KOK ''Znam Katowice'' - I stopień KOK ''Znam Katowice'' - II stopień KOK ''Znam Katowice'' - III stopieńI. Postanowienia ogólne

1.      Odznaka została ustanowiona przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania dziejów, zabytków i piękna Katowic oraz popularyzacji czynnego poznawania miasta poprzez wędrówkę po szlakach turystycznych na terenie miasta.

2.      Odznaka jest trójstopniowa:

stopień pierwszy – odznaka z tłem zielonym,

stopień drugi – odznaka z tłem żółtym,

stopień trzeci – odznaka z tłem czerwonym.

3.      Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji książeczki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzenia wskazanych w Regulaminie miejsc i obiektów.

II. Warunki zdobywania Odznaki

1.      Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 6 lat, bez względu na narodowość.

2.      Potwierdzenie zwiedzania obiektu i przebycia trasy turystycznej musi być dokonane w książeczce Odznaki poprzez uzyskanie pieczątki obiektu, wklejenie biletu wstępu, podpis nauczyciela lub przewodnika turystycznego obecnego w czasie zwiedzania, zdjęcia na tle obiektu. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu oraz daty odbycia wycieczki.

3.      Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych na terenie miasta zwiedzając miejsca i obiekty wymienione w Regulaminie.

4.      Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki wynosi 3 lata. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami zdobywania.

III. W celu zdobycia Odznaki pierwszego stopnia należy:

1.      Zwiedzić obiekty znajdujące się w centrum miasta: Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego, budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Warszawskiej, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ulicy Mariackiej, poczta główna, „Spodek”, stary dworzec, najwyższy budynek w mieście.

2.      Zwiedzić Muzeum Historii Katowic zapoznać się z ekspozycjami dotyczącymi dziejów miasta.

3.      Odwiedzić pomniki: Powstańców Śląskich oraz Harcerek i Harcerzy Chorągwi Śląskiej poległych w latach 1939-45.

4.      Odnaleźć tablice poświęcone: Andrzejowi Mielęckiemu, Marii Goeppert-Mayer, Richardowi Holtze oraz obelisk upamiętniający miejsce, gdzie znajdowała się synagoga.

IV. W celu zdobycia Odznaki drugiego stopnia należy:

1.      Zwiedzić obiekty znajdujące się w centrum miasta na południe od linii kolejowej: budynek dawnego Sejmu Śląskiego, Katedrę Chrystusa Króla, gmach Akademii Muzycznej, gmach Biblioteki Śląskiej, kościół garnizonowy Św. Kazimierza, „drapacz chmur”, kościół drewniany po wezwaniem Św. Michała, kościół pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła.

2.      Zwiedzić Muzeum Diecezjalne w Katowicach.

3.      Odwiedzić pomniki Wojciecha Korfantego, Józefa Piłsudskiego, Pomnik Żołnierza Polskiego, Pomnik Ofiar Katynia, Wieżę Spadochronową.

4.      Odnaleźć groby: Wojciecha Korfantego, Kazimierza Skiby, Józefa Rymera na cmentarzu przy ul. Francuskiej, oraz Arki Bożka i Stanisława Ligonia na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Poszukać i przedstawić wiadomości na temat tych postaci.

5.      Odbyć spacer po Parku Kościuszki i zidentyfikować główne gatunki 5 drzew i krzewów.

V. W celu zdobycia Odznaki trzeciego stopnia należy:

1.      Pokonać pieszo lub rowerem jeden ze szlaków turystycznych w mieście.

2.      Zwiedzić Muzeum Śląskie.

3.      Zwiedzić dzielnice Katowic: Giszowiec, Murcki, Nikiszowiec, Bogucice, Panewniki, Szopienice i znajdujące się w nich najważniejsze obiekty wymieniając je w książeczce Odznaki.

4.      Zwiedzić cmentarze: garnizonowy, żydowski, Pomnik poległych górników Kopalni „Wujek”, groby ofiar września na cmentarzu w Panewnikach.

5.      Zwiedzić jeden zabytek techniki (szyb Wilson, Szyb Pułaski, szyb Alfred lub inny).

6.      Zwiedzić rezerwaty Ochojec i Las Murckowski oraz Katowicki Park Leśny.

7.      Wziąć udział w wycieczce po Katowicach w ramach akcji „Przewodnik czeka”.

VI. Postanowienia końcowe

1.      Wypełnioną książeczkę Odznaki należy przedstawić do zweryfikowania w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.

2.      Zweryfikowana książeczka Odznaki jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

3.      Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK. Regulamin Katowickiej Odznaki Krajoznawczej „Znam Katowice” został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach uchwałą nr 12/XXXIII/05 w dniu 21.06.2005 r. i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Górnośląski Oddział PTTK
ul. Damrota 8, 40-016 Katowice
tel. (0-32) 259-83-14, 253-03-62
fax 258-87-29
http://www.pttk.katowice.pl
e-mail: pttk@pttk.katowice.pl