ROK ''Przyjaciel Radlina''1.      Odznaka powstała z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” i Komisji Krajoznawczej w Radlinie a zatwierdził ją Zarząd Oddziału PTTK w Radlinie w dniu 17.08.2005.

2.      Celem odznaki jest zachęcenie turystów do poznawania ciekawych zakątków, obiektów krajoznawczych oraz uczestniczenia w imprezach turystycznych na terenie miasta Radlin.

3.      Odznaka posiada jeden stopień.

4.      Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej (kolarska, piesza, motorowa).

5.      Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia, z tym że osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.

6.      Aby zdobyć Odznakę Krajoznawczą „Przyjaciel Radlina” należy:

-        zwiedzić oraz uzyskać potwierdzenia 10 obiektów krajoznawczych – obowiązkowych z załączonego wykazu (tłusty druk),

-        zwiedzić oraz uzyskać potwierdzenia następnych 10 obiektów krajoznawczych spośród pozostałych 20 obiektów krajoznawczych (zwykły druk),

-        zaliczyć jedną imprezę turystyczną organizowaną przez Oddział PTTK w Radlinie o zasięgu regionalnym np.: Rajd „Święto Roweru”, Rajd „Maraton Sokoła”, Rajd „Noc Świętojańska”, Rajd „Złota Jesień”, Zakończenie sezonu „Sokoła” itp.

7.      Potwierdzenia można dokonać w specjalnej książeczce zakupionej w Oddziale PTTK Radlin. Potwierdzenia można uzyskiwać z dowolnych instytucji, sklepów itp. lub w wyznaczonych miejscach, podanych w książeczkach do zdobywania odznaki. Potwierdzeniem może być również prowadzona kronika z opisem danego obiektu lub zdjęciami. Potwierdzenia może także dokonać kadra działaczy PTTK: przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa oraz nauczyciele prowadzący grupy szkolne na wycieczkach. Kadra może potwierdzić nie więcej jak połowę ilości obiektów potrzebnych do zdobycia odznaki.

8.      Weryfikacje książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” w Radlinie, gdzie należy składać książeczki do weryfikacji.

9.      Odznaka może być przyznana jako stopień honorowy z pominięciem wszystkich wymogów. Stopień Honorowy odznaki będzie przyznany osobom zasłużonym, pomagającym w funkcjonowaniu odznaki jak również osobom, które przysłużyły się w sposób szczególny dla działalności Oddziału PTTK w Radlinie.

10. Odznaka oraz książeczka jest odpłatna i można ją zakupić w siedzibie Oddziału PTTK przy KWK „Marcel” w Radlinie.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2005.

TURYSTO PAMIĘTAJ!

Jesteś gościem, zachowuj się jak prawdziwy Przyjaciel Radlina, przestrzegaj wszelkich zasad i przepisów. Pozostaw po sobie wszystkie miejsca w takim stanie, w jakim sam byś chciał je zastać.

MIEJSCE SKŁADANIA KSIĄŻECZEK (KRONIK) DO WERYFIKACJI:

Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel” ul. Korfantego 52, 44 – 310 Radlin, tel. (0-32) 729-23-40, e-mail: sokol@radlin.pl

TWÓRCY ODZNAKI

Książeczkę wydano staraniem Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” i Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Radlin, przy pomocy Urzędu Miasta Radlin.

Opracowanie regulaminu i zdjęcia – Andrzej Likos

Opisy obiektów – Robert Respondowski, Andrzej Likos

Projekt Odznaki – Piotr Mężyk, Andrzej Likos

Druk: M&Z Druk, Radlin

WYKAZ OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH
(GRUBĄ CZCIONKĄ OBOWIĄZKOWE)

1.      KWK MARCEL – BUDYNEK DYREKCJI – ul. Korfantego 52.

2.      BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ (DAWNE STAJNIE) KOPALNI KWK „MARCEL” – ul. Korfantego 52.

3.      OSIEDLA ROBOTNICZE (TZW. FAMILOKI) Z LAT 1897-191 – ul. B. Czecha, ul. Pocztowa, ul. Mielęckiego, ul. Korfantego.

4.      KOŚCIÓŁ Z 1928 R. P. W. WNIEBOWZIĘCIA NMP – ul. Korfantego 14.

5.      KAPLICZKA – GROTA OBOK KOŚCIOŁA – ul. Korfantego 14.

6.      BUDYNEK KAWIARNI – „GÓRNICZA STRZECHA” – ul. Korfantego 42 (NOT KWK „Marcel”).

7.      MOGIŁA OFIAR SZYBU REDEN – Biertułtowski Cmentarz.

8.      ZBIOROWA MOGIŁA – Biertułtowski Cmentarz.

9.      KOŚCIÓŁ P. W. NIEPOKALANEGO SERCA MARYI – Głożyny, ul. Rymera 200.

10. KAPLICA ŚW. JANA NEPOMUCENA – ul. Rymera 38.

11. SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁOŻYNACH – ul. Rymera 170.

12. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – Obszary.

13. POMNIK KU CZCI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH POLEGŁYCH W LATACH 1919-1921 – ul. Rogozina.

14. TABLICA PAMIĄTKOWA – ul. Hutnicza 1.

15. POMNIK OFIAR SZYBU REDEN – ul. Rydułtowska 43.

16. MOGIŁA POLEGŁYCH W CZASIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ – Głożyny cmentarz, ul. Reymonta.

17. KRZYŻ PRZYDROŻNY – ul. Rymera 258.

18. KRZYŻ PRZYDROŻNY – ul. Rymera (granica z Pszowem).

19. KRZYŻ PRZYDROŻNY – skrzyżowanie ulic Rogozina i Jana Kazimierza.

20. KRZYŻ PRZYDROŻNY – skrzyżowanie ulic Rymera i Napierskiego.

21. KRZYŻ PRZYDROŻNY – ul. Wrzosowa 41.

22. KRZYŻ PRZYDROŻNY – skrzyżowanie ulic Rogozina i Wypandów.

23. KRZYŻ PRZYDROŻNY – ul. Wantuły 54 a.

24. KRZYŻ PRZYDROŻNY – ul. Rybnicka 239.

25. KRZYŻ PRZYDROŻNY – skrzyżowanie ulic Rybnickiej i Mariackiej.

26. KRZYŻ PRZYDROŻNY – ul. Rybnicka 180 (pod wiaduktem).

27. PARK LEŚNY IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH – pomiędzy ul. Wiosny Ludów i ul. Rybnicką.

28. KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ – ul. Wiosenna 5.

29. OŚRODEK BAŻANCIARNIA – ul. Rybnicka 69.

30. MIEJSCE ODPOCZYNKOWE NA SZLAKU ROWEROWYM „ERMEŻONA” – ul. Głożyńska.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://sokol.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl