1.   Odznaka „Miłośnik Brdy” jest odznaką przyznawaną przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy osobom odwiedzającym w celach krajoznawczych rzekę Brdę, Bory Tucholskie i część Kaszub, przez które Brda przepływa.

2.   Odznakę weryfikuje Komisja Krajoznawcza R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na wniosek organizacji turystycznych lub turystów indywidualnych.

3.   Odznaka jest dwustopniowa: zwykła i z laurem.
Odznakę zwykłą przyznaje się za 5-krotne w ciągu najmniej 5 lat (każdorazowy pobyt nie krótszy niż 3 dni) odwiedzanie w celach poznawczych Brdy i terenów wymienionych w punkcie 1.
Odznakę z laurem przyznaje się za 10-krotne w ciągu najmniej 10 lat (każdorazowy pobyt nie krótszy niż 3 dni) odwiedzanie w celach poznawczych ww. terenów.
Pobyty winny być poświadczone w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w dowolnie wykonanej kronice zdobywania odznaki.
Pobyty należy udowodnić pieczątkami z nazwami miejscowości, w inny sposób jednoznacznie potwierdzający pobyt w danym miejscu lub przez członków kadry programowej PTTK.

4.   Odznaka może być przyznana również za pobyty turystyczno-krajoznawcze nad Brdą w okresie lat minionych.

5.   Wraz z przyznawaną odznaką wręczana jest legitymacja z numerem ewidencyjnym, uprawniająca do noszenia odznaki.

6.   Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ma prawo przyznać honorową odznakę „Miłośnik Brdy” za wybitne, wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenach związanych z rzeką Brdą.

7.   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Znowelizowany regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy w dniu 24.03.2009 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl