ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU OK PTTK
„KU GWIAZDOM” – ŚLADAMI MIKOŁAJA KOPERNIKA

KANON KRAJOZNAWCZY

I. Szlaki Kopernikowskie

A. Szlak pieszy:

Pieszy szlak turystyczny (znaki czerwone) o łącznej długości 390 km, biegnący głównie przez miejsca związane z pobytem i działalnością Mikołaja Kopernika. Początek szlaku znajduje się przy Wysokiej Bramie w Olsztynie. Szlak biegnie od Olsztyna do Grudziądza przez tereny województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Olsztyn* (0 km) – Barkweda (14,5 km) – Bukwałd (16 km) – Cerkiewnik (21 km) – Swobodna (32 km) – Głotowo (33 km) – Dobre Miasto (35 km) – Smolajny (42 km) – Dębowa Góra (44 km) – Lidzbark Warmiński (59 km) – Ignalin (70 km) – Mingajny (87 km) – Kumajny (91 km) – Henrykowo (93,9 km) – Borowiec (99,6 km) – Pieniężno (102,6 km) – Dolina rzeki Wałszy (105,2 km) – Wojnity (112,2 km) – Brzostki (115,4 km) – Długobór (119,8 km) – Łozy (121,2 km) – Ławki (131,6 km) – Skrojnity (143,3 km) – Trąbki (146,2 km) – Jezioro Pierzchalskie (146,7 km) – Gronkowo (154 km) – Bemowizna (156,6 km) – Szyleny (160,4 km) – Braniewo (163,2 km) – Józefowo (167,1 km) – Podgórze (168,3 km) – Cielętnik (169,6 km) – Frombork (176,1 km) – Narusa (178,1 km) – Przylesie (180,8 km) – Święty Kamień (181,5 km) – Tolkmicko (185,2 km) – Wały Tolkmita (190,6 km) – Wysoki Bór (191,5 km) – leśniczówka Biała (193,3 km) – Kadyny (195,6 km) – Suchacz (197,1 km) – rez. przyrody „Buki Wysoczyzny Elbląskiej” (199,1 km) – Łęcze (202,3 km) – Próchnik (205,6 km) – Jagodnik (211,5 km) – Jeziora Goplanica (213,7 km) – leśniczówka Pięknolas (215,9 km) – Dąbrowa (217 km) – Elbląg (229 km) – Kępki (237 km) – Solnica (246,1 km) – Lubstowo (255,8 km) – Myszewo (258,4 km) – Lipinka (261,1 km) – Szawałd (270 km) – Kamienice (276,2 km) – Malbork (281 km) – Gościszewo (289 km) – rez. przyrody „Parów Węgry” (291,8 km) – Uśnice (295,2 km) – Żydzia Góra (299 km) – Biała Góra (302 km) – Benowo (305,5 km) – Borowy Młyn (308,5 km) – Ryjewo (312,7 km) – Biały Dwór (319,4 km) – Tychnowy (322,5 km) – Baldram Mały (326 km) – Piekarniak Młyn (326,8 km) – Kwidzyn (330 km) – rez. „Kwidzyńskie Ostnice” (333,4 km) – Kolonia Białki (340,6 km) – gajówka Sadlinki (344,6 km) – Gardeja (359 km) – Kalmuzy (360 km) – Zarośle (363,5 km) – Dusocin (367 km) – Wielki Wełcz (372 km) – Góry Łosiowe (375,5 km) – Zakrzewo (376 km) – Mokre (379 km) – Świerkocin (381 km) – Parsk (384,5 km) – Nowa Wieś (389 km) – Grudziądz (390 km).

* Uwaga! Wytłuszczono miejscowości szczególnie atrakcyjne krajoznawczo.

B. Szlak samochodowy (tzw. „Pętla Kopernikowska”):

Toruń (0 km) – Kowalewo Pomorskie (29 km) – Brodnica (64 km) – Nowe Miasto Lubawskie (90 km) – Lubawa (105 km) – Grunwald (133 km) – Olsztynek (154 km) – Olsztyn (180 km) – Dobre Miasto (205 km) – Lidzbark Warmiński (228 km) – Pieniężno (265 km) – Braniewo (296 km) – Frombork (306 km) – Tolkmicko (313 km) – Elbląg (338 km) – Gdańsk (398 km) – Tczew (433 km) – Malbork (457 km) – Kwidzyn (494 km) – Grudziądz (530 km) – Świecie (560 km) – Chełmno (567 km) – Chełmża (592 km) – Toruń (615 km).

II. Miejscowości i obiekty zagraniczne

A. Niemcy:

 1. Norymberga, Bawaria – miejsce druku pierwszego wydania „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”).

B. Włochy:

 1. Bolonia – Uniwersytet Boloński; tu Mikołaj Kopernik rozpoczął badanie sprzeczności w teorii ruchu Księżyca, opisanej przez Klaudiusza Ptolemeusza, wynikających z założeń teorii geocentrycznej.

 2. Ferrara – Uniwersytet w Ferrarze; doktorat z prawa kanonicznego w 1503.

 3. Padwa – Uniwersytet w Padwie; kontynuacja studiów prawniczych oraz studia medyczne zakończone uzyskaniem prawa do wykonywania praktyki lekarskiej.

 4. Rzym – praktyka prawnicza w kancelarii papieskiej, wspólnie z bratem Andrzejem w 1500 r.

III. Miejscowości i obiekty w Polsce

 1. Bałdy, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda – tradycyjne miejsce powitania nowego biskupa warmińskiego, wjeżdżającego uroczyście do swej diecezji, w którym uczestniczyła delegacja kapituły warmińskiej; Aleja Biskupów z symbolicznymi „Wrotami na Warmię”.

 2. Bartąg, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda – Mikołaj Kopernik odwiedził wieś, gdy prowadził zapisy dotyczące osadzania chłopów na opuszczonych dobrach; kościół św. Jana Apostoła.

 3. Braniewo, woj. warmińsko mazurskie – najstarsze miasto Warmii, siedziba biskupów warmińskich i pierwsza stolica diecezji; bazylika św. Katarzyny (miejsce prapremiery wykonania Oratorium Braniewskiego „Mikołaj Kopernik”), wieża bramna d. zamku biskupiego.

 4. Brąswałd, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – Mikołaj Kopernik odwiedził wieś podczas prowadzenia zapisów dotyczących osadzania chłopów na opuszczonych dobrach.

 5. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie – miejsce wczesnej edukacji Mikołaja Kopernika oraz wielokrotnych wizyt u rodziny i przyjaciół; kościół par. Wniebowzięcia NMP (d. fara), kościół św. Jakuba i św. Mikołaja [tzw. Gimnazjalny, ob. kościół filialny par. WNMP], kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, kościół p.w. Świętego Ducha (d. kościół szpitalny), mury miejskie z bramą Grudziądzką i Merseburską oraz basztami (m.in. Prochowa i Mestwina), ratusz na rynku z dawną miarą wzorcową dla całego państwa krzyżackiego [tzw. pręt chełmiński o długości 432,5 cm], Muzeum Ziemi Chełmińskiej, budynek d. Akademii Chełmińskiej (filia Akademii Bolońskiej).

 6. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – d. siedziba kapituły kolegiackiej; bazylika kolegiacka Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, fragmenty murów obronnych z Basztą Bocianią.

 7. Dywity, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw; kościół par. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 8. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie – Mikołaj Kopernik towarzyszył swojemu wujowi Łukaszowi Watzenrode w zjeździe stanów Prus Królewskich oraz uczestniczył w uroczystym hołdzie składanym przez elblążan królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi (1504); katedra św. Mikołaja z Miry (d. fara), Brama Targowa i pozostałości fortyfikacji miejskich, ścieżka kościelna łącząca ul. Świętego Ducha i Mostową na Starym Mieście, kościół Św. Ducha (d. szpitalny), Muzeum Archeologiczno-Historyczne (teren d. podzamcza Zamku Krzyżackiego).

 9. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – miejsce zamieszkania przez blisko połowę życia, gdzie Mikołaj Kopernik przeprowadził ok. 30 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych; zespół katedralny: bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja z sarkofagiem wielkiego astronoma, wieża Radziejowskiego, wieża Kopernika i Muzeum Mikołaja Kopernika, 6 kanonii zewnętrznych, pomnik Mikołaja Kopernika; zespół poszpitalny św. Ducha i kaplica św. Anny – Muzeum Historii Medycyny.

 10. Gdańsk, woj. pomorskie – podczas jarmarku dominikańskiego Mikołaj Kopernik zapoznał Annę Schelling, córkę holenderskiego kupca i późniejszą jego gosposię, z którą pozostawał w dużej zażyłości; Długi Targ, Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP i ratusz Głównego Miasta, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, kościół św. Jana, kościół św. Mikołaja i klasztor oo. Dominikanów, Dwór Artusa, Dwór Bractwa św. Jerzego (d. siedziba konfraterni patrycjatu Głównego Miasta Gdańska), kościół św. Katarzyny na Starym Mieście, Muzeum Zegarów Wieżowych, Wielki Młyn i Mały Młyn.

 11. Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw; bazylika Narodzenia NMP, sanktuarium maryjne.

 12. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – miejsce wystąpienia Mikołaja Kopernika w 1521 r. na Sejmie Stanów Pruskich z mową „Querela Capituli contra mgrum Albertum et eius ordinem super iniuriis irrogatis 1521 sub induciis belli” („Skarga kapituły na mistrza Albrechta i jego zakon z powodu krzywd wyrządzonych w roku 1521 podczas zawieszenia broni”); miejsce ogłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu o monetach w 1522; Stare Miasto, mury miejskie z Bramą Wodną, pozostałości zamku krzyżackiego, bazylika św. Mikołaja (d. fara, ob. kolegiata, sanktuarium MB Łaskawej).

 13. Gryźliny, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 14. Gutkowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Jonkowo – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 15. Jaroty, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 16. Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw; kościół św. Jana Chrzciciela.

 17. Kieźliny, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 18. Klebark Mały, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda – Mikołaj Kopernik prowadził akcję rekolonizacyjną po zniszczeniach i wyludnieniu z czasów wojny polsko-krzyżackiej (1517 i 1521).

 19. Klebark Wielki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda – wizyta podczas akcji rekolonizacyjnej (1517 i 1521).

 20. Koperniki, woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa – wieś rodzinna Koperników, kościół św. Mikołaja, pomnik Mikołaja Kopernika.

 21. Kraków – Stare Miasto, Akademia Krakowska (ob. Uniwersytet Jagielloński; Mikołaj Kopernik ukończył studia w 1495 r.), mury miejskie z Bramą Floriańską barbakan, Rynek Główny, sukiennice, wieża ratuszowa, kościół św. Wojciecha, Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP z ołtarzem Wita Stwosza, Zamek Królewski na Wawelu, Ogrody Królewskie, bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława; Mikołaj Kopernik uczestniczył w koronacji króla Zygmunta I Starego.

 22. Kumajny, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Orneta – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 23. Kwidzyn, woj. pomorskie – niepotwierdzona budowa wodociągów.

 24. Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie – zamek biskupów warmińskich; od 1507 r. Mikołaj Kopernik był osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode i mieszkał na zamku, muzeum; kolegiata św. Apostołów Piotra i Pawła, mury obronne, Wysoka Brama (wł. przedbramie), popiersie astronoma przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

 25. Linowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Purda – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 26. Lubianka, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 27. Lubnowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Płoskinia – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 28. Łajsy, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw; kościół par. św. Mikołaja.

 29. Łoźnik, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 30. Ługwałd, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 31. Łupstych, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Gietrzwałd – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 32. Malbork, woj. pomorskie – pobyt Mikołaja Kopernika ze swoim wujem Łukaszem Watzenrode i grupą senatorów Prus Królewskich (1504); zamek krzyżacki, pozostałości murów obronnych z Bramą Mariacką i Bramą Św. Ducha [zw. też Garncarską], ratusz, kościół św. Jana.

 33. Mątki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Jonkowo – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 34. Miłkowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Orneta – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 35. Myki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – Mikołaj Kopernik lokował wieś w 1519 r.

 36. Naglady, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Gietrzwałd – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 37. Naterki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Gietrzwałd – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 38. Olsztyn – Stare Miasto, Zamek Kapituły Warmińskiej (d. siedziba administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej); od 16 marca do 21 maja 2010 r. na zamku znajdował się sarkofag z doczesnymi szczątkami Mikołaja Kopernika skąd został przewieziony do Fromborka, Muzeum Warmii i Mazur, pomnik Mikołaja Kopernika [tzw. „Ławeczka z Kopernikiem”], bazylika konkatedralna św. Jakuba, Stary Ratusz, fragmenty murów miejskich z Wysoką Bramą, Planetarium Lotów Kosmicznych, Obserwatorium Astronomiczne w d. wieży ciśnień na wzgórzu Świętego Andrzeja.

 39. Orneta, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski – Mikołaj Kopernik asystował biskupowi Janowi Dantyszkowi przy odbiorze przysięgi składanej komornictwu biskupiemu (1538); ratusz, kościół par. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, pozostałości zamku biskupiego i murów obronnych.

 40. Osetnik, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Orneta – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 41. Pełty, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 42. Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – miejsce skąd Mikołaj Kopernik jako administrator dóbr wspólnych wyjeżdżał na lokacje sąsiednich wsi; Zamek Kapituły Warmińskiej, kościół św. Piotra i Pawła, ratusz.

 43. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – miejsce podpisania w 1512 r. tzw. układu w Piotrkowie, który gwarantował kapitule prawo wyboru biskupa; Stare Miasto, fragmenty murów miejskich, Zamek Królewski (ob. muzeum), kościół farny św. Jakuba, kościół Nawiedzenia Panny Marii.

 44. Pluski, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 45. Porbady, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Jonkowo – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 46. Redykajny, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 47. Reszel, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński – pobyt na zamku u wuja Łukasza Watzenrode (1503-10), zamek biskupów warmińskich, kościół farny św. Piotra i Pawła, fragmenty murów obronnych, mosty gotyckie nad Sajną.

 48. Skajboty, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 49. Słupy, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 50. Spręcowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 51. Stare Kawkowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Jonkowo – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 52. >Sząbruk, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Gietrzwałd – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw; kościół św. Mikołaja i św. Anny.

 53. Tomaszkowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Stawiguda – Mikołaj Kopernik odwiedził wieś podczas prowadzonej akcji osadniczej (1518).

 54. Toruń – Stare Miasto, Rynek Staromiejski, Ratusz Staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika na rynku, bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (miejsce chrztu), popiersie Mikołaja Kopernika w świątyni, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Mikołaja Kopernika, kościół Wniebowzięcia NMP, pozostałości średniowiecznych obwarowań miejskich z Krzywą Wieżą, ruiny zamku krzyżackiego, Nowe Miasto, Rynek Nowomiejski, kościół św. Jakuba (d. fara), Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Zakład Astrofizyki (CAMK Toruń) PAN, płaskorzeźba Mikołaja Kopernika na fasadzie budynku przy ul. Szewskiej.

 55. Warszawa – miejsce wydania polskiego tłumaczenia dzieła „O obrotach sfer niebieskich” opatrzonego oryginalnym wstępem Mikołaja Kopernika (1854); Centrum Nauki Kopernik, pomnik Mikołaja Kopernika przed pałacem Staszica przy ul. Krakowskie Przedmieście, Pałac Kultury i Nauki z planetarium w Muzeum Techniki na pl. Defilad oraz pomnik Mikołaja Kopernika.

 56. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie – miejsce edukacji w młodości, bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, kościół św. Witalisa, kościół św. Jana Chrzciciela (d. fara), popiersie astronoma na pl. Mikołaja Kopernika.

 57. Wołowno, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Jonkowo – Mikołaj Kopernik odwiedził wieś podczas prowadzenia zapisów dotyczących osadzania chłopów na opuszczonych dobrach; zaangażował się również w odbudowę zniszczeń w czasie wojny trzynastoletniej (1517 i 1519).

 58. Wopy, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 59. Wójtowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Barczewo – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

 60. Wrocław – Stare Miasto, rynek, ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika na placu przy ul. Piotra Skargi; członkostwo w scholasterii kolegiaty Świętego Krzyża i św. Bartłomieja (1503-38), archikatedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim.

 61. Zalbki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity – wizyta we wsi podczas służbowych wypraw.

IV. Pomniki Mikołaja Kopernika

A. Pomniki na świecie

 1. Bogota, Kolumbia – pomnik w Parque de la Independencia.

 2. Bruksela, Belgia – popiersie na skwerze przed planetarium.

 3. Chicago, USA, stan Illinois – pomnik przed Planetarium Adlera.

 4. Filadelfia, USA, stan Pensylwania – pomnik w dzielnicy polskiej.

 5. Frankfurt nad Odrą, Niemcy, Brandenburgia – pomnik na zachodnim krańcu Bischofspromenade.

 6. Hurbanovo, Słowacja, kraj nitrzański, pow. Komárno – pomnik w parku obok obserwatorium astronomicznego.

 7. Kurytyba, Brazylia, stan Paraná – pomnik w Memorial da Imigraçăo Polonesa, Bosque Papa Joăo Paulo II (Muzeum Polskiej Imigracji i Park Jana Pawła II).

 8. Los Angeles, USA, stan Kalifornia – statua na Pomniku Astronomów w Griffith Observatory.

 9. Meksyk, Meksyk – pomnik w Parku Chapultepec, naprzeciwko Museo Nacional de Historia Natura (Muzeum Nauk Przyrodniczych).

 10. Montreal, Kanada, prowincja Quebec – pomnik przed planetarium na Square Chaboillez, ul. 1000 St. Jacques.

 11. Rzym, Włochy – pomnik na dziedzińcu kościoła Księży Zmartwychwstańców przy via Sebastianello 11.

 12. Utica, USA, stan Nowy Jork, hr. Oneida – pomnik na Genesee Street.

 13. Warna, Bułgaria – pomnik przed planetarium w Parku Nadmorskim.

B. Pomniki w Polsce

 1. Chorzów, woj. śląskie – pomnik obok Planetarium Śląskiego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka.

 2. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – pomnik przed bazyliką archikatedralną p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja przy ul. Katedralnej.

 3. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – popiersie przed kościołem św. Franciszka Ksawerego przy ulicy Starorynkowej.

 4. Iława, woj. warmińsko-mazurskie – popiersie przed budynkiem Gimnazjum Samorządowego Nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

 5. Kalisz, woj. wielkopolskie – popiersie przed III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, ul. Tadeusza Kościuszki 10.

 6. Koperniki, woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa – pomnik w centrum wsi.

 7. Kraków, woj. małopolskie – pomnik na Plantach przy Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 8. Kraków, woj. małopolskie – pomnik w kolegiacie św. Anny przy ul. Św. Anny 13.

 9. Kraków, woj. małopolskie – pomnik w westybule gmachu Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17.

 10. Kraków, woj. małopolskie – popiersie w parku im. Henryka Jordana w dzielnicy Krowodrza.

 11. Krosno, woj. podkarpackie – pomnik przed I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, ul. Piotra Skargi 2.

 12. Lublin, woj. lubelskie – pomnik przed IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, ul. Andrzeja Struga 6.

 13. Łódź, woj. łódzkie – popiersie przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62.

 14. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie – popiersie na Placu Wyzwolenia.

 15. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – pomnik [tzw. „Ławeczka z Kopernikiem”] u zbiegu ulic Zamkowej i Okopowej, przed zamkiem na Starym Mieście.

 16. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – pomnik przed Zamkiem Kapituły Warmińskiej na Starym Mieście.

 17. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – pomnik przed I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, al. Mikołaja Kopernika 1.

 18. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – pomnik przed ratuszem na Rynku Staromiejskim.

 19. Warszawa, woj. mazowieckie – pomnik przed pałacem Staszica przy ul. Nowy Świat 72.

 20. Warszawa, woj. mazowieckie – pomnik przed Pałacem Kultury i Nauki na pl. Defilad 1.

 21. Wieliczka, woj. małopolskie – pomnik wyrzeźbiony w bryle soli przez Władysława Hopka w Kopalni Soli „Wieliczka” (komora Mikołaja Kopernika).

 22. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie – popiersie na pl. Mikołaja Kopernika.

 23. Wrocław, woj. dolnośląskie – pomnik na placu przy ul. Piotra Skargi.

V. Obserwatoria astronomiczne

 1. Bukowiec, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Brójce – Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża Sylwestra II, ul. Szkolna 3.

 2. Chorzów, woj. śląskie – obserwatorium astronomiczne w Wojewódzkim Parku Kultury.

 3. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie – Szkolne Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego, ul. Marii Konopnickiej 56.

 4. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – Obserwatorium Astronomiczne Muzeum Mikołaja Kopernika na Górze Żurawiej.

 5. Gdańsk, woj. pomorskie – Obserwatorium Astronomiczne Gdańskich Szkół Autonomicznych im. prof. Roberta Głębockiego, ul. Osiek 11/12.

 6. Głogów, woj. dolnośląskie – Obserwatorium Astronomiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, ul. Ignacego Daszyńskiego 15.

 7. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Technicznych, ul. Alfonsa Hoffmana 1/7.

 8. Kamieniec, woj. śląskie, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice – Szkolne Obserwatorium Astronomiczne im. Jana Śniadeckiego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II, ul. Gliwicka 6.

 9. Kielce, woj. świętokrzyskie – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15.

 10. Kórnik, woj. wielkopolskie, pow. poznański – Obserwatorium Astronomiczne przy Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego, ul. Dworcowa 11.

 11. Kraków, woj. małopolskie – Obserwatorium Astronomiczne Akademii Pedagogicznej, ul. Podchorążych 2.

 12. Kraków, woj. małopolskie – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mikołaja Kopernika, ul. Orla 171.

 13. Lesko, woj. podkarpackie – obserwatorium astronomiczne przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Andersa, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

 14. Lubomir w Beskidzie Wyspowym, woj. małopolskie, pow. myślenicki – Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na szczycie góry (904 m n.p.m.).

 15. Łódź, woj. łódzkie – Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, ul. Pomorska 16.

 16. Niepołomice, woj. małopolskie – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego, ul. Mikołaja Kopernika 2.

 17. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, ul. Żołnierska 13.

 18. Opole, woj. opolskie – Obserwatorium Astronomiczne im. Teodora Kałuży Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87b.

 19. Piwnice k/Torunia, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Łysomice – Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 20. Poznań, woj. wielkopolskie – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ul. Słoneczna 36.

 21. Puławy, woj. lubelskie – Obserwatorium Astronomiczne im. Franciszka Armińskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ul. Filtrowa 50.

 22. Suhora w Gorcach, woj. małopolskie, pow. limanowski – obserwatorium astronomiczne na szczycie góry (1000 m n.p.m.).

 23. Warszawa, woj. mazowieckie – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, al. Ujazdowskie 4.

 24. Wrocław, woj. dolnośląskie – Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kopernika 11.

 25. Zielona Góra, woj. lubuskie – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Lubuska 2.

 26. Żarki-Letnisko, woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Poraj – Prywatne Obserwatorium Astronomiczne, ul. Mikołaja Kopernika 1.

VI. Planetaria

A. Planetaria stacjonarne:

 1. Chorzów, woj. śląskie – Planetarium im. Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku.

 2. Częstochowa, woj. śląskie – Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza, al. Armii Krajowej 13/15.

 3. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – Planetarium Muzeum im. Mikołaja Kopernika, ul. Katedralna 8.

 4. Gdynia, woj. pomorskie – Planetarium Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Jana Śmidowicza 69.

 5. Gdynia, woj. pomorskie – Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego Akademii Morskiej, al. Zjednoczenia 3.

 6. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Technicznych, ul. Alfonsa Hoffmana 1/7.

 7. Kielce, woj. świętokrzyskie – Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (d. Akademia Świętokrzyska), ul. Świętokrzyska 15.

 8. Komorowo, woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka – Planetarium Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ul. Kościelna 1.

 9. Niepołomice, woj. małopolskie, pow. wielicki – Planetarium Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego, ul. Mikołaja Kopernika 2.

 10. Łódź, woj. łódzkie – Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, ul. Pomorska 16.

 11. Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński – Planetarium Kina Eva, ul. Bohaterów Warszawy 19.

 12. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Planetarium Lotów Kosmicznych, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38.

 13. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – Planetarium I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, al. Mikołaja Kopernika 1.

 14. Potarzyca, woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Jarocin – Planetarium im. Juliusza Heweliusza w Gimnazjum, ul. Wyzwolenia 65.

 15. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – Planetarium Instytutu Nawigacji Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1.

 16. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Planetarium im. Władysława Dziewulskiego, ul. Franciszkańska 15/21.

 17. Warszawa, woj. mazowieckie – Planetarium w Muzeum Techniki NOT, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1.

 18. Warszawa, woj. mazowieckie – Planetarium „Niebo Kopernika” w Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

 19. Wrocław, woj. dolnośląskie – Planetarium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Mikołaja Kopernika 11.

 20. Żarki-Letnisko, woj. śląskie, pow. myszkowski, gm. Poraj – Prywatne Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, ul. Mikołaja Kopernika 1.

B. Planetaria przenośne:

 1. Kalisz, woj. wielkopolskie – Planetarium Astro Arena.

 2. Kielce, woj. świętokrzyskie – Planetarium Supernowa.

 3. Kraków, woj. małopolskie – Planetarium Krainy Zabaw Dziecięcych Anilino.

 4. Łódź, woj. łódzkie – Planetarium firmy Ursa Major.

 5. Poznań, woj. wielkopolskie – Planetarium firmy Astrolab.

 6. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – Planetarium Astronomiczna Eureka.

 7. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski – Planetarium Nieba Północnego.

 8. Świdnica, woj. dolnośląskie – Planetarium Bajkonur.

 9. Urszulin, woj. lubelskie, pow. włodawski – Planetarium Astropark.

 10. Warszawa, woj. mazowieckie – Planetarium Centrum Edukacyjnego Planeta Anuka.

VII. Szkoły im. Mikołaja Kopernika

 1. Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, pow. zgierski – Liceum Ogólnokształcące, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

 2. Andrychów, woj. małopolskie, pow. wadowicki – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Włókniarzy 10A.

 3. Babiak, woj. wielkopolskie, pow. kolski – Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 5.

 4. Balin, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Chrzanów – Szkoła Podstawowa, ul. Jaworznicka 139.

 5. Barlinek, woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski – Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Kombatantów 3.

 6. Bełchatów, woj. łódzkie – Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Juliusza Słowackiego 8.

 7. Bełżyce, woj. lubelskie, pow. lubelski – Zespół Szkół, ul. Bychawska 4.

 8. Będzin, woj. śląskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołaja Kopernika 2.

 9. Biadki, woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński, gm. Krotoszyn – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3.

 10. Biała Podlaska, woj. lubelskie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Akademicka 8.

 11. Białka, woj. małopolskie, pow. suski, gm. Maków Podhalański – Szkoła Podstawowa, Białka 334.

 12. Białogard, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Grunwaldzka 53.

 13. Białystok, woj. podlaskie – Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. Józefa Bema 105.

 14. Bielsko-Biała, woj. śląskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Listopadowa 70.

 15. Bieniędzice, woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Wolanów – Publiczna Szkoła Podstawowa, Bieniędzice 21.

 16. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, nowomiejski – Szkoła Podstawowa, ul. Grudziądzka 38.

 17. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – Gimnazjum nr 1, ul. Ludowa 5.

 18. Błonie, woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 19.

 19. Bogatynia, woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki – Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Fryderyka Chopina 15.

 20. Bojadła, woj. lubuskie, pow. zielonogórski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1.

 21. Bralin, woj. wielkopolskie, pow. kępiński – Szkoła Podstawowa, ul. Rynek 1.

 22. Brzana, woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Bobowa – Szkoła Podstawowa, Brzana Dolna 10.

 23. Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie, pow. wołowski – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wilcza 4.

 24. Brzeg, woj. opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Robotnicza 22.

 25. Brzesko, woj. małopolskie – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Leopolda Okulickiego 2.

 26. Brzesko, woj. małopolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Legionów Piłsudskiego 23.

 27. Brzeszcze, woj. małopolskie, pow. oświęcimski – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 3.

 28. Brzezówka, woj. podkarpackie, pow. jasielski, gm. Tarnowiec – Szkoła Podstawowa, Brzezówka 41.

 29. Buczkowice, woj. śląskie, pow. bielski – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 815.

 30. Bukowiec, woj. łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Brójce – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3.

 31. Burzenin, woj. łódzkie, pow. sieradzki – Publiczne Gimnazjum, ul. Polna 5.

 32. Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Adama Mickiewicza 6.

 33. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Nowodworska 13.

 34. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie – Zespół Szkół nr 17, ul. Kapliczna 7.

 35. Bystry, woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Giżycko – Publiczne Gimnazjum, Bystry 1i.

 36. Bytom, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Bolesława Chrobrego 9.

 37. Chełm, woj. lubelskie – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Stefana Czarnieckiego 8.

 38. Chełmiec, woj. małopolskie, pow. nowosądecki – Zespół Szkół, ul. Marcinkowicka 9.

 39. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Dominikańska 35.

 40. Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki – Gimnazjum nr 2, ul. Stanisława Konarskiego 4.

 41. Chojnów, woj. dolnośląskie, pow. legnicki – Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1.

 42. Chorzelów, woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Mielec – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, Chorzelów 316.

 43. Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 34.

 44. Ciechanowiec, woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki – Szkoła Podstawowa, ul. 11 Listopada 5.

 45. Ciechrz, woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Strzelno – Szkoła Podstawowa, Ciechrz 30.

 46. Cieksyn, woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Nasielsk – Szkoła Podstawowa, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego.

 47. Cielce, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta – Szkoła Podstawowa, Cielce 16.

 48. Cieszyn, woj. śląskie – II Liceum Ogólnokształcące, pl. Wolności 7B.

 49. Czarna, woj. podkarpackie, pow. łańcucki – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół, Czarna 857.

 50. Czarnożyły, woj. łódzkie, pow. wieluński – Publiczna Szkoła Podstawowa, Czarnożyły 17A.

 51. Czasław, woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Raciechowice – Szkoła Podstawowa, Czasław 105.

 52. Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, pow. bielski – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Klasztorna 21.

 53. Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński – Zespół Szkół, ul. Gimnazjalna 1.

 54. Częstochowa, woj. śląskie – VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Feliksa Nowowiejskiego 18.

 55. Czudec, woj. podkarpackie, pow. strzyżowski – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół, ul. Parkowa 7.

 56. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Józefa Mireckiego 1.

 57. Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jana Matejki 8.

 58. Dąbrowica, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Bochnia – Zespół Szkół Gminnych, Dąbrowica 67.

 59. Dębica, woj. podkarpackie – Miejskie Gimnazjum nr 2, ul. Łysogórska 25.

 60. Dębica, woj. podkarpackie – Zespół Szkół nr 4, ul. Metalowców 25.

 61. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gdańska 11.

 62. Dobrzyca, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4A.

 63. Dubielno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński, gm. Papowo Biskupie – Szkoła Podstawowa, Dubielno 14.

 64. Działoszyn, woj. łódzkie, pow. pajęczański – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 4.

 65. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Mikołaja Kopernika 7.

 66. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zbyszka Godlewskiego 1.

 67. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, ul. Obrońców Pokoju 44.

 68. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Katedralna 9.

 69. Gałczewo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Golub-Dobrzyń – Publiczne Gimnazjum, Gałczewo 7.

 70. Gawłów, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Bochnia – Zespół Szkół Gminnych, Gawłów 64.

 71. Gdańsk, woj. pomorskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wały Piastowskie 6.

 72. Gdynia, woj. pomorskie – Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wejherowska 55.

 73. Gdynia, woj. pomorskie – XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wejherowska 55.

 74. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie – Zespół Szkół nr 1, ul. Wiejska 50.

 75. Gliwice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63.

 76. Głogów, woj. dolnośląskie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Ignacego Daszyńskiego 15.

 77. Głogów, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Andromedy 62.

 78. Gniezno, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Pawła Cymsa 14.

 79. Golina, woj. wielkopolskie, pow. koniński – Gimnazjum, ul. Mikołaja Kopernika 12.

 80. Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 4.

 81. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie – Zespół Szkół Budowlanych, ul. Stefana Okrzei 42.

 82. Goworówek, woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Goworowo – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 w Goworowie, Goworówek 43A.

 83. Góra, woj. dolnośląskie – Gimnazjum nr 2, ul. Poznańska 2A.

 84. Grabie, woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Łapanów – Publiczna Szkoła Podstawowa, Grabie 60.

 85. Grajewo, woj. podlaskie – Liceum Ogólnokształcące, ul. Adama Mickiewicza 3.

 86. Grodków, woj. opolskie, pow. brzeski – Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. Powstańców Śląskich 24.

 87. Grodziec, woj. opolskie, pow. opolski, gm. Ozimek – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Tartaczna 1.

 88. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – Gimnazjum nr 4, ul. Stanisława Konarskiego 14.

 89. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie – Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych, ul. Stefana Czarnieckiego 9.

 90. Gryfice, woj. zachodniopomorskie – Gimnazjum nr 2, ul. 3 Maja 8.

 91. Gubin, woj. lubuskie, pow. krośnieński – Zespół Szkół, ul. Racławicka 2.

 92. Hutki, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Hutki 161.

 93. Iława, woj. warmińsko-mazurskie – Gimnazjum Samorządowe nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 2A.

 94. Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski – Zespół Szkół nr 1, ul. Wyzwolenia 11.

 95. Iłża, woj. mazowieckie, pow. radomski – Liceum Ogólnokształcące, ul. Jakuba Starszego 6.

 96. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 6, al. Mikołaja Kopernika 18.

 97. Iwno, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kostrzyn – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Szkolna 11.

 98. Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki – Gimnazjum, ul. Słoneczna 2.

 99. Jaćmierz, woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Zarszyn – Szkoła Podstawowa, Jaćmierz 230.

 100. Jarosław, woj. podkarpackie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 4.

 101. Jasienna, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Korzenna – Szkoła Podstawowa, Jasienna 207.

 102. Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkół nr 12, os. 1000-lecia 9.

 103. Jaworzna, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Laskowa – Szkoła Podstawowa, Jaworzna 111.

 104. Jaworzno, woj. opolskie, pow. oleski, gm. Rudniki – Publiczna Szkoła Podstawowa, Mirowszczyzna 43.

 105. Jaworzno, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Kasztanowa 33.

 106. Jelenia Góra, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. PCK 14A.

 107. Jelenin, woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Żagań – Publiczna Szkoła Podstawowa, Jelenin 69A.

 108. Kalisz, woj. wielkopolskie – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Tadeusza Kościuszki 10.

 109. Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, pow. wadowicki – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Adama Mickiewicza 9.

 110. Karczmiska, woj. lubelskie, pow. opolski – Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 1.

 111. Kartuzy, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wzgórze Wolności 1.

 112. Katowice, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Zielonogórska 3.

 113. Katowice, woj. śląskie – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 74.

 114. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – Gimnazjum, ul. Brzozowa 6.

 115. Kąty, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew – Szkoła Podstawowa, Kąty 74B.

 116. Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Matejki 19.

 117. Kęty, woj. małopolskie, pow. oświęcimski – Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Żwirki i Wigury 27A.

 118. Kielce, woj. świętokrzyskie – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Mikołaja Kopernika 8.

 119. Kinkajmy, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce – Gimnazjum, Kinkajmy 18A.

 120. Kisielówka, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa – Szkoła Podstawowa, Kisielówka 56.

 121. Kolno, woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński, gm. Chełmno – Szkoła Podstawowa, Kolno 33.

 122. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Edmunda Łopuskiego 42-44.

 123. Konin, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół, al. 1 Maja 22.

 124. Koperniki, woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Koperniki 16A.

 125. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich 23.

 126. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Zespół Szkół nr 1 im., ul. Gen. Władysława Andersa 30.

 127. Kościelec, woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Proszowice – Zespół Szkół, Kościelec 11.

 128. Kraków, małopolskie – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2.

 129. Kraków, małopolskie – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20.

 130. Kraków, woj. małopolskie – XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Józefa Chełmońskiego 24.

 131. Kramarzówka, woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Pruchnik – Szkoła Podstawowa, Kramarzówka 98.

 132. Krasne, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski – Szkoła Podstawowa, Krasne 742.

 133. Kraśnik, woj. lubelskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2, ul. Urzędowska 10.

 134. Krosno, woj. podkarpackie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Piotra Skargi 2.

 135. Krotoszyn, woj. wielkopolskie – Gimnazjum nr 2, ul. Zdanowska 83.

 136. Krzymów, woj. wielkopolskie, pow. koniński – Szkoła Podstawowa, ul. Główna 1.

 137. Kujakowice Dolne, woj. opolskie, pow. kluczborski, gm. Kluczbork – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. 1 Maja 27.

 138. Kutno, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Gabriela Narutowicza 22.

 139. Kwidzyn, woj. pomorskie – Zespół Szkół Technicznych, ul. Stanisława Staszica 25.

 140. Lasowice Wielkie, woj. opolskie, pow. kluczborski – Szkoła Podstawowa, Lasowice Wielkie 83.

 141. Legionowo, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zakopiańska 4.

 142. Legnica, woj. dolnośląskie – Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Fryderyka Skarbka 4.

 143. Lesko, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Drzewnych, ul. Józefa Piłsudskiego 29.

 144. Leszno, woj. wielkopolskie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Bolesława Prusa 33.

 145. Lewin Brzeski, woj. opolskie, pow. brzeski – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Tadeusza Kościuszki 61.

 146. Leżajsk, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Grunwaldzka 1.

 147. Lębork, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Mireckiego 10.

 148. Libiąż, woj. małopolskie, pow. chrzanowski – Gimnazjum nr 2, ul. Ignacego Jana ul. Paderewskiego 2.

 149. Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 2.

 150. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Romualda Traugutta 2.

 151. Liwa, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Miłomłyn – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Długa 30.

 152. Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki – Gimnazjum Publiczne nr 1, ul. Szkolna 13.

 153. Lubań, woj. dolnośląskie – Gimnazjum nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1.

 154. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski – Szkoła Podstawowa, ul. Rzepnikowskiego 7.

 155. Lubin, woj. dolnośląskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołaja Kopernika 7.

 156. Lublin, woj. lubelskie – IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Andrzeja Struga 6.

 157. Łańcut, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Nr 3, ul. Farna 10.

 158. Łapy, woj. podlaskie, pow. białostocki – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piękna 17.

 159. Łask, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 1.

 160. Łaziska Górne, woj. śląskie, pow. mikołowski – Gimnazjum nr 1, ul. Ogrodowa 48.

 161. Łaziska, woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów – Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 151.

 162. Łążyn, woj. Kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Obrowo – Szkoła Podstawowa, Łążyn 43.

 163. Łękińsko, woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Kleszczów – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 20.

 164. Łobez, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spokojna 4.

 165. Łopoń, woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Wojnicz – Szkoła Podstawowa, Łopoń 105.

 166. Łosice, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bialska 15.

 167. Łowicz, woj. łódzkie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Ułańska 2.

 168. Łowicz, woj. łódzkie – Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego, Ułańska 2.

 169. Łódź – Publiczne Gimnazjum nr 7, ul. Rojna 33.

 170. Łódź – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Rojna 33.

 171. Łódź, woj. łódzkie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Stanisława Więckowskiego 41.

 172. Malbork, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Gen. Charles'a de Gaulle’a 91.

 173. Malnia, woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Gogolin – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Podgórna 3.

 174. Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9.

 175. Margonin, woj. wielkopolskie, pow. chodzieski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Polna 6.

 176. Mętków, woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Babice – Szkoła Podstawowa, ul. Ks. Karola Wojtyły 21.

 177. Miastko, woj. pomorskie, pow. bytowski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 7.

 178. Mielec, woj. podkarpackie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Stefana Żeromskiego 28.

 179. Mikołajowice, woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Wierzchosławice – Szkoła Podstawowa, Mikołajowie 168.

 180. Milówka, woj. śląskie, pow. żywiecki – Szkoła Podstawowa, ul. Dworcowa 3.

 181. Miłocin, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Głogów Małopolski – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 360.

 182. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9.

 183. Mirsk, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki – Gimnazjum Publiczne, ul. Wodna 2.

 184. Mława, woj. mazowieckie – Gimnazjum nr 1, ul. Sportowa 1.

 185. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Józefa Piłsudskiego 18.

 186. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie – Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 2A.

 187. Muszaki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. nidzicki, gm. Janowo – Szkoła Podstawowa, Muszaki 39.

 188. Myszków, woj. śląskie – Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. Leśna 1.

 189. Nidek, woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Wieprz – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Nidek 43.

 190. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie – Zespół Szkół nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 1.

 191. Niechanowo, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Różana 33.

 192. Niechanowo, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński – Szkoła Podstawowa, ul. Różana 33.

 193. Nowa Wieś, woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Michałowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Główna 96.

 194. Nowe Świerczyny, woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Bartniczka – Szkoła Podstawowa, Nowe Świerczyny 4.

 195. Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki – Liceum Ogólnokształcące, ul. Nowa 2.

 196. Nowy Targ, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 28.

 197. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, ul. Tysiąclecia 6.

 198. Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, pow. jasielski – Zespół Szkół, ul. Adama Mickiewicza 18.

 199. Oborniki, woj. wielkopolskie – Gimnazjum nr 3, ul. Józefa Piłsudskiego 28.

 200. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie – Gimnazjum nr 2, ul. Słowiańska 1.

 201. Olesno, woj. opolskie – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Powstańców Śląskich 4.

 202. Olkusz, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Kantego 5.

 203. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Sybiraków 3.

 204. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Bałtycka 151.

 205. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Bałtycka 37.

 206. Olszyna, woj. śląskie, pow. lubliniecki, gm. Herby – Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 4.

 207. Opole, woj. opolskie – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I, ul. Licealna 3.

 208. Ostroszowice, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, gm. Dzierżoniów – Szkoła Podstawowa, ul. Bielawska 58.

 209. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie – Zespół Szkół nr 1, ul. os. Słoneczne 33.

 210. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie – Liceum Ogólnokształcące, ul. Tadeusza Kościuszki 36.

 211. Oświęcim, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Juliusza Słowackiego 2A.

 212. Pabianice, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28/34.

 213. Pakosławsko, woj. dolnośląskie, pow. milicki, gm. Cieszków – Szkoła Podstawowa, Pakosławsko 58.

 214. Panigródz, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Gołańcz – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, Panigródz 24.

 215. Parczew, woj. lubelskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Adama Mickiewicza 5.

 216. Pawłów, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Pietrowice Wielkie – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Pietrowicka 16.

 217. Pełczyce, woj. zachodniopomorskie, pow. choszczeński – Zespół Szkół, ul. Kościelna 3.

 218. Pęzino, woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Stargard Szczeciński – Szkoła Podstawowa, Pęzino 66.

 219. Piaski, woj. lubelskie, pow. świdnicki – Szkoła Podstawowa, ul. Adama Mickiewicza 2.

 220. Piaski, woj. wielkopolskie, pow. gostyński – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Drzęczewska 9.

 221. Piła, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Grabowa 18.

 222. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – Gimnazjum nr 5, ul. Kostromska 50.

 223. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

 224. Piotrów, woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkół, Piotrów 65.

 225. Pisz, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dr Władysława Klementowskiego 2.

 226. Płock, woj. mazowieckie – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Piasta Kołodzieja 7.

 227. Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński – Publiczne Gimnazjum, ul. Mieszka I 19.

 228. Porąbka, woj. śląskie, pow. bielski – Szkoła Podstawowa, ul. Krakowska 4.

 229. Poznań, woj. wielkopolskie – Gimnazjum nr 54 Szkoła z Oddziałami Sportowymi, ul. Izaaka Newtona 2.

 230. Poznań, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Piękna 37.

 231. Poznań, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Trybunalska 17/25.

 232. Poznań, woj. wielkopolskie – Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4.

 233. Prochowice, woj. dolnośląskie, pow. legnicki – Szkoła Podstawowa, ul. Młyńska 3.

 234. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. gdański – Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół nr 2, ul. Tysiąclecia 5.

 235. Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, pow. świecki – Gimnazjum nr 1, ul. Kościelna 4.

 236. Przybiernów, woj. zachodniopomorskie, pow. goleniowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

 237. Pszczew, woj. lubuskie, pow. międzyrzecki – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, ul. Władysława Sikorskiego 23.

 238. Pszenno, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Świdnica – Szkoła Podstawowa, ul. Wrocławska 15.

 239. Puławy, woj. lubelskie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Franciszka Zabłockiego 8.

 240. Puszczykowo, woj. wielkopolskie, pow. poznański – Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Kasprowicza 3.

 241. Radków, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki – Gimnazjum, ul. Jagiellońska 2.

 242. Radom, woj. mazowieckie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Stefana Żeromskiego 10.

 243. Radomsko, woj. łódzkie – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Gabriela Narutowicza 207.

 244. Radzanowo, woj. mazowieckie, pow. płocki – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 16.

 245. Radzice Duże, woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Drzewica – Publiczna Szkoła Podstawowa, Radzice Duże 169.

 246. Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 28.

 247. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie – Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ul. Zygmunta Zwolińskiego 46.

 248. Rodaki, woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Klucze – Szkoła Podstawowa, ul. Strażacka 11.

 249. Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 7.

 250. Ropczyce, woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1, ul. Stanisława Wyspiańskiego 8.

 251. Ruda Śląska, woj. śląskie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, ul. Wawrzyna Kałusa 3.

 252. Rybnik, woj. śląskie – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 93.

 253. Rybnik, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Mariana Różańskiego 14A.

 254. Ryjewo, woj. pomorskie, pow. kwidzyński – Zespół Szkół, ul. Grunwaldzka 63.

 255. Rzeszów, woj. podkarpackie – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 82.

 256. Rzeszów, woj. podkarpackie – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75.

 257. Sadlno, woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Wierzbinek – Szkoła Podstawowa, Sadlno 9A.

 258. Samborowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Ostróda – Zespół Szkół, ul. Szkolna 8.

 259. Sandomierz, woj. świętokrzyskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Okrzei 6.

 260. Serby, woj. dolnośląskie, pow. głogowski, gm. Głogów – Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 18.

 261. Serock, woj. mazowieckie, pow. legionowski – Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 68.

 262. Siechnice, woj. dolnośląskie, pow. wrocławski – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4.

 263. Siedlce, woj. mazowieckie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Oskara Langego 8.

 264. Siemianowice Śląskie, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Niepodległości 47.

 265. Sierpc, woj. mazowieckie – Gimnazjum Miejskie, ul. Braci Tułodzieckich 2.

 266. Skarszewy, woj. pomorskie, pow. starogardzki – Zespół Szkół Publicznych, ul. Mikołaja Kopernika 3.

 267. Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Warszawy 11.

 268. Skawina, woj. małopolskie, pow. krakowski – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Korabnicka 19.

 269. Sławęcinek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Inowrocław – Gimnazjum, ul. Sławęcinek 12.

 270. Sławkowo, woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gm. Chełmża – Szkoła Podstawowa, Sławkowo 4.

 271. Słobity, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Wilczęta – Szkoła Podstawowa, Słobity 3.

 272. Słubice, woj. lubuskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wojska Polskiego 1.

 273. Słupca, woj. wielkopolskie – Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 27.

 274. Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Repkowska 3.

 275. Sokółka, woj. podlaskie – Liceum Ogólnokształcące, ul. Adama Mickiewicza 11.

 276. Sosnowiec, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Gen. Władysława Andersa 66.

 277. Stalowa Wola, woj. podkarpackie – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, ul. Leopolda Okulickiego 14.

 278. Starachowice, woj. świętokrzyskie – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Słoneczna 1A.

 279. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Romualda Traugutta 16.

 280. Starogard Gdański, woj. pomorskie – Publiczne Gimnazjum nr 1, al. Jana Pawła II nr 10.

 281. Strzegom, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Adama Mickiewicza 1.

 282. Strzeszyn, woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Strzeszyn 391.

 283. Sucha, woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Strzelce Opolskie – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 40.

 284. Swojczany, woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Charsznica – Szkoła Podstawowa, Swojczany 200.

 285. Szczawa, woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Kamienica – Szkoła Podstawowa nr 2, Szczawa 290.

 286. Szczecin, woj. zachodniopomorskie – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 150.

 287. Szprotawa, woj. lubuskie, pow. żagański – Gimnazjum nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 22.

 288. Szydłowiec, woj. mazowieckie – Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Folwarczna 4.

 289. Szymanów, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Teresin – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 35.

 290. Ścinawa, woj. dolnośląskie, pow. lubiński – Gimnazjum Publiczne, ul. Lipowa 1.

 291. Ślesin, woj. wielkopolskie, pow. koniński – Gimnazjum, ul. Młodzieżowa 1.

 292. Śrem, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 2.

 293. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, pow. średzki – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Wrocławska 12.

 294. Świdnica, woj. dolnośląskie – Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41.

 295. Świebodzin, woj. lubuskie – Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11.

 296. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie – Liceum Ogólnokształcące, ul. Stanisława Jachowicza 13.

 297. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10.

 298. Tarnowskie Góry, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Janusza Korczaka 2.

 299. Tarnów Opolski, woj. opolskie, pow. opolski – Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Mikołaja Kopernika 10.

 300. Tarnów, woj. małopolskie – Gimnazjum nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 5.

 301. Tczew, woj. pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Saperska 12.

 302. Tłuściec, woj. lubelskie, pow. bialski, Międzyrzec Podlaski – Publiczna Szkoła Podstawowa, Tłuściec 112.

 303. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski – Szkoła Podstawowa, ul. Szpitalna 6.

 304. Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski – Szkoła Podstawowa, Topólka.

 305. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Gimnazjum nr 9, ul. Rzepakowa 7/9.

 306. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaułek Prosowy 1.

 307. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Policealna Medyczna, ul. Św. Jana 1/3.

 308. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Jurija Gagarina 11.

 309. Trzcianka, woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 2.

 310. Trzebinia, woj. małopolskie, pow. chrzanowski – Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 3.

 311. Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Pocztowa 10.

 312. Tuchów, woj. małopolskie, pow. tarnowski – Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Pawła II nr 10.

 313. Turek, woj. wielkopolskie – Gimnazjum nr 2, ul. Parkowa 3.

 314. Tworków, woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Krzyżanowice – Szkoła Podstawowa, ul. Zamkowa 13.

 315. Tychy, woj. śląskie – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkół Sportowych, ul. Niepodległości 190.

 316. Ustka, woj. pomorskie, pow. słupski – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Bursztynowa 12.

 317. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1, ul. 29 Listopada 21.

 318. Wadowice, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mikołaja Kopernika 11.

 319. Wałbrzych, woj. dolnośląskie – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Dr Henryka Jordana 4.

 320. Wałcz, woj. zachodniopomorskie – Zespół Szkół Miejskich nr 2, ul. Sądowa 9.

 321. Warszawa, woj. mazowieckie – Technikum Ekonomiczne nr 1, ul. Stawki 10.

 322. Warszawa, woj. mazowieckie – XXXIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Gen. Józefa Bema 76.

 323. Wągrowiec, woj. wielkopolskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Klasztorna 19.

 324. Wejherowo, woj. pomorskie – Gimnazjum nr 1, ul. Jana III Sobieskiego 300.

 325. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gen Józefa Bema 12.

 326. Wieliczka, woj. małopolskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Henryka Sienkiewicza 14.

 327. Wieluń, woj. łódzkie – Zespół Szkół nr 3, ul. Sieradzka 54.

 328. Wieruszów, woj. łódzkie – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Mikołaja Kopernika 2A.

 329. Wierzchosławice, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski – Szkoła Podstawowa, Wierzchosławice 19.

 330. Wiktorówko, woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Łobżenica – Szkoła Podstawowa, Wiktorówko 65.

 331. Wilkowo, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Kętrzyn – Zespół Szkół, Wilkowo 23.

 332. Wiszniów, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Mircze – Szkoła Podstawowa, Wiszniów 61.

 333. Witnica, woj. lubuskie, pow. gorzowski – Zespół Szkół, ul. Romualda Traugutta 1.

 334. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Urocza 3.

 335. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Cyganka 6/10.

 336. Wołów, woj. dolnośląskie – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących, pl. Jana III Sobieskiego 2.

 337. Wólka Okopska, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk – Szkoła Podstawowa, Wólka Okopska 4.

 338. Wrocław, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jedności Narodowej 195.

 339. Wrocław, woj. dolnośląskie – Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Drukarska 50.

 340. Września, woj. wielopolskie – Gimnazjum nr 1, ul. Kosynierów 32.

 341. Wrzosowa, woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Poczesna – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół, ul. Szkolna 4.

 342. Wyrzysk, woj. wielkopolskie, pow. pilski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wiejska 1.

 343. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie – Gimnazjum, ul. Ludowa 5.

 344. Wyszków, woj. mazowieckie – Zespół Szkół nr 2, ul. I Armii Wojska Polskiego 82.

 345. Zabrze, woj. śląskie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 42, ul. Jurija Gagarina 2.

 346. Zaduszniki, woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Wielgie – Szkoła Podstawowa, Zaduszniki 4.

 347. Zakrzówek, woj. lubelskie, pow. kraśnicki – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół, ul. Henryka Sienkiewicza 1.

 348. Zalasewo, woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Swarzędz – Gimnazjum, ul. Planetarna 7.

 349. Zambrów, woj. podlaskie – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6.

 350. Zator, woj. małopolskie, pow. oświęcimski – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kongresowa 1.

 351. Zawiercie, woj. śląskie – Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 18.

 352. Zawonia, woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 26.

 353. Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Władysława Orkana 32.

 354. Zduńska Wola, woj. łódzkie – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Złota 67.

 355. Zebrzydów, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Marcinowice – Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Zebrzydów 45.

 356. Zielona Góra, woj. lubuskie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5.

 357. Zielona Góra, woj. lubuskie – Zespół Szkół Technicznych, ul. Wrocławska 65A.

 358. Zielonka, woj. mazowieckie, pow. wołomiński – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Powstańców 3.

 359. Ziębice, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki – Gimnazjum Publiczne, ul. Spacerowa 2.

 360. Złoczew, woj. łódzkie, pow. sieradzki – Szkoła Podstawowa, ul. Burzenińska 4/6.

 361. Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko pomorskie, pow. inowrocławski – Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

 362. Złoty Stok, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki – Gimnazjum w Samorządowym Zespole Szkół, ul. Chemików 8.

 363. Zopowy, woj. opolskie, pow. głubczycki, gm. Głubczyce – Szkoła Podstawowa, ul. Opawska 15.

 364. Żabów, woj. zachodniopomorskie, pow. pyrzycki, gm. Pyrzyce – Szkoła Podstawowa, Żabów 8.

 365. Żory, woj. śląskie – Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych, ul. Rybnicka 5.

 366. Żywiec, woj. śląskie – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Juliusza Słowackiego 2.

VIII. Inne obiekty im. Mikołaja Kopernika

 1. MF Kopernik – polski prom pasażersko-samochodowo-kolejowy typu RORO.

 2. Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski – Hotel Kopernik, ul. Mikołaja Kopernika 15.

 3. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski – Hotel Kopernik, ul. Kościelna 2.

 4. Gdańsk, woj. pomorskie – Pomorskie Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6.

 5. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie – Park im. Mikołaja Kopernika.

 6. Koszalin, woj. zachodniopomorskie – Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Tytusa Chałubińskiego 7.

 7. Kraków, woj. małopolskie – Hotel Copernicus, ul. Kanoniczna 16.

 8. Łódź, woj. łódzkie – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62.

 9. Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie – Hotel Kopernik Przy Zamku, ul. Zielona 1.

 10. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie – Hotel Kopernik, ul. Tysiąclecia 6.

 11. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Hotel Kopernik, ul. Warszawska 37.

 12. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie – Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Niepodległości 44.

 13. Paczków, woj. opolskie, pow. nyski – Kino Kopernik, ul. Piastowska 3.

 14. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie – Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Rakowska 15.

 15. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A., ul. Stanisława Żółkiewskiego 34.

 16. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Hotel Kopernik, ul. Wola Zamkowa 16.

 17. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Hufiec ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika, ul. Rynek Staromiejski 7.

 18. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie – Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Stefana Batorego 17/19.

 19. Warszawa, woj. mazowieckie – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, ul. Bartycka 18.

 20. Wrocław, woj. dolnośląskie – Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika, ul. Hugona Kołłątaja 20.

 21. Wrocław, woj. dolnośląskie – Park Staromiejski im. Mikołaja Kopernika.

 22. Wrocław, woj. dolnośląskie – Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika, ul. Skarżyńskiego 36.

Kanon opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.


Pobierz załącznik nr 1 do Regulaminu Odznaki MS Word lub PDF