Odznaka 1. Celem Odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo-turystycznych miasta i gminy Świdwin, poznawanie zabytków kultury, wartościowych obiektów przyrodniczych.

 2. Odznaka jest jednostopniowa. Można ją zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych itp. organizowanych grupowo, indywidualnie lub z rodziną.

 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu siedmiu lat, w dowolnym czasie.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 5. Warunkiem zdobycia Odznaki jest zwiedzenie:

  • Na terenie miasta Świdwina:

   • 5 zabytków architektury,

   • 2 obiektów przyrodniczych,

   • 3 miejsc pamięci narodowej.

  • Na terenie gminy Świdwin:

   • 5 zabytków architektury,

   • 5 obiektów przyrodniczych,

   • 3 miejsc pamięci narodowej,

   • Źródła Regi lub Galbeny,

   • Odbycie jednej wycieczki szlakiem turystycznym.

 6. Potwierdzenie zwiedzenia może dokonać przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa, opiekun SKKT. Może to uczynić również nauczyciel, jeśli był obecny z uczniami podczas zwiedzania (potrzebna pieczątka szkoły). Potwierdzeniem mogą być pieczątki z obiektów lub miejscowości.

 7. Odznaka może być zatwierdzona z pominięciem wymogów regulaminu za szczególne zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych.

 8. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTKK w Świdwinie, ul. 3 Marca 50, tel. (0-94) 365-20-59 (czwartki: godz. 10-12, 14-16). Odznakę można nabyć w Oddziale.

 9. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdwinie w dniu 25.11.2004 r.

 10. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTKK w Świdwinie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Świdwinie
ul. 3 Marca 50
78-300 Świdwin
tel.(0-94) 365-20-59
e-mail: zsrckp@poczta.onet.pl