Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Kolejowa Odznaka Turystyczna została ustanowiona przez Federację Rady Kultury Fizycznej i Turystyki „Kolejarz” oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie środowisk kolejarskich do uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz popularyzacja tematyki kolejowej wśród szerokich kręgów społeczeństwa.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Odznakę należy zdobywać w kolejności stopni.

 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień.

 6. Odznakę można zdobywać na terenie Polski.

 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 8. Dokumentację wycieczek należy samodzielnie prowadzić w dowolnej formie. Powinna ona jednak zawierać: datę odbycia wycieczki, opis przebiegu trasy i zwiedzanych obiektów, długość trasy oraz potwierdzenia terenowe (pieczątki, datowniki, bilety, fotografie). Potwierdzeniem terenowym może być również podpis przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora krajoznawstwa PTTK, przewodnika, lub organizatora imprezy (z pieczątką).

 9. Tras wycieczek i obiektów nie można powtarzać.

 10. Odznakę przyznaje i rozprowadza Oddział Pracowników Kolejowych PTTK w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań.

 11. W celu zdobycia Kolejowej Odznaki Turystycznej PTTK należy spełnić przewidziane dla danego stopnia wymagania zawarte w tabeli i odpowiednio je udokumentować według postanowień punktu 8.

Wymagania

Stopień

Brązowy

Srebrny

Złoty

a) wycieczki turystyczne

3

5

7

b) pomnik techniki

1

2

3

c) zabytkowy budynek stacyjny

1

2

3

d) tablica pamiątkowa

1

1

2

e) skansen lub muzeum

1

2

3

f) pociąg okolicznościowy

1

2

g) przejazd linią kolejową nie należącą do PKP

1*

h) przejazd linią wąskotorową

1

3

4

i) przejazd koleją linową

1

2

j) impreza turystyczna środowiska

1

2

3

k) wystawa modeli lub taboru

1

2

l) wycieczka linią nieistniejącą

1

2

m) wycieczka linią nieczynną

1

3

5

n) przejazd z trakcją parową

1

2

3

o) budowla inżynierska

1

2

4

*Patrz: Uwagi do załącznika.

 1. Do odznaki można zaliczać wycieczki odbyte po 1.01.1995 r.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej KOT działającej przy Zarządzie Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu.

 3. Osoby przysyłające dokumentację wycieczek do weryfikacji obowiązane są dołączyć znaczki na list polecony. W przypadku przyznania odznaki można ją wykupić przesyłając przekazem sumę stanowiącą koszt jej produkcji. Adres do Korespondencji znajduje się w punkcie 10 regulaminu.


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ PRACOWNIKÓW KOLEJOWYCH W POZNANIU

Adres: ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań
Konto bankowe: Bank Gdański z siedzibą w Gdańsku I Oddział Poznań Nr 306203-879-132

Skład Oddziałowej Komisji Weryfikacyjnej Kolejowej Odznaki Turystycznej PTTK:

 1. Ryszard Narożny Przodownik Turystyki Pieszej II stopnia PTTK, Prezes O/PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu, członek Federacji Kultury Fizycznej i Turystyki „Kolejarz”, pracownik Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

 2. Olgierd Promiński Przodownik Turystki Pieszej II stopnia PTTK, Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, członek Zarządu O/PTTK, skarbnik Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystki Pieszej PTTK, opiekun SKKT PTTK, nauczyciel w Technikum Kolejowym w Poznaniu.

 3. Paweł Brych Przodownik Turystyki Pieszej III stopnia PTTK, Przewodnik Poznański PTTK, członek Zarządu O/PTTK, wiceprezes Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, pracownik PKP Oddziału Automatyki i Telekomunikacji w Poznaniu.

Wszyscy członkowie komisji są jednocześnie członkami Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu
ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań
tel. (61) 821-92-20