1.   Celem akcji jest:

-    popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej po powiecie krotoszyńskim,

-    popularyzacja wśród turystów wiedzy o historii i zabytkach powiatu krotoszyńskiego,

-    kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania oraz edukacji krajoznawczej.

2.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Krotoszyńskiego Oddziału PTTK w dniu 29.09.2010 r.

3.   Odznaka jest jednostopniowa (z możliwością jej wielokrotnego zdobycia).

4.   Odznakę można zdobywać od 10 roku życia.

5.   Zdobycie odznaki polega na:

a)   dla turystów kolarzy – na przejechaniu minimum 150 km po terenie powiatu krotoszyńskiego ze zwiedzaniem niżej wymienionych obiektów, w tym:

·    obiekty obowiązkowe oraz 5 (po jednym w każdej gminie poza Krotoszynem) z listy obiektów nieobowiązkowych:

·    ratusza krotoszyńskiego,

·    chaty „Krotoszanka” przy ul. Koźmińskiej,

·    drewnianego kościoła p.w. św. Fabiana i Sebastiana zw. też kościołem św. Rocha,

-    kościoła p.w. św. Marii Magdaleny,

-    kościoła farnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,

-    kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie,

-    kościoła poewangelickiego p.w. św. Andrzeja Boboli,

·    muzeum regionalnego im. H. Ławniczaka w Krotoszynie,

-    pałacu Gałeckich w parku miejskim,

-    głazu narzutowego na szlaku do Chwaliszewa,

·    zabytkowego drewnianego ratusza w Sulmierzycach,

-    kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach,

-    pomnik Sebastiana Fabiana Klonowica w Sulmierzycach,

-    szańca powstańczego nad Borownicą,

·    ratusza w Zdunach,

-    izby muzealnej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1,

-    kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach i pomnika powstańców na cmentarzu za kościołem,

-    grodziska pierścieniowatego przy ul. Kobylińskiej,

·    ratusza w Kobylinie,

-    izby muzealnej w Kobylinie,

-    kościoła paraf. św. Stanisława biskupa w Kobylinie,

-    zespołu klasztornego Bernardynów w Kobylinie,

·    zamku i izby muzealnej w Koźminie Wielkopolskim,

-    kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim,

-    kościoła św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim,

-    Rynku i ratusza w Koźminie Wielkopolskim,

·    kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,

-    Rynku z figurą św. Jana Nepomucena w Rozdrażewie,

·    punktu edukacji leśnej przy osadzie Dąbrowa k. Roszek,

·    3 rezerwatów przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu.

b)   turyści piesi po przejściu minimum 50 km z obowiązkowym odwiedzeniem n/w obiektów:

·    ratusza krotoszyński,

·    chaty „Krotoszanka”,

·    kościoła p.w. św. Fabiana i Sebastiana zw. też św. Rocha,

-    kościoła p.w. św. Marii Magdaleny,

·    kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,

-    kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie,

-    kościoła poewangelickiego p.w. św. Andrzeja Boboli,

·    pałacu Gałeckich w parku miejskim,

-    szańca pamięci 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej przy ul. Gajowej,

·    szańca powstańczego nad Borownicą,

-    głazu narzutowego na szlaku do Chwaliszewa,

·    dębu Rozdrażewskich,

-    grodziska Sulimira,

·    zabytkowego ratusza drewnianego w Sulmierzycach,

-    kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach,

-    dawnego zboru ewangelickiego w Sulmierzycach,

·    ratusza w Zdunach,

-    izby muzealnej przy ul. Henryka Sienkiewicza,

-    kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i zbiorowej mogiły oraz pomnika powstańców wielkopolskich,

-    grodziska pierścieniowatego przy ul. Kobylińskiej,

·    pałacu Mielżyńskich w Baszkowie,

-    kościoła p.w. NMP Wniebowziętej w Baszkowie,

-    ratusza w Kobylinie,

-    izby muzealnej w Kobylinie,

·    kościoła p.w. św. Stanisława w Kobylinie,

-    zespołu klasztornego Bernardynów w Kobylinie,

·    zamku i izby muzealnej w Koźminie Wielkopolskim,

-    Rynku i ratusza w Koźminie Wielkopolskim,

-    kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim,

-    kościoła św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim,

·    kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,

-    Rynku z figurą św. Jana Nepomucena w Rozdrażewie,

·    3 rezerwatów przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu.

6.   Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Krotoszynie Książeczek wycieczek kolarskich i pieszych lub samodzielne prowadzenie kroniki zawierającej trasy wycieczek wraz z potwierdzeniem pieczęciami zwiedzanych zabytków.
W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pieczęcią dopuszcza się wykonanie zdjęcia obiektu wraz z osobą ubiegającą się o odznakę.

7.   Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej przy Krotoszyńskim Oddziale PTTK, ul. Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn. Odznaka metalowa do nabycia w biurze Oddziału PTTK na podstawie legitymacji, którą otrzyma zdobywający podczas weryfikacji.
W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie może być nadana honorowo.

8.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2010 r.

9.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Krotoszynie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Krotoszynie
ul. Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
tel. (0-62) 725-26-15
e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com
http://www.pttk.krotoszyn.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI