OK Powiatu Nowotomyskiego - popularna OK Powiatu Nowotomyskiego - kwalifikowana1.      Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach za aprobatą Starosty Nowotomyskiego, ustanawia dwustopniową „Odznakę Krajoznawczą Powiatu Nowotomyskiego”, zwaną dalej odznaką.

2.      Celem odznaki jest popularyzacja historii, zabytków i walorów Powiatu Nowotomyskiego oraz zachęcenie do jego poznawania podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

3.      Odznakę może zdobywać każdy turysta, po ukończeniu 7 roku życia, w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej, podczas wycieczek indywidualnych i grupowych odbywanych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

4.      Czas spełnienia wymagań dla zdobycia odznaki jest nieograniczony.

5.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana kronika z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów, bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

6.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest:

a.     odbycie 3 wycieczek, podczas których należy przebyć pieszo, rowerem lub konno minimum 10 km szlaków turystycznych biegnących przez teren powiatu lub przepłynąć kajakiem 10-kilometrowy odcinek rzeki lub jeziora,

b.     zwiedzenie Nowego Tomyśla,

c.      zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych położonych na terenie co najmniej 2 gmin, w tym:

·         1 muzeum,

·         1 pomnika przyrody,

·         3 zabytków architektury,

·         1 osady olęderskiej.

7.      Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu kwalifikowanym jest:

a.     spędzenie minimum 5 dni na wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na terenie Powiatu Nowotomyskiego,

b.     udział w wycieczce, rajdzie, zlocie lub innej imprezie PTTK odbywającej się na terenie Powiatu Nowotomyskiego lub w dowolnej imprezie regionalnej organizowanej przez samorząd powiatowy lub samorządy gminne (wymóg ten nie dotyczy osób mieszkających w odległości większej niż 100 km od Nowego Tomyśla),

c.      przebycie pieszo, rowerem lub konno kolejnych odcinków szlaków turystycznych biegnących przez teren powiatu o łącznej długości 25 km lub przepłynięcie kajakiem 10-kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,

d.     zwiedzenie 7 spośród następujących miejscowości: Lwówek, Opalenica, Zbąszyń, Posadowo, Brody, Wąsowo, Bukowiec, Łomnica, Michorzewo.

e.     zwiedzenie dalszych 20 obiektów krajoznawczych położonych na terenie co najmniej 5 gmin, w tym:

·         1 muzeum,

·         1 rezerwatu przyrody,

·         3 pomników przyrody,

·         5 zabytków architektury,

·         2 osad olęderskich.

8.      Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

9.      Odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Szamotułach oraz upoważnione ogniwa PTTK z terenu Powiatu Nowotomyskiego. W skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić przedstawiciel kadry programowej PTTK – przodownik lub instruktor.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl