Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Bydgoszcz i jego okolic, poznawanie zabytków, przyrody, ciekawych miejsc i obiektów gospodarczych.

 2. Promowanie Miasta Bydgoszczy pod względem osiągnięć i rozwoju gospodarczego oraz poznania dawnej i współczesnej historii miasta.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie o jednakowym dla wszystkich wzorze.

 4. Odznakę uzyskuje się w kolejności: brązowy, srebrny i złoty w terminie nieograniczonym.

 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat, po uprzednim wykonaniu we własnym zakresie kroniki-dzienniczka lub zakupie książeczki krajoznawczej.

 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest kronika – dzienniczek, w którym należy uzyskać potwierdzenia (pieczątkę i datę) z pobytu w wymaganych obiektach i miejscowościach wraz z krótkim opisem (nazwa obiektu, data powstania, styl, itp.), wymienionych w Kanonie.

 7. Kronikę-dzienniczek należy podzielić na trzy części (dla każdego stopnia osobna część) zgodnie z opisem Kanonu.

 8. Odznaki na podstawie przesłanej kroniki-dzienniczka przyznaje i prowadzi Komisja Krajoznawcza O/PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy, ul. Józefa Sułkowskiego 52A. Do Komisji należy również ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu.

 9. Odznaka jest bezpłatna i można ją otrzymać w biurze Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy, ul. Józefa Sułkowskiego 52A. Turyści spoza Bydgoszczy mogą przesłać kronikę-dzienniczek na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną. Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki-dzienniczka dołącza się odznaki (kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).

 10. Postanowienia końcowe. Odznaka objęta jest patronatem Prezydenta Bydgoszczy i jest współfinansowana przez miasto Bydgoszcz. Została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ z inicjatywy Komisji Krajoznawczej przy współudziale Urzędu Miejskiego Bydgoszczy.

Uaktualniony Regulamin i odznaka wprowadzony został w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy Nr 01/2015 r. z dn. 7.01.2015 r.

Regulamin odznaki opracował zespół Instruktorów Krajoznawstwa O/PTTK przy Klubie IWsp SZ: Henryk Wick, Maciej Wdowicki, Zofia Silska, Edward Kozanowski, Lech Boczkowski – aktualizacja.

Projekt odznaki: Edward Kozanowski.

KANON

ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „BYDGOSZCZ I OKOLICE”

Stopień brązowy

 1. Bydgoszcz – kościół ss. klarysek pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Gdańska 2.

 2. Bydgoszcz – Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Gdańska 4.

 3. Bydgoszcz – Muzeum Farmacji w aptece „Pod Łabędziem”, ul. Gdańska 5.

 4. Bydgoszcz – Hotel „Pod Orłem”, ul. Gdańska 14.

 5. Bydgoszcz – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, pl. Wolności.

 6. Bydgoszcz – Park im. Kazimierza Wielkiego, fontanna „Potop”, pl. Wolności.

 7. Bydgoszcz – secesyjne kamienice ul. Gdańskiej.

 8. Bydgoszcz – secesyjne kamienice ul. Augusta Cieszkowskiego.

 9. Bydgoszcz – miejsce straceń bydgoskich nauczycieli (tablica), ul. Artyleryjska 4.

 10. Bydgoszcz – budynki koszarów, pruska architektura wojskowa, ul. Gdańska.

 11. Bydgoszcz – Muzeum Wojsk Lądowych, ul. Czerkaska 2.

 12. Bydgoszcz – Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka CWZS Zawisza, Galeria Sportu Bydgoskiego, ul. Gdańska 163.

Lub zamiennie:

Pieszy szlak turystyczny im. Jeremiego Przybory (czerwony) ok. 14 km: Bydgoszcz-Fordon (pętla MZK) – Góra Szybowników – Golgota Bydgoska – grodzisko Zamczysko – Leśny Park Kultury i Wypoczynku (LPKiW) „Myślęcinek”.

Stopień srebrny

 1. Bydgoszcz – spichrze nad Brdą.

 2. Bydgoszcz – Stary Rynek.

 3. Bydgoszcz – katedra św. Marcina i Mikołaja, kościół farny, ul. Farna 2.

 4. Bydgoszcz – Wyspa Młyńska.

 5. Bydgoszcz – ul. Długa i Wełniany Rynek.

 6. Bydgoszcz – Wzgórze im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, zabytkowa wieża ciśnień.

 7. Bydgoszcz – IV śluza Kanału Bydgoskiego – ul. Wrocławska.

 8. Bydgoszcz – Cmentarz Starofarny, ul. Grunwaldzka 15.

 9. Bydgoszcz – Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG): willa fabrykanta Ludwiga Buchholza, kominek, arboretum, ul. Garbary 2.

 10. Bydgoszcz – budynek byłej Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63.

 11. Bydgoszcz – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pl. Piastowski 5.

 12. Bydgoszcz – Park im. Jana Kochanowskiego (galeria rzeźb, Filharmonia Pomorska, posąg Łuczniczki, budynki Akademii Muzycznej), ul. Juliusza Słowackiego.

 13. Bydgoszcz – Aleja Ossolińskich (aleja drzew „ku pamięci”).

 14. Bydgoszcz – bazylika pw. św. Wincentego à Paulo, al. Ossolińskich 2.

 15. Bydgoszcz – Osiedle Sielanka (miasto-ogród).

 16. Bydgoszcz – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pl. Józefa Weyssenhoffa.

Lub zamiennie:

Pieszy szlak turystyczny: Leśny Park Kultury i Wypoczynku (LPKiW) „Myślęcinek” – Smukała (pomnik i cmentarz ofiar hitlerowskich) – kładka nad Brdą – szpital płucnochorych; zmiana szlaku – Osowa Góra; dalej bez szlaku: Kanał Bydgoski – spacer poprzez śluzy Osowa Góra, Prądy – KS Gwiazda – Stary Kanał – Cmentarz Starofarny – Śluza Miejska – Wyspa Młyńska.

Stopień złoty

Należy uzupełnić swą wiedzę o Bydgoszczy poprzez obecność w następujących obiektach:

 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Biblioteka Bernardynów, Stary Rynek 24, ul. Długa 41.

 2. Ratusz Miejski, ul. Jezuicka 1.

 3. Wyspa Młyńska – 3 dowolnie wybrane obiekty.

 4. Przechodzący przez rzekę, w pobliżu mostu im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego, ul. Mostowa.

 5. Poczta Główna w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 6.

 6. Miejska hala targowa, ul. Podwale 5.

 7. Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Ferdynanda Focha 5.

 8. Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, ul. Nowogrodzka 3.

 9. Bydgoski Tramwaj Wodny lub spływ kajakowy z Janowa do Bydgoszczy.

 10. Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20.

 11. Kościół jezuicki św. Andrzeja Boboli, pl. Kościeleckich 7.

 12. Pomnik Kazimierza Wielkiego, na skwerze między ulicami: Pod Blankami, Trybunalską i Przesmyk (Nowy Rynek).

 13. Pałacyk Lloyda, ul. Grodzka 17.

 14. Exploseum – Centrum Techniki Wojennej, oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Alfreda Nobla 1.

 15. Grodzisko Wyszogród, ul. Fordońska.

Regulamin
Odznaki Krajoznawczej „Bydgoszcz i okolice”
(obowiązujący w latach 2008-2015)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
ul. Józefa Sułkowskiego 52A
85-915 Bydgoszcz
tel. (+48) 261 412 342, fax (52) 378-23-42
http://www.wojskowy.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: pttk.klub.pow@wp.pl