OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę Krajoznawczą „Bajkowa Łódź”, zwaną dalej Odznaką, ustanawia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza.

 2. Celem Odznaki jest:

  • popularyzowanie turystyki rodzinnej, zwłaszcza propagowanie jej wśród dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym,

  • popularyzowanie Szlaku Łodzi Bajkowej w Łodzi,

  • popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Łodzi.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każde dziecko – turysta w wieku od 3 do 12 lat.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie w Łodzi – stolicy polskiego filmu animowanego.

 3. Podstawą zdobycia Odznaki jest odwiedzenie nie mniej niż siedmiu (7) miejsc/obiektów.

 4. Turysta zdobywający Odznakę prowadzi książeczkę/arkusz rejestru odwiedzanych miejsc/obiektów związanych ze Szlakiem Łodzi Bajkowej.

 5. Potwierdzeniem odwiedzenia danego miejsca/obiektu mogą być zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki itp. W przypadku braku możliwości zdobycia takiego potwierdzenia dorosły opiekun może potwierdzić odbycie wycieczki swoim podpisem.

III. Tryb przyznawania Odznaki

 1. O przyznanie Odznaki może ubiegać się każde dziecko, które wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odwiedziło odpowiednią liczbę miejsc/obiektów związanych ze Szlakiem Łodzi Bajkowej. Po odwiedzeniu wymaganej liczby miejsc/obiektów, turysta przedkłada arkusz Odznaki do weryfikacji.

 2. W imieniu Oddziału Łódzkiego PTTK Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej przy Klubie Turystów Pieszych „Salamandra” Oddziału Łódzkiego PTTK.

 3. Arkusz Odznaki do weryfikacji można złożyć w biurze Oddziału Łódzkiego PTTK przy ul. Stanisława Wigury 12a, pok. 105.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja regulaminu Odznaki należy do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK.

Wykaz miejsc/obiektów.

 1. Rzeźba Misia Uszatka – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Piotrkowska 87.

 2. Rzeźba małego Pingwina Pik-Poka – Aquapark Fala, al. Unii Lubelskiej 4.

 3. Rzeźba kotów Filomena i Bonifacego – Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1.

 4. Rzeźba bohaterów filmu „Zaczarowany ołówek” – Łódzki Dom Kultury, ul. Romualda Traugutta 18.

 5. Rzeźba Plastusia – Park im. Henryka Sienkiewicza, ul. Jana Kilińskiego 101.

 6. Rzeźba trzech misiów – Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, ul. Piotrkowska 282.

 7. Rzeźba Maurycego i Hawranka – ZOO, ul. Konstantynowska 8/10.

 8. Rzeźba Wróbelka Ćwirka – Palmiarnia, al. Józefa Piłsudskiego 61.

 9. Rzeźba Ferdynanda Wspaniałego – Galeria Łódzka, al. Józefa Piłsudskiego 15/23, Punkt Informacji Galerii, poziom 0.

Arkusz potwierdzeń


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Łódzki PTTK
im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
ul. Stanisława Wigury 12a
90-301 Łódź
tel. (42) 636-15-09
http://www.lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl