Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK w Zielonej Górze, dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Lubuskiej, oraz chcąc ocalić od zapomnienia przynajmniej niektóre, architektoniczne obiekty zabytkowe Regionu, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Dwory, zamki i pałace Ziemi Lubuskiej”.

 2. Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Lubuskiej w jej historycznych granicach.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny po ukończeniu 6 roku życia.

 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nieokreślony.

 5. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami turystycznymi.

 6. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 7. Odznaka złota może być przyznana jako odznaka honorowa każdemu za zasługi w osiągnięciach promujących popularyzację i ochronę zabytków Ziemi Lubuskiej.

 8. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:

Stopień Odznaki

Liczba
obiektów

Brązowa

20

Srebrna

40

Złota

60

 1. Obiekty zaliczone na poszczególne stopnie nie mogą się powtarzać.

 2. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez osobiste wykonanie fotografii wyłącznie o wymiarach 10x15 cm. Zdjęcia o innych wymiarach nie będą uwzględniane.

 3. Na odwrocie każdego zdjęcia należy bezwzględnie umieścić opis obejmujący w kolejności:

  • datę wykonania fotografii,

  • jego nazwę: dwór, pałac, zamek,

  • nazwę miejscowości, w której znajduje się zabytek,

  • jego adres (ulica, numer itp.).

 4. Komplet zdjęć na poszczególne stopnie odznaki należy przedstawić do weryfikacji w BORT PTTK w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 15 wraz z zestawieniem dotychczas zwiedzonych obiektów.

 5. Fotografie nie będą zwracane zdobywającemu odznakę lecz przekazywane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do zasobów archiwalnych i do ewentualnego wykorzystania.

 6. Odznakę można nabyć odpłatnie w siedzibie BORT PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka 15.

 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZO PTTK w Zielonej Górze.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2004 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zielonogórski PTTK
ul. Kupiecka 17
65-426 Zielona Góra
tel. (0-68) 325-55-26, fax 327-03-23
http://omzgora.pttk.pl
e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl