Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Krajoznawcza Odznaka Morska została ustanowiona na wniosek Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni w cel zachęcenia szerokich kręgów turystów, zwłaszcza młodzieży, do poznawania problematyki morskiej i historycznych związków Polski z morzem.

 2. Odznakę można zdobyć dopiero po ukończeniu 12 roku życia.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Normy na wyższy stopień odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na odznakę stopnia niższego. Nie wolno jednak zaliczyć powtórnie wypełnienia warunków oraz zwiedzania miast i obiektów zaliczonych na niższy stopień odznaki. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 4. Odznakę zdobywa się zwiedzając miejscowości i obiekty oraz spełniając warunki wymienione w dalszej części regulaminu w czasie wycieczek zbiorowych i indywidualnych – pieszych, kolarskich, motorowych itp. Zwiedzanie miejscowości lub obiektu winno być udokumentowane przez potwierdzenie przewodnika prowadzącego wycieczkę, instruktora krajoznawstwa, przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK lub organizatora imprez albo uzyskanie pieczątki w dzienniczku prowadzonej przez zdobywającego odznakę.

 5. W celu zdobycia Krajoznawczej Odznaki Morskiej należy:

  • w stopniu brązowym – zwiedzić 12 miejscowości i obiektów na terenie co najmniej jednego województwa nadmorskiego,

  • w stopniu srebrnym – zwiedzić 24 miejscowości i obiekty na terenie co najmniej dwóch województw nadmorskich,

  • w stopniu złotym – zwiedzić 48 miejscowości i obiekty na terenie co najmniej czterech województw nadmorskich.

 6. Nie wolno pominąć obiektów żadnej z czterech grup wymienionych w punkcie 8 regulaminu. Należy, poza tym wypełnić następujące warunki:

  • odbyć rejs statkiem pasażerskim, statkiem wycieczkowym (białej floty), jachtem, okrętem itp. (dla wszystkich stopni odznaki)

  • zwiedzić jedno z wymienionych: Gdańsk, Gdynia, Darłowo, Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście (dla stopnia złotego i srebrnego)

  • wziąć udział jako uczestnik lub widz uroczystości z ceremoniałem morskim, np.: w imprezach organizowanych z okazji „Dnia Morza”; wizytach obcych statków w polskich portach; wodowania statku; „chrzcie morskim”, „Neptunaliach” itp. (dla stopnia złotego).

 1. Krajoznawczą Odznakę Morską można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 2. Odznaki na podstawie przedłożonego do weryfikacji „Dzienniczka – kroniki” przyznają:

  • w stopniu złotym – Komisje Krajoznawcze Zarządów Wojewódzkich PTTK w Elblągu, Gdańsku, Słupsku, Koszalinie i Szczecinie oraz Komisja Krajoznawcza Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni;

  • w stopniu srebrnym i brązowym – Komisje Krajoznawcze Zarządów Oddziałów PTTK w/w województw.

WYKAZ GRUP ORAZ OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH

I grupa – Gospodarka morska i żegluga

II grupa – Historyczne związki Polski z morzem

III grupa – Przyroda i krajobraz morski

IV grupa – Wypoczynek i rekreacja (lub zagospodarowanie turystyczne)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Marynarki Wojennej
przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
tel. (+48) 509 606 056
e-mail: pkk.pttk@gmail.com