I. Postanowienia ogólne:

 1. Międzynarodową, Regionalną Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną „Ziemia Lubuska – Lebuser Land” ustanawia Lubuskie Porozumienie Oddziałów PTTK i Naturfreunde Brandenburgia z okazji wspólnie realizowanego projektu „Ziemia Lubuska – Krajobraz Roku 2003-2004”.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest propagowanie krajoznawstwa i łagodnej turystyki umożliwiającej poznanie wartości przyrodniczych i kulturowych historycznej Ziemi Lubuskiej, po polskiej i niemieckiej stronie, podczas wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa przyznawana po spełnieniu regulaminowych wymagań i honorowa, nadawana osobom za szczególne zasługi w propagowaniu walorów krajoznawczych i turystycznych Ziemi Lubuskiej.

II. Warunki zdobywania odznaki:

 1. Warunkiem otrzymania odznaki jest odbycie minimum 2 wycieczek pieszych, rowerowych lub kajakowych, po jednej w polskiej i niemieckiej części Ziemi Lubuskiej oraz zwiedzenie minimum 10 miejscowości, w tym co najmniej po 3 miejscowości wymienione w wykazie miejsc obowiązkowych do zwiedzania, po polskiej i niemieckiej stronie Ziemi Lubuskiej.

 2. Równoznaczne z zaliczeniem jednej wycieczki jest potwierdzony udział w imprezie turystycznej (zlot, rajd, festyn) po polskiej lub niemieckiej stronie Ziemi Lubuskiej.

 3. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 7. roku życia, w dowolnym czasie.

 4. Podstawą weryfikacji odznaki jest przedstawienie książeczki – kroniki zawierającej dane personalne z adresem, potwierdzenia odbytych wycieczek oraz zwiedzanych miejscowości i obiektów krajoznawczych.

 5. Potwierdzenia odbytych wycieczek mogą dokonywać członkowie kadry PTTK lub NF Brandenburgia, organizatorzy imprez i wycieczek turystycznych lub instytucje znajdujące się na trasie wycieczki (administracja terenowa, sklepy, punkty gastronomiczne itp.). Potwierdzeniem zwiedzanej miejscowości lub obiektu krajoznawczego może być odcisk pieczęci zwiedzanego obiektu (muzeum, parku narodowego lub krajobrazowego, obiektu kulturalnego) lub dołączony bilet wstępu albo zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu.

 6. Wypełnioną książeczkę – kronikę po spełnieniu wszystkich wymagań należy przedstawić (przesłać) w najbliższym punkcie weryfikacyjnym przyznającym zdobytą odznakę:

  1. po stronie polskiej do Oddziału PTTK Ziemi Międzyrzeckiej, Zespół Weryfikacyjny ROK PTTK w Międzyrzeczu, Rynek 6, 66-300 Międzyrzecz,

  2. po stronie niemieckiej do Die Naturfreunde, Landesverband Brandenburg e.v. Burkhard Teichert, Hauffstrase 60, D-15517 Fürstenwalde.

III. Postanowienia końcowe.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

 2. Regulamin został uchwalony przez Radę Programową Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK na wniosek Przewodniczącego Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, zaopiniowany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK i zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH OBOWIĄZKOWYCH DO ZWIEDZENIA

Po polskiej stronie:

 1. Kostrzyn n/O (Stare Miasto w obrębie twierdzy).

 2. Górzyca (b. siedziba biskupstwa lubuskiego) lub Owczary – Muzeum Łąki.

 3. Ośno Lubuskie w obrębie średniowiecznych murów obronnych.

 4. Słońsk (zamek i kościół joannitów oraz Muzeum i Izba Regionalna).

 5. Park Narodowy „Ujście Warty” – Chyrzyno.

 6. Łagów (zamek, bramy i Park Krajobrazowy).

 7. Witnica (Park Drogowskazów, Muzeum Chwały Oręża Polskiego).

 8. Sulęcin lub Lubniewice (ZP-K „Uroczysko Lubniewsko”).

 9. Słubice (miasteczko akademickie Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina”, Stadion Olimpijski).

 10. Nietoperek (Stacja Chiropterologiczna Rezerwatu Przyrody „NIETOPEREK”).

Po niemieckiej stronie:

 1. Lebus – stolica kasztelanii i biskupstwa lubuskiego.

 2. Fürstenwalde (ostatnia siedziba biskupstwa lubuskiego).

 3. Buckow – Müncheberg, Naturpark (Park Przyrody) Märkische Schweiz.

 4. Gusow – zamek – muzeum.

 5. Seelow – muzeum „zadumy i upamiętnienia”.

 6. Frankfurt n/O – kościół Mariacki, Ratusz i Muzeum „Viadriny”.

 7. Müllrose – Naturpark (Park przyrody) Schlaubetal.

 8. Neuzelle – zespół klasztorny i kościół – „barokowe perły Brandenburgii”.

 9. Neuhardenberg – zespół pałacowy, park i kościół.

 10. Lietzen – komturia templariuszy – joannitów i cmentarz wojenny.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej”
Rynek 9, 66-300 Międzyrzecz Wlkp.
tel./fax (0-95) 741-24-47
mobile: (+48) 607069331
http://miedzyrzecz.pttk.pl
e-mail: oziemiampttk@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI