1. Odznaka ustanowiona została przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec, przy współpracy Oddziału PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku.

 2. Celem odznaki, jest popularyzacja turystyki kolarskiej, oraz działalności Zakonu Rycerzy Joannitów na Śląsku Opolskim.

 3. Odznaka ta jest też zarazem wspaniałą okazją do zwiedzenia zabytków historycznych Opolszczyzny i bezpośrednim kontaktem z pięknem otaczającej nas przyrody.

 4. Za tereny działalności Zakonu Rycerzy Joannitów na Śląsku Opolskim uważa się obszar Gminy Biała w powiecie prudnickim, gdzie wyszczególnione są miejscowości takie jak: Biała, Solec, Prężyna, Olbrachcice, Browieniec Polski, Rostkowice, Gostomia, Nowa Wieś, Żabnik, Krobusz, Moszna, Łącznik, Chrzelice, Pogórz, Ligota Bialska, Dębina, Radostynia. Działalność Zakonu Rycerzy Joannitów na terenach powiatu głubczyckiego to między innymi takie miejscowości jak: Głubczyce, Grobniki, Lisięcice, Baborów, Maków, Dzierzysław. Joannici działali tez na terenie powiatu kozielskiego, gdzie mieli też swoją komandorię w Koźlu. Warto też zwiedzić na terenach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jedne z wielu miejscowości np. Brzeżce, Kotlamia, Borzysławice. Na terenie powiatu brzeskiego przepiękny Łosiów, gdzie mieściła się główna komandoria Joannitów, można też zwiedzić wiele przepięknych miejscowości powiatu brzeskiego np. Lewin Brzeski, oraz Grodków z jego wspaniałymi zabytkami.

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 lat.

 2. Odznaka jest trzy stopniowa: brązowa, srebrna, złota.

 3. Odznakę można zdobyć tylko w kolejności stopni.

 4. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie odpowiedniej liczby wycieczek rowerowych, dla danego stopnia odznaki po trasach miejscowości zaliczanych do Rowerowego Szlaku Joannitów.

  • stopień brązowy – 5 wycieczek + 1 obowiązkowa (kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, lub zbrojownię Joannitów, która mieści się w Solec 28),

  • stopień srebrny – 10 wycieczek + 1 obowiązkowa (zabytkowy budynek Zakonu Rycerzy Joannitów w Grobnikach koło Głubczyc lub Muzeum Ziemi Głubczyckiej),

  • stopień złoty – 15 wycieczek + 1 obowiązkowa (pałac w Łosiowe – dawna komandoria Joannitów).

 6. Zaliczone wycieczki w liczbie większej od wymaganej zostaną zaliczone na kolejny stopień.

 7. Raz zaliczona trasa nie może być zaliczana na kolejny stopień odznaki. Trasę uważa się za niepowtórzoną, jeśli różni się przebiegiem na minimum 15 km.

 8. Ponadto zdobywający odznakę obowiązany jest zwiedzić dla stopnia brązowego, srebrnego, złotego wymienione w spisie Rowerowego Szlaku Joannitów w pkt. 2.

 9. Potwierdzenia jak dla turystyki kwalifikowanej tzn. książeczka wycieczek, zdjęcia, bilety wstępu, opis obiektów itp.

 10. Odznakę weryfikuje Klub Turystyki Rowerowej Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 56. Weryfikatorem jest Przodownik Turystyki Kolarskiej Andrzej Białopotocki.

 11. Dystrybutorem odznaki jest Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec. Kontakt tel./fax (0-77) 437-56-75, lub Centrum Integracji Wiejskiej w Solcu nr 36.

 12. Koszt odznaki wynosi 10 PLN + koszt przesyłki 2,50 PLN.

 13. Wpisy z przejazdu trasy można umieszczać w Książeczce Wycieczek Kolarskich, na karcie przejazdu lub w indywidualnej kronice przejazdu trasy (np. zeszyt, album).

 14. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku nr 5/2010 z dnia 8.04.2010 r. Rowerowy Szlak Joannitów jest zarazem współtworzony i propagowany przy wspaniałej współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzeum Ziemi Głubczyckiej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Rowerowej
Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich”
ul. Tadeusza Kościuszki 56,
48-200 Prudnik
tel. (77) 436-39-41
http://prudnik.pttk.pl
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI