OdznakaOdznaka krajoznawcza dla najmłodszych

 1. Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 90. rocznicy zorganizowanego szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce.

 2. Odznakę mogą zdobywać dzieci do 8. roku życia podczas wycieczek rodzinnych, w grupach przedszkolnych i szkolnych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Warunki zdobywania odznaki:

  • udział w 5. wycieczkach po Włocławku i okolicach,

  • spacer szlakiem zabytków po Włocławku,

  • spacer do 2. miejsc pamięci narodowej,

  • zwiedzenie jednego kościoła zabytkowego lub współczesnego,

  • spacer ścieżką przyrodniczą np. w Warząchewce lub poznanie pomnika przyrody w najbliższej okolicy,

  • zwiedzenie muzeum etnograficznego we Włocławku lub skansenu w Kłóbce,

  • wykonanie dokumentacji rysunkowej najciekawszego obiektu z każdej wycieczki w zeszycie lub bloku rysunkowym.

 5. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej „Znam Włocławek i okolice” przy Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku, ul. Juliusza Słowackiego 1 A.

 6. Pamiątką zdobytej odznaki będzie specjalny „Dyplomik” i znaczek.

 7. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Zjazdu O/PTTK w 101. rocznicę jego działalności, dnia 28 marca 2009 roku na wniosek ZIK Heleny Cieślak.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
ul. Juliusza Słowackiego 1 A
87-800 Włocławek
tel. (0-54) 232-33-54
e-mail: poczta@wloclawek.pttk.pl
http://wloclawek.pttk.pl