczak – Instruktor Krajoznawstwa i Mirosław Tomaszewski – Przodownik Turystyki Pieszej.

Projekt graficzny odznaki wykonała Regina Marzec.

MAPKA SZLAKU PIASTOWSKIEGOPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie
ul. Tadeusza Kościuszki 7
62-200 Gniezno
tel./fax (61) 426-36-60
https://gniezno.pttk.pl/
e-mail: biuro@gniezno.pttk.pl