Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka ustanowiona została przez Sekcję Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku.

 2. Celem odznaki jest popularyzowanie turystyki kolarskiej oraz walorów krajobrazowych „Królestwa Pradziada”. Za „Królestwo Pradziada” uważa się obszar Euroregionu „Pradziad” oraz wszelkie inne, leżące na południe od drogi nr 46 (Paczków – Nysa – Niemodlin – Opole) i na zachód od drogi nr 423 (Opole – Krapkowice – Zdzieszowice) oraz Hruby Jesenik, Rychlebske Hory, Śnieżnik, Nizky Jesenik, Góry Opawskie.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 lat.

 4. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

 5. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni.

 6. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek rowerowych dla danego stopnia odznaki po „Królestwie Pradziada”:

  • stopień brązowy: 5 wycieczek,

  • stopień srebrny: 10 wycieczek,

  • stopień złoty: 15 wycieczek.

 8. Zaliczone wycieczki w liczbie większej od wymaganej zostaną zaliczone na kolejny stopień.

 9. Raz zaliczona trasa nie może być zaliczona na kolejny stopień odznaki. Trasę uważa się za nie powtórzoną jeżeli różni się przebiegiem na min. 15 km.

 10. Ponadto zdobywający odznakę obowiązany jest zwiedzić dla stopnia:

  • brązowego: 1,

  • srebrnego: 2,

  • złotego: 3.

 11. Spośród miejscowości wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski:

  • Paczków,

  • Nysa,

  • Łambinowice,

  • Głogówek,

  • Głuchołazy (Rezerwat Las Bukowy na Górze Chrobrego),

  • Opole,

  • Moszna,

  • oraz:

  • Śumerk,

  • Desenik,

  • Krnov.

 12. Ponadto dopuszcza się Otmuchów i Górę Św. Anny.

 1. Potwierdzenie zwiedzanych obiektów jak dla turystyki kwalifikowanej (książeczka wycieczek, zdjęcia, bilety wstępu, opis obiektów itp.).

 2. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Prudniku.

 3. Dystrybutorem odznaki jest Oddział „Sudetów Wschodnich” PTTK w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 56, 48-200 Prudnik, tel. (0-77) 436-39-41.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich”
ul. Tadeusza Kościuszki 56
48-200 Prudnik
tel. (77) 436-39-41
http://prudnik.pttk.pl
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl