I. CEL

 1. Poznanie historii i tradycji regionu.

 2. Rozpowszechnianie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu i propagowanie turystyki po ziemi miechowskiej.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia na wycieczkach indywidualnych i zespołowych, pieszych, kolarskich, autokarowych itp.

 2. Odznaka jest 3-stopniowa: brązowa, srebrna, złota. Zdobywać ją można w kolejności stopni na terenie ziemi miechowskiej.

 3. Zdobywanie polega na zwiedzeniu określonej dla danego stopnia liczby obiektów zabytkowych i współczesnych, miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego, muzeów, lasów, rezerwatów przyrody itp.

 4. Odznakę przyznaje kapituła powołana przez zarząd Oddziału PTTK w Miechowie.

III. WARUNKI PRZYZNAWANIA ODZNAKI

BRĄZOWA (można ją zdobywać w ciągu jednego roku):

SREBRNA (można ją zdobywać w ciągu dwóch lat):

ZŁOTA (można ją zdobywać w ciągu trzech lat):

UWAGA! KAPITUŁA ODZNAKI ma prawo nadawać ją honorowo osobom szczególnie do tego predestynowanym, zasłużonym w popularyzacji ziemi miechowskiej.

Zarząd Oddziału zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

IV. TRASY WYCIECZEK – RAJDÓW

 1. Miechów – Nasiechowice – Racławice

 2. Charsznica – Kępie – Tunel

 3. Miechów – Nasiechowice

 4. Miechów – Antolka – Tunel

 5. Biskupice – Kamińczyce – Miechów

 6. Miechów – Tunel

 7. Miechów – Charsznica – Kępie

 8. Racławice – Klonów

 9. Książ Wielki – Kozłów

 10. Tunel – Pstroszyce – Miechów

V. WYKAZ MIEJSCOWOŚCI, OBIEKTÓW, ZABYTKÓW, REZERWATÓW

 1. Muzeum Regionalne PTTK w Miechowie

 2. Dworek „Zacisze” w Miechowie

 3. Kopiec Kościuszki w Racławicach

 4. Kępie

 5. Antolka

 6. Tunel

 7. Nasiechowice

 8. Charsznica

 9. Książ Wielki

 10. Klonów – rezerwat „Dębie”

 11. Klonów – rezerwat „Opalonki”

 12. Pogwizdów – rezerwat „Biała Góra”

 13. Rezerwat „Kępie na Wyżynie Miechowskiej”

 14. Moczydło – rezerwat „Kwiatówka”

 15. Książ Wielki – Chrusty – rezerwat „Lipny Dół”

 16. Dosłońce – rezerwat „Wały”

 17. Jaksice – rezerwat „Złota Góra”

 18. Siedliska – kościółek drewniany

 19. Pojałowice – pomniki przyrody i kaplica późnobarokowa

 20. Mianocice – dwór klasycystyczny

 21. Książ Wielki – kościół, dzwonnica, grodzisko itp.

 22. Dziemięrzyce – dworek murowany, neoklasycystyczny

 23. Sławice – kościół parafialny neogotycki z połowy XIX w.

 24. Nasiechowice – cmentarz i gotycki kościół parafialny z XIII w.

 25. Książ Mały – kościół parafialny z XIV-XV w.

 26. Antolka – karczma


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zarząd Oddziału PTTK
ul. Racławicka 26
32-200 Miechów
tel. (0-41) 38-327-08
e-mail: pttk_miechow@pf.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI