GOK - brązowa GOK - srebrna GOK - złotaRozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1.   Celem ustanowienia Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej GOK) jest:

·    podnoszenie turystycznych kwalifikacji kajakowych,

·    propagowanie turystyki kajakowej na rzekach trudnych i uciążliwych,

·    zachęcanie do uprawiania turystyki kajakowej na mało uczęszczanych szlakach wodnych.

§ 2

1.   O GOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 3

1.   Górska Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:

·    I stopień Brązowy

·    II stopień Srebrny

·    III Stopień Złoty

§ 4

1.   Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK może przyznać każdą odznakę GOK.

2.   Odznaki stopnia I i II weryfikują i przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne.

3.   Odznakę stopnia III przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II
Zasady zdobywania odznaki

§ 5

1.   GOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia brązowego.

2.   Odznakę przyznaje się za pływanie kajakiem lub kanadyjką po rzekach trudnych i uciążliwych, ujętych w wykazach A i B, będących załącznikami do niniejszego regulaminu

3.   Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK i potwierdzone zgodnie z zasadami w niej zawartymi.

4.   Zdobywanie GOK zaleca się rozpoczynać po zdobyciu minimum TOK stopnia brązowego.

§ 6

1.   Po przepłynięciu odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości szlaków, książeczki TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III
Warunki przyznawania odznaki

§ 7

1.   Podstawą przyznania GOK jest przepłynięcie na stopień:

·    I Brązowy 8 szlaków z wykazu A

·    II Srebrny 8 szlaków dotychczas nie przepłyniętych z wykazu A

·    III Złoty 10 szlaków z wykazu B

2.   Kolejność pokonywania szlaków jest dowolna.

3.   W okresie ubiegania się o GOK różnych stopni dozwolone są przerwy w pokonywaniu szlaków.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 8

1.   Ewidencję turystów, którzy zdobyli GOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

2.   W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

3.   Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

1.   Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

§ 10

1.   Traci moc regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§ 11

1.   Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.

Załącznik do Regulaminu

WYKAZ A
SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na GOK STOPNIA I i II

 1. BÓBR Lwówek Śląski – Żagań 92 km

 2. BIAŁA DUNAJCOWA Grybów – Tuchów 45 km

 3. BIAŁA GŁUCHOŁASKA Nowy Świętów – Biała Nyska 10 km

 4. DUNAJEC Nowy Targ – Nowy Sącz 90 km

 5. DRAWA Drawno – Stare Osieczno 45 km

 6. ŁUPAWA Kozin – Damno 42 km

 7. ŁEBA Miłoszewo – Boże Pole Małe 24 km

 8. NYSA KŁODZKA Długopole Zdrój – Bardo 43 km

 9. POPRAD Muszyna – Stary Sącz (ujście) 55 km

 10. RADUNIA Somonino – Żukowo 20 km

 11. RABA Rabka – Myślenice 38 km

 12. RAWKA Nowy Dwór – Kęszyce 45 km

 13. SAN Zwierzyń – Sanok 33 km

 14. SKRWA Żurawieniec – Murzynowo (ujście) 65 km

 15. SŁUPIA Sulęczyno – Gałąźnia Mała 38 km

 16. STUDNICA Kawcze – Ciecholub (ujście) 15 km

 17. SKAWA Osielec – Zembrzyce 19 km

 18. TANEW Narol – Osuchy 39 km

 19. WEL Tuczki – Lidzbark Welski 30 km

 20. WISŁOK Besko – Krosno 27 km

WYKAZ B
SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na GOK STOPNIA III

 1. BIAŁKA TATRZAŃSKA Szałasy – Frydman 23 km

 2. BIAŁA LĄDECKA Stronie Śląskie – Krosnowice 31 km

 3. BÓBR Kamienna Góra – Lwówek Śląski 85 km

 4. CZARNY DUNAJEC Dolina Chochołowska – Nowy Targ 37 km

 5. DZIKA ORLICA Mostowice – Lesica 20 km

 6. KWISA Leśna – Kliczków 48 km

 7. OSŁAWA Smolnik – Czaszyn 38 km

 8. ROPA Uście Gorlickie – Biecz 40 km

 9. SAN Procisne – Rajskie 30 km

 10. SOLINKA Cisna – Bukowiec (drugi most) 21 km

 11. SOŁA Rajcza – Żywiec 25 km

 12. WISŁOKA Krempna – Jasło 38 km

 13. WOŁOSATY Ustrzyki Górne – Procisne 13 km

 14. WETLINA Wetlina – Polanki nad Solinką 24 km

UWAGA!

Organizując wyjazd na szlaki kajakowe GOK należy zabrać ze sobą sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF