Odznaka    Odznaka    Odznaka§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie na wniosek Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie z okazji 60-lecia Koła Przewodników i 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej w 2014 r. ustala zasady zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej „Szlaku Niebieskiego Rzeszów – Grybów” zwanej w skrócie Odznaką „Szlaku Niebieskiego”.

§ 2

Ustala się limit dzienny punktów możliwy do zrealizowania w trakcie wycieczki jednodniowej na 35 punktów GOT oraz zaleca się pokonywanie szlaku w dowolnym kierunku wg ustalonych odcinków. Zalecany wykaz odcinków szlaku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

Ustala się trzy stopnie odznaki: brązowy, srebrny i złoty. Brązową odznakę można uzyskać za przejście 7 odcinków szlaku wg załączonego wykazu. Srebrną odznakę przyznaje się za przejście kolejnych 7 odcinków szlaku. Złotą odznakę otrzymuje się za przejście całego szlaku.

Wszystkie stopnie odznaki można zdobyć w ciągu minimum 2 lat, z tym, że w pierwszym roku można uzyskać jeden stopień oraz maksymalnie 5 odcinków na kolejny stopień odznaki. Każdy odcinek szlaku zalicza się do któregokolwiek stopnia odznaki tylko jeden raz; do odznaki nie zalicza się odcinków szlaku, które już wcześniej zostały zaliczone, choćby były pokonane w przeciwnym kierunku.

§ 4

Wzór odznaki stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Potwierdzenie i weryfikacja punków do odznaki „Szlaku Niebieskiego” odbywa się na zasadach jak do odznaki GOT, tj. rejestracji i potwierdzenia wycieczek uczestnicy dokonują w książeczkach GOT, a weryfikują Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK.

§ 6

Punkty zdobywane do niniejszej odznaki mogą być również zaliczane do innych odznak PTTK.

§ 7

Odznakę „Szlaku Niebieskiego” przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Rzeszowie: ul. Jana Matejki 2, 35-064 Rzeszów.

§ 8

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Rzeszowie.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2014 r.

Załącznik Nr 1
Wykaz odcinków do GOT „Szlaku Niebieskiego”

 1. Biała – Nowa Wieś – Grzegorzówka – Kanada (25 pkt. GOT).

 2. Kanada – Jawornik Polski – kota nad Laskówką i Kosztową – Bachórz – Dynów (22 pkt. GOT).

 3. Dynów – Bosaczka – Huta Brzuska (29 pkt. GOT).

 4. Huta Brzuska – Olszany – Krasiczyn – Dybawka (25 pkt. GOT).

 5. Dybawka – Wapielnica – Szybenica – Huwniki – Kalwaria Pacławska (29 pkt. GOT).

 6. Kalwaria Pacławska – Suchy Obycz – Na Opalonym – Jureczkowa (25 pkt. GOT).

 7. Jureczkowa – Truszowskie – Brańcowa – Kamienna Laworta – Ustrzyki Dolne (26 pkt. GOT).

 8. Ustrzyki Dolne – Równia – kota 768 – Daszówka – Teleśnica Oszwarowa – kota nad Paniszczewem – Chrewt (26 pkt. GOT).

 9. Chrewt – Hulskie – grzbiet Otrytu (schr. „Chata Socjologa”) – Dwernik (25 pkt. GOT).

 10. Dwernik – Magura Stuposiańska – kota 983 – Pszczeliny (16 pkt. GOT).

 11. Pszczeliny – Widełki – Bukowe Berdo – Przeł. Siodło – Wołosate – Ustrzyki Górne (29 pkt. GOT).

 12. Ustrzyki Górne – Wielka Rawka – Krzemieniec – Przeł. pod Borsukiem – Rabia Skała (30 pkt. GOT).

 13. Rabia Skała – Płasza – Okrąglik – Przeł. nad Roztokami – Stryb – Czerenin – Solinka (29 pkt. GOT).

 14. Solinka – Balnica – Rydoszowa – Wysoki Groń – Zubeńsko – Nowy Łupków (25 pkt. GOT).

 15. Nowy Łupków – Siwakowska Dolina – Średni Garb – Danawa – Pasika – Kanasiówka – Jasiel (30 pkt. GOT).

 16. Jasiel – kota 704 – Kamień (szczyt płd.) – Czeremcha – Jałowa Kiczera – Przeł. Dukielska (27 pkt. GOT).

 17. Przeł. Dukielska – Barwinek – Studeny Wierch – Baranie – Czerszla – Przeł. Mazgalica (22 pkt. GOT).

 18. Przeł. Mazgalica – Filipowski Wierch – Przeł. Beskid nad Ożenną – Dębi Wierch – Konieczna (33 pkt. GOT).

 19. Konieczna – Jaworzyna Konieczniańska – Przeł. Regetowska – Obicz – Wysowa-Zdrój (22 pkt. GOT).

 20. Wysowa-Zdrój – Ropki – Hańczowa – Bordiów Wierch – Przeł. nad Czarną – Sucha Homola – Flasza (29 pkt. GOT).

 21. Flasza – Tania Góra – Wawrzka – Chełm nad Grybowem – Grybów (18 pkt. GOT).

Załącznik Nr 2
Wzór Odznaki

Odznaka

Odznaka

Odznaka

Brązowa

Srebrna

ZłotaPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK
Oddział PTTK im. Mieczysława Rachwała
ul. Jana Matejki 2, 35-064 Rzeszów
tel. (0-17) 853-67-55
fax (0-17) 850-12-99
http://www.pttk.rzeszow.pl
e-mail: pttk@pttk.rzeszow.pl