OK ''Przyjaciel Cieszyna'' - brązowa OK ''Przyjaciel Cieszyna'' - srebrna OK ''Przyjaciel Cieszyna'' - złotaI. Postanowienia ogólne

1.      Odznaka „Przyjaciel Cieszyna” zostaje ustanowiona przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, historii, zabytków, pomników przyrody oraz popularyzacji znakowanych szlaków spacerowych.

2.      Odznakę „Przyjaciel Cieszyna” ustanawia się w stopniu brązowym, srebrnym i złotym.

3.      Odznaka jest odpłatna.

4.      Odznaki przyznaje Oddziałowa Komisja Weryfikacyjna powołana spośród przewodników turystycznych zrzeszonych w Kole Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Cieszynie, ul. Głęboka 56.

II. Warunki zdobywania odznaki

1.      Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat bez względu na narodowość po uprzednim wykupieniu Książeczki Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Cieszyna”.

2.      Potwierdzenie zwiedzania obiektu i przebycia trasy turystycznej musi być dokonane w książeczce Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Cieszyna” poprzez uzyskanie pieczątki obiektu, wklejenie biletu wstępu, podpis nauczyciela lub przewodnika turystycznego obecnego w czasie zwiedzania. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu oraz odbycia wycieczki pieszej.

3.      Książeczki Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Cieszyna” oraz odznaki są do nabycia w biurze Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56.

4.      Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych na terenie miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.

5.      Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki wynosi 3 lata. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania.

III. W celu zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy:

1.      Zwiedzić Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i Muzeum Těšinska w Czeskim Cieszynie.

2.      Dokonać przejścia Śródmiejskiej Trasy Spacerowej na terenie Cieszyna.

3.      Zwiedzić wszystkie kościoły znajdujące się przy Śródmiejskiej Trasie Spacerowej (część w Cieszynie).

4.      Zwiedzić teren Góry Zamkowej wraz ze znajdującymi się tam zabytkami i parkiem.

5.      Dokonać przejścia Widokowej Trasy Spacerowej.

IV. W celu zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy:

1.      Zwiedzić Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.

2.      Zwiedzić jedną z wystaw organizowanych przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”.

3.      Zwiedzić jedną z galerii malarskich na terenie Cieszyna lub Czeskiego Cieszyna.

4.      Dokonać przejścia Śródmiejskiej Trasy Spacerowej (część w Czeskim Cieszynie).

5.      Zwiedzić wszystkie kościoły znajdujące się przy Śródmiejskiej Trasie Spacerowej na terenie Czeskiego Cieszyna.

6.      Dokonujemy przejścia Bobreckiej Trasy Spacerowej, Nadwodnej Trasy Spacerowej i Krótszej Trasy Spacerowej (Czeski Cieszyn).

7.      Zwiedzić wszystkie kościoły i cmentarze znajdujące się przy trasach spacerowych: Bobreckiej, Nadwodnej i Krótszej.

V. W celu zdobycia odznaki w stopniu złotym należy:

1.      Zwiedzić Archeopark „Podobora” w Kocobędzu.

2.      Zwiedzić Książnicę Cieszyńską.

3.      Dokonać przejścia Krawędziowej Trasy Spacerowej, Osiedlowej Trasy Spacerowej, Trasy Spacerowej Rezerwatów i Dłuższej Trasy Spacerowej (Czeski Cieszyn).

4.      Zwiedzić wszystkie kościoły i cmentarze znajdujące się przy trasach spacerowych: Krawędziowej, Osiedlowej, Rezerwatów i Dłuższej.

5.      Zwiedzić rezerwaty: „Kopce”, „Lasek Miejski Nad Puńcówką”, „Lasek Miejski nad Olzą” oraz użytki ekologiczne: „Łąki na Kopcach” i „Łęg nad Puńcówką”.

6.      Zwiedzić parki: szpitalny, Pod Wałką, Masarykovy Sady i Komenského Sady.

7.      Zwiedzić teren Filii Uniwersytetu Śląskiego.

VI. Postanowienia końcowe

1.      Wypełnioną książeczkę Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Cieszyna” należy przedłożyć Komisji Weryfikacyjnej Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, która dokona weryfikacji i przyzna odznakę.

2.      Zweryfikowana książeczka Odznaki Krajoznawczej „Przyjaciel Cieszyna” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

3.      Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki i do Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

4.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Beskid Śląski”
ul. Głęboka 56
43-400 Cieszyn
tel./fax (0-33) 852-11-86