OdznakaW celu promocji Europejskiego Szlaku Kulturowego – Świętego Jakuba przebiegającego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz znajdujących się na nim obiektów dziedzictwa narodowego i walorów krajoznawczych – Administrator Szlaku – Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu ustanawia Kujawsko-Pomorską Odznakę Świętego Jakuba.

Jednocześnie zatwierdza uchwałą nr 23/V/2012 Regulamin zdobywania Kujawsko-Pomorskiej Odznaki Świętego Jakuba zwanej dalej Odznaką.

 1. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, bez względu na posiadany wiek, spełniając n/w warunki:

  • zrealizować 5 pieszych wędrówek, lub 5 rowerowych przejazdów po Szlaku Św. Jakuba w granicach woj. kujawsko-pomorskiego,

  • każda wędrówka piesza nie może być krótsza niż 20 km, w przypadku przejazdu rowerem wymagane jest minimum 30 km,

  • potwierdzenie przejść i przejazdów dokonuje się w indywidualnie prowadzonych dzienniczkach lub kronikach. Honorowane będą jedynie oryginalne stemple, pieczęcie, zdjęcia i bilety wstępów z obiektów i miejscowości znajdujących się na szlaku, umiejscowione w dzienniczku-kronice. Każdorazowo wędrówka lub przejazd, aby zostały zaliczone muszą posiadać minimum 4 potwierdzenia (po jednym na początku i końcu oraz 2 ze środka realizowanej trasy),

  • dzienniczek-kronika musi zawierać imię i nazwisko właściciela oraz miejscowość jego zamieszkania. Każdy wpis powinien być czytelny i zawierać: datę dzienną, kolejne miejscowości znajdujące się na danym przejściu lub przejeździe oraz kilometraż. Przykład: 06.06.2012 r., Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice – Jarki – Zajezierze – Gniewkowo, 30 km.

 2. Po spełnieniu powyższych warunków dzienniczek-kronikę należy dostarczyć w celu weryfikacji do siedziby Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu przy ul. Piekary 41 (56/622-29-21). Po zweryfikowaniu (ok. 7 dni) dzienniczek-kronikę będzie można odebrać, a także nabyć Kujawsko-Pomorską Odznakę Św. Jakuba.

 3. Odznaka jest jednostopniowa, wykonana w miedzi, częściowo emaliowana. Autorem projektu Odznaki jest p. Józef Kołcz.

 4. Odznaka jest zdobywana, wyjątkowo może zostać przyznana honorowo.

 5. Interpretacja powyższego Regulaminu zdobywania Kujawsko-Pomorskiej Odznaki Św. Jakuba należy wyłącznie do Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.

 6. Regulamin zdobywania Kujawsko-Pomorskiej Odznaki Św. Jakuba oraz Odznaka wchodzą w życie z dniem 01.06.2012 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
im. Mariana Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 622-29-21
http://www.pttk.torun.pl
e-mail: biuro.om@pttk.torun.pl