ROK PTTK ''Miłośnik Wieliczki'' - srebrna ROK PTTK ''Miłośnik Wieliczki'' - złotaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem Krajoznawczej Odznaki „Miłośnik Wieliczki” zwanej dalej Odznaką Krajoznawczą jest zachęcenie do poznania dziejów jednego z najstarszych w Polsce Ośrodków Górnictwa, krzewienie poszanowania tradycji i dumy z pracy naszych przodków. Odznaka Krajoznawcza sprzyja również upowszechnieniu czynnego wypoczynku i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.

§ 2

O uzyskanie Odznaki Krajoznawczej może ubiegać się każdy kto ukończył 10 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy regulamin.

§ 3

Odznaka Krajoznawcza jest dwustopniowa: srebrna i złota.

§ 4

Odznaka w stopniu srebrnym może być zdobywana w ciągu jednego roku, w stopniu złotym w ciągu dwóch kolejnych lat.

§ 5

Odznaka Krajoznawcza może być zdobywana podczas grupowych i indywidualnych wycieczek, przede wszystkim pieszych i kolarskich. Wycieczki te mogą być także zaliczane do norm potrzebnych do zdobycia innych odznak turystycznych PTTK zgodnie z ich regulaminami.

§ 6

Poza wymaganiami niniejszego regulaminu Zarząd Oddziału PTTK może przyznać Honorową Odznakę „Miłośnik Wieliczki” za szczególne zasługi dla miasta.

II. POTWIERDZENIE I WERYFIKACJA

§ 7

Podstawą Weryfikacji Odznaki jest książeczka Odznaki Krajoznawczej zawierająca odpowiednie rubryki, które należy czytelnie i dokładnie wypełnić.

§ 8

Wycieczki odbyte w kopalni soli oraz Muzeum Żup Krakowskich weryfikują przewodnicy prowadzący wycieczkę. Natomiast pozostałe wycieczki członkowie Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce.

§ 9

Jeżeli przedstawiciel Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce nie był obecny na wycieczce, ubiegający się o odznakę zbiera na specjalnych stronach książeczki Odznaki Krajoznawczej w punktach początkowych, pośrednich i końcowych potwierdzenia z trasy wycieczki, określające wyraźnie miejscowość i datę przejścia. Potwierdzenia te mogą pochodzić z placówek PTTK, urzędów administracji terenowej, urzędów pocztowych, sklepów, stacji kolejowych itp.

§ 10

Odznakę nadaje i ewidencjonuje Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce.

§ 11

Ubiegający się o odznakę i zdobywający ją obowiązani są do przestrzegania zasad kultury turystycznej, ochrony walorów krajoznawczych, naturalnych i kulturowych.

III. WARUNKI ZDOBYCIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ODZNAKI

Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Wieliczki” jest:

1.      W stopniu srebrnym

-       odbycie obydwu wycieczek z grupy I określonych w spisie wycieczek zaliczonych do Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Wieliczki”,

-       poznanie 8 obiektów zabytkowych Wieliczki z grupy II,

-       odbycie 4 wycieczek z grupy III A,

-       poznanie 5 obiektów wykazanych w grupie V.

2.      W stopniu złotym

-    odbycie 5 dalszych wycieczek z grupy III A oraz 4 wycieczek z grupy III B,

-    poznanie 20 obiektów z grupy V,

-    oraz uczestniczenie w 2-ch z wymienionych w grupie IV lokalnych rajdach i zlotach.

SPIS WYCIECZEK I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
ZALICZANYCH DO ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „MIŁOŚNIK WIELICZKI”

Grupa I – WYCIECZKA „PODZIEMNA”

·        Trasa turystyczna kopalni soli

·        Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (zwiedzanie z przewodnikiem).

Grupa II – ZABYTKI MIASTA WIELICZKI

·        Zamek żupny, kościół parafialny, szyb „Regis”, baszta obronna obok zamku żupnego, pomnik Adama Mickiewicza, górny rynek, kościół Św. Sebastiana, pałac Konopków, klasztor Reformatów, „Turówka”, szyb „Górsko”.

Grupa III – WYCIECZKI W OKOLICE WIELICZKI

A – trasy promieniste

1.      Wieliczka – Lednica Górna – Chorągwica – Tomaszkowice – Wieliczka,

2.      Wieliczka – Pawlikowice – Siercza – Wieliczka,

3.      Byszyce – Koźmice Wielkie – Janowice – Wolica – Wieliczka,

4.      Wieliczka – Rajsko – Kosocice – Barycz – Wieliczka,

5.      Wieliczka – Bogucice – Wzgórze Kaim – Wieliczka,

6.      Wieliczka – Czarnochowice – Śledziejowice – Wieliczka,

7.      Wieliczka – Zabawa – Sułków – Wieliczka,

8.      Winiary – Hucisko – Chorągwica – Mietniów – Wieliczka,

9.      Wieliczka – Raciborsko – Dziekanowice – Dobczyce,

10. Wieliczka – Chorągwica – Biskupice – Łazany – Raciborsko – Mietniów – Wieliczka.

B – trasy szlaku okrężnego

1.      Bieżanów – Śledziejowice – Węgrzce Wielkie – Grabie – Niepołomice,

2.      Niepołomice – Staniątki – Bodzanów – Biskupice,

3.      Biskupice – Łazany – Raciborsko – Gorzków,

4.      Gorzków – Świątniki Górne – Swoszowice – Bieżanów.

Grupa IV – ZLOTY TURYSTYCZNE I RAJDY REGIONOWE

1.      Rajd „Śladami ojców po sól do Wieliczki”

2.      Rajd „Krajobrazy Pogórza Wielickiego”

3.      Rajd „Do Miejsc Pamięci Narodowej”

4.      Imprezy kolarskie – na terenie Pogórza Wielickiego

5.      Inne imprezy krajoznawczo-turystyczne aktualnie organizowane na terenie Pogórza Wielickiego.

Grupa V – OBIEKTY NATURALNE (PRZYRODNICZE) I KULTUROWE OKOLIC WIELICZKI

1.      Zabytki budownictwa sakralnego i świeckiego:

Kościoły w Grabiu, Niepołomicach, Bodzanowie, Biskupicach, Łazanach, Świątnikach, klasztor w Staniątkach,

Dworki – w Śledziejowicach, Wrząsowicach, Hucisku, Łazanach, Tomaszkowicach, Sierczy, zamek w Niepołomicach, pałacyk w Bieżanowie.

2.      Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej:

Pomniki: w Bieżanowie, Niepołomicach, Biskupicach, Koźmicach Wielkich, Wieliczce (na Plantach, na cmentarzu Komunalnym i Żydowskim, miejsce straceń koło warzelni i obok Szkoły Podstawowej nr 3, pomnik na wzgórzu Kaim), Kopiec Grunwaldzki w Niepołomicach.

3.      Obiekty przyrodnicze:

Parki przydworskie w Śledziejowicach, Wrząsowicach, Sierczy oraz park przydworski z aleją lipową w Hucisku,

Odkrywki geologiczne: w Kurdwanowie, Sierczy, Biskupicach, Bogucicach, Zabawie.

Inne obiekty: „Święte źródło” i potok w Lednicy Górnej, jeziorka w Baryczy, osuwisko w Sierczy i głaz narzutowy w Raciborsku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
im. Franka Kasprzyckiego
ul. Henryka Sienkiewicza 2
32-020 Wieliczka
tel. (0-12) 288-19-29