Krotoszyńska Odznaka Krajoznawcza ''Krotoszanka'' - brązowa 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej po powiecie krotoszyńskim, wiedzy o historii i zabytkach powiatu krotoszyńskiego, a także kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania oraz edukacji krajoznawczej.

 2. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Krotoszyńskiego Oddziału PTTK w dniu 29.09.2010 r.

 3. Odznaka jest jednostopniowa (z możliwością jej wielokrotnego zdobycia).

 4. Odznakę można zdobywać od 10. roku życia.

 5. Zdobycie odznaki polega na:

  1. dla turystów kolarzy – przejechaniu minimum 150 km po terenie powiatu krotoszyńskiego ze zwiedzaniem obiektów obowiązkowych oraz 5 (po jednym w każdej gminie poza Krotoszynem) z listy obiektów nieobowiązkowych.

   Obiekty obowiązkowe:

   • ratusz krotoszyński,

   • chata „Krotoszanka” przy ul. Koźmińskiej,

   • kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana zw. też kościołem św. Rocha,

   • Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie,

   • zabytkowy drewniany ratusz w Sulmierzycach,

   • ratusz w Zdunach,

   • ratusz w Kobylinie,

   • zamek i izba muzealna w Koźminie Wielkopolskim,

   • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,

   • punkt edukacji leśnej przy osadzie Dąbrowa k. Roszek,

   • 3 rezerwaty przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu.

   Obiekty nieobowiązkowe:

   • kościół pw. św. Marii Magdaleny,

   • kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,

   • kościół pw. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie,

   • kościół poewangelicki pw. św. Andrzeja Boboli,

   • pałac Gałeckich w parku miejskim,

   • głaz narzutowy na szlaku do Chwaliszewa,

   • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach,

   • pomnik Sebastiana Fabiana Klonowica w Sulmierzycach,

   • szaniec powstańczy nad Borownicą,

   • izba muzealna przy ul. Henryka Sienkiewicza 1,

   • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach

   • pomnik powstańców na cmentarzu przykościelnym w Zdunach,

   • grodzisko pierścieniowate przy ul. Kobylińskiej,

   • izba muzealna w Kobylinie,

   • kościół paraf. św. Stanisława biskupa w Kobylinie,

   • zespół klasztorny oo. Bernardynów w Kobylinie,

   • kościół pw. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim,

   • kościół św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim,

   • Rynek i ratusz w Koźminie Wielkopolskim,

   • Rynek z figurą św. Jana Nepomucena w Rozdrażewie.

  1. dla turystów pieszych – przejściu minimum 50 km z odwiedzeniem n/w obiektów.

   Obiekty obowiązkowe:

   • ratusz krotoszyński,

   • chata „Krotoszanka”,

   • kościół pw. św. Fabiana i Sebastiana zw. też kościołem św. Rocha,

   • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,

   • pałac Gałeckich w parku miejskim,

   • szaniec powstańczy nad Borownicą,

   • dąb Rozdrażewskich,

   • zabytkowy ratusz drewniany w Sulmierzycach,

   • ratusz w Zdunach,

   • pałac Mielżyńskich w Baszkowie,

   • kościół pw. św. Stanisława biskupa w Kobylinie,

   • zamek i izba muzealna w Koźminie Wielkopolskim,

   • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,

   • 3 rezerwaty przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu.

   Obiekty nieobowiązkowe:

   • kościół pw. św. Marii Magdaleny,

   • kościół pw. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie,

   • kościół poewangelicki pw. św. Andrzeja Boboli,

   • szaniec pamięci 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej przy ul. Gajowej,

   • głaz narzutowy na szlaku do Chwaliszewa,

   • grodzisko Sulimira,

   • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach,

   • dawny zbór ewangelicki w Sulmierzycach,

   • izba muzealna przy ul. Henryka Sienkiewicza 1,

   • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach,

   • pomnik powstańców na cmentarzu przykościelnym w Zdunach,

   • grodzisko pierścieniowate przy ul. Kobylińskiej,

   • kościół pw. NMP Wniebowziętej w Baszkowie,

   • ratusz w Kobylinie,

   • izba muzealna w Kobylinie,

   • zespół klasztorny oo. Bernardynów w Kobylinie,

   • Rynek i ratusz w Koźminie Wielkopolskim,

   • kościół pw. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim,

   • kościół św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim,

   • Rynek z figurą św. Jana Nepomucena w Rozdrażewie.

 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Krotoszynie Książeczek wycieczek kolarskich i pieszych lub samodzielne prowadzenie kroniki zawierającej trasy wycieczek wraz z potwierdzeniem pieczęciami zwiedzanych zabytków.

  W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pieczęcią dopuszcza się wykonanie zdjęcia obiektu wraz z osobą ubiegającą się o odznakę.

 7. Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej przy Krotoszyńskim Oddziale PTTK, ul. Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn. Odznaka metalowa do nabycia w biurze Oddziału PTTK na podstawie legitymacji, którą otrzyma zdobywający podczas weryfikacji.

  W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie może być nadana honorowo.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2010 r.

 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Krotoszynie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Krotoszynie
ul. Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn
tel. (0-62) 725-26-15
e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com
http://www.pttk.krotoszyn.pl