Pomysłodawcami odznaki są Krystian Grabczak, instruktor krajoznawstwa, i Mirosław Tomaszewski, przodownik turystyki pieszej. Projekt odznaki wykonała Regina Marzec. Skład Kapituły Odznaki: Mirosław Tomaszewski – przewodniczący, Krystian Grabczak – zastępca przewodniczącego, Kazimierz Helmin, Walenty Kaźmierczak i Henryk Karasiewicz – członkowie.Postanowienia ogólne

1.      Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Szlak Piastowski” została ustanowiona przez Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, uchwałą Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w dniu 16 marca 2005 roku.

2.      Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii, zabytków, kultury i przyrody Szlaku Piastowskiego.

3.      Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4.      Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku.

5.      Poszczególne stopnie odznaki mogą być nadawane z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu Szlaku Piastowskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

Warunki zdobywania Odznaki

6.      Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.

7.      Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych.

8.      Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

9.      Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni.

10. Wymagana liczba obiektów:

Odznaka

brązowa

srebrna

złota

Architektura

2

3

6

Muzea

2

3

5

Kościoły

4

6

9

Inne

2

3

5

Weryfikacja

11. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego, zawierająca potwierdzenia zwiedzenia obiektów: pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących danego stopnia odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.

12. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Jana Łaskiego 10, tel./fax (0-prefiks-61) 426-36-60.

13. Turyści spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie odznaki przesyłając kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Oddziału załączają znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną oraz opłatę za odznakę w wysokości 10 zł.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kapituły Krajoznawczej Odznaki PTTK „Poznaj Szlak Piastowski”.

KANON

·        Architektura

  1. Czerniejewo – zespół pałacowy
  2. Giecz – relikty palatium
  3. Gniezno – Wzgórze Lecha
  4. Gułtowy – pałac
  5. Iwno – pałac
  6. Kruszwica – Mysia Wieża
  7. Lubostroń – zespół pałacowy
  8. Mogilno – pobenedyktyński zespół klasztorny
  9. Ostrów Lednicki – relikty kaplicy i palatium
10. Poznań – Zamek Przemysła
11. Poznań – Ostrów Tumski
12. Siedlec – pałac
13. Strzelno – ponorbertański zespół klasztorny
14. Wenecja – ruiny zamku Mikołaja Nałęcza

·        Muzea

  1. Biskupin – Muzeum Archeologiczne
  2. Dziekanowice – Wielkopolski Park Etnograficzny
  3. Gniezno – Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  4. Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego
  5. Inowrocław – Muzeum im. Jana Kasprowicza
  6. Pobiedziska – Letnisko Leśne – Skansen Miniatur
  7. Poznań – Muzeum Archidiecezjalne
  8. Poznań – Muzeum Archeologiczne
  9. Słowikowo k. Orchowa – Skansen „Nad Potokiem”
10. Swarzędz – Skansen Pszczelarski
11. Uzarzewo – Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa
12. Wenecja – Muzeum Kolei Wąskotorowej
13. Września – Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
14. Żnin – Muzeum Sztuki Sakralnej
15. Żnin – Muzeum Ziemi Pałuckiej

·        Kościoły

  1. Gąsawa – kościół pw. św. Mikołaja
  2. Giecz – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
  3. Giecz – kościół pw. Wniebowzięcia NMP
  4. Gniezno – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
  5. Gniezno – kościół pw. św. Trójcy
  6. Gniezno – kościół oo. Franciszkanów
  7. Grzybowo – kościół pw. św. Mikołaja
  8. Inowrocław – kościół pw. imienia NMP, tzw. Ruina
  9. Inowrocław – kościół pw. św. Mikołaja
10. Kostrzyn – kościół pw. św. Piotra i Pawła
11. Kościelec – kościół pw. św. Małgorzaty
12. Kruszwica – kolegiata pw. św. Piotra i Pawła
13. Kwieciszewo – kościół pw. św. Magdaleny
14. Łubowo – kościół pw. św. Mikołaja
15. Mogilno – kościół pw. św. Jakuba
16. Orchowo – kościół pw. Wszystkich Świętych
17. Pawłowo – kościół pw. św. Marcina
18. Pobiedziska – kościół pw. św. Michała Archanioła
19. Poznań – kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego
20. Rogowo – kościół pw. św. Doroty
21. Trzemeszno – Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP
22. Września – kościół pw. Wniebowzięcia NMP
23. Wylatowo – kościół pw. św. Piotra i Pawła
24. Żnin – kościół pw. św. Floriana

·        Inne

  1. Duszno – Wał Wydartowski – wieża widokowa
  2. Gniezno – Dolina Pojednania
  3. Grzybowo – grodzisko
  4. Imiołki – Brama III Tysiąclecia
  5. Inowrocław – Park Zdrojowy
  6. Kruszwica – rejs statkiem po jeziorze Gopło
  7. Lednica – Mały Skansen – zespół zabytkowych budowli
  8. Marcinkowo Górne – pomnik Leszka Białego
  9. Moraczewo – Punkt Etnograficzny – wiatraki
10. Pakość – Kalwaria
11. Rybitwy – zespół zabytkowych budowli
12. Trzemeszno – alumnat d. Gimnazjum
13. Trzemeszno – pomnik Jana Kilińskiego
14. Żnin – Park Miejski
15. Żnińska Kolej Powiatowa – przejazd na dowolnym odcinku


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Gnieźnieńskiej”
ul. Jana Łaskiego 10
62-200 Gniezno, skr. poczt. 15
tel./fax (0-61) 426-36-60


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI