Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Gdyni” ustanowiona została przez Oddział Morski PTTK w Gdyni z okazji 70 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni i 70 rocznicy Oddziału Morskiego PTK-PTTK w Gdyni 10 lutego 1998 roku.

 2. Odznaka dwustopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy zainteresowany, po ukończeniu 10 roku życia.

 2. Zdobywa ją uczestnik w dowolnej imprezie turystyczno-krajoznawczej na terenie administracyjnym miasta i gminy, indywidualnie lub grupowo.

 3. Czas zdobywania nieokreślony.

 4. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów jest dowolna.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 6. Wymagania:

  1. liczba obiektów do zwiedzania na I stopień (odznaka błękitna) – 9 (po jednym z każdego działu) oraz dowolna impreza oddziałowa (10 pkt),

  2. liczba obiektów do zwiedzania na II stopień (odznaka złota) – 18 (po dwa z każdego działu) oraz 2 dowolne imprezy oddziałowe (20 pkt).

III. WERYFIKACJA

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika (notatnik, dzienniczek) wycieczek i zwiedzanych obiektów, prowadzona wyłącznie przez zdobywającego odznakę.

 2. Potwierdzeniem zwiedzania obiektu jest wpis do kroniki i uzyskanie pieczątki z datą. Potwierdzeniem może być również własny opis zilustrowany zdjęciem odwiedzanego miejsca.

 3. Podstawą otrzymania odznaki jest przedstawienie zapisu weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

 4. Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni może przyznać honorową odznakę szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Gdyni.

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

WYKAZ OBIEKTÓW I TRAS PIESZYCH

 1. Rezerwaty przyrody

  1. „Kępa Redłowska”,

  2. „Kacze Łęgi”,

  3. „Cisowa”.

 2. Pomniki przyrody, m.in.

  1. dąb szypułkowy w Gdyni Kolibkach,

  2. buk zwyczajny przy ul. Ejsmonda,

  3. głaz narzutowy, leśnictwo Cisowa – oddz. 180 f.

 3. Zabytki, m.in.

  1. pałac przy ul. Folwarcznej 2 w Gdyni-Orłowie,

  2. „Stary Dwór” przy ul. Korzeniowskiego 12,

  3. zespół dworsko-krajobrazowy Kolibki, Al. Zwycięstwa 291.

 4. Pomniki

  1. Pamięci Grudnia 1970 (ul. Czechosłowacka),

  2. Eugeniusza Kwiatkowskiego (ul. 10 Lutego),

  3. Gdyńskich Harcerzy (ul. Świętojańska),

  4. udzi Morza (Dworzec Morski).

 5. Kościoły i cmentarze

  1. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu i przyległy cmentarz,

  2. NMP w Gdyni-Śródmieściu,

  3. cmentarz wojskowy w Gdyni Redłowie,

  4. cmentarz witomiński,

  5. Muzeum i muzealne jednostki morskie,

  6. Muzeum Miasta Gdyni,

  7. Akwarium i Muzeum Oceanograficzne,

  8. Muzeum Marynarki Wojennej (skansen i ORP „Błyskawica”),

  9. „Dar Pomorza”.

 6. Punkty widokowe

  1. wieża widokowa przy ul. Kieleckiej,

  2. Kamienna Góra,

  3. Góra Donas.

 7. Piesze trasy turystyczne

  1. Babie Doły – Oksywie Osada Rybacka – Oksywie Górne – Oksywie Dolne,

  2. Oksywie – Obłuże Górne – Pogórze Górne – Pogórze Dolne – ul. Pucka – Gdynia Chylonia,

  3. Gdynia Orłowo PKP – Kolibki – potok Swelina – Orłowo molo – rez. „Kępa Redłowska” – szpital im. PCK,

  4. Bulwar Nadmorski – Plac Kaszubski – ul. Chrzanowskiego – Dworzec Morski,

  5. Gdynia Chylonia PKP – Pustki Cisowskie – Chwarzno – Góra Donas – Gdynia Polifarb.

 8. Znakowane szlaki turystyczne w granicach administracyjnych miasta i gminy

  1. szlak żółty „Wzgórzami Trójmiasta” (Gdynia dworzec PKP – Gdynia leśniczówka Gołębiewo),

  2. szlak czerwony „Wejherowski” (Gdynia Karwiny – szosa Koleczkowo – Gdynia Chylonia),

  3. szlak czarny „Zagórskiej Strugi” (Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana – szosa Koleczkowo – Gdynia Chylonia).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Morski” PTTK w Gdyni
ul. 3 Maja 27, 81-364 Gdynia
tel. (0-58) 621-77-51, tel./fax 621-75-24
http://gdynia.pttk.pl
e-mail: morski@gdynia.pttk.pl