Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Echa Krakowa” – WKFSiT Urzędu Miasta Krakowa – Koło Przewodników Terenowych O/K PTTK w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa”.

 2. Trzystopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

 3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada.

 4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczki przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.

 5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:

  • dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,

  • dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,

  • dla stopnia złotego – 50 wycieczek.

 6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad).

 7. „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów).

 8. „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).

 9. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

 10. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami Krajoznawczo-turystycznymi.

 11. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.

 12. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków, ul. Warszawska 11.

 13. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.

Uwagi:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Krakowski im. ks. Karola Wojtyły
Koło Grodzkie PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
ul. Mikołaja Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków
tel. (12) 422-85-28
http://www.kologrodzkie.pl
e-mail: kologrodzkie@gmail.com


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU