§ 1

Celem ustanowienia odznaki jest propagowanie wśród turystów-kolarzy znajomości zabytków drewnianego budownictwa sakralnego, będącym istotnym elementem kultury materialnej Śląska w jego granicach historyczno-etnograficznych.

§ 2

Odznakę „Drewniane Budownictwo Sakralne na Śląsku” ustanawia się decyzją Zarządu Klubu Turystyki Kolarskiej Horyzont.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Zasady zdobywania odznaki:

1.      Odznakę może zdobywać każdy turysta-kolarz indywidualnie od 7. roku życia. Osoby niepełnoletnie – pod opieką dorosłych.

2.      Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie 50 obiektów drewnianego budownictwa sakralnego położonych w granicach Śląska rozumianego w kategoriach historycznych i etnograficznych, a obejmujących między innymi tereny położone w województwach opolskim i śląskim zgodnie z załączonym wykazem.

3.      Potwierdzenie w osobnej książeczce wycieczek kolarskich (KOT-owskich) zwiedzenia danego obiektu poprzez wpisanie nazwy miejscowości i wbicie pieczątki (z nazwą tejże miejscowości).

4.      W wyjątkowych wypadkach dopuszczalna jest inna forma potwierdzeń połączona jednak z bogatą oprawą (opisy, zdjęcia, rysunki, wklejki) tych potwierdzeń.

5.      Nie podlegają weryfikacji potwierdzenia polegające na odniesieniu się do książeczek odznaki KOT (wycieczki i zwiedzanie w ramach zdobywania odznaki KOT potwierdzonych jedynie w książeczce tej odznaki).

§ 5

Weryfikacji odznaki dokonuje Zarząd KTK Horyzont.

§ 6

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu KTK Horyzont.

§ 7

Niniejszy, poprawiony regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2000 r.

SPIS OBIEKTÓW

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Powiat brzeski:
– Obórki

Powiat głubczycki:
– Baborów

Powiat kędzierzyńsko-kozielski:
– Gościęcin
– Bryksy
– Miejsce Odrzańskie
– Przewóz
– Radoszowy

Powiat kluczborski:
– Bąków
– Biskupice
– Brzezinki
– Chocianowice
– Gierałcice
– Gołkowice
– Jakubowice
– Kostów
– Krzywiczany
– Laskowice
– Lasowice Wielkie
– Maciejów
– Miechowa
– Proślice
– Rożnów
– Wędrynia
– Wierzbica Dolna
– Wierzbica Górna

Powiat krapkowicki:
– Malnia

Powiat namysłowski:
– Baldwinowice
– Biestrzykowice
– Gręboszów
– Jastrzębie
– Michalice
– Woskowice Małe

Powiat oleski:
– Biskupice
– Borki Wielkie
– Boroszów
– Dobrodzień
– Gola
– Grodzisko koło Olesna
– Jamy
– Kozłowice
– Olesno
– Radawie
– Sowczyce
– Stare Olesno
– Uszyce
– Wachów
– Żytniów

Powiat opolski:
– Bierdzany
– Bierkowice – skansen
– Czarnowąsy
– Dobrzeń Wielki
– Ligota Turawska
– Ochodze
– Popielów
– Rogi
– Zakrzów Turawski

Powiat strzelecki:
– Klucz
– Olszowa
– Strzelce Opolskie
– Szczepanek
– Zimna Wódka

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Powiat bytomski:
– Bytom

Powiat bialski:
– Bielsko-Biała Mikuszowice
– Bielowicko
– Międzyrzecze Górne
– Stara Wieś
– Szczyrk

Powiat chorzowski:
– Chorzów WPWiK

Powiat cieszyński:
– Jaworzynka
– Trzycatek
– Kaczyce Górne
– Kończyce Wielkie
– Kubalonka
– Marklowice Górne
– Ustroń  Nierodzim
– Zamarski

Powiat gliwicki:
– Bojszów
– Gliwice Stare – stary cmentarz
– Gliwice – Ostropa
– Paczyna
– Poniszowice
– Rachowice
– Rudzieniec
– Sierakowice
– Sieroty
– Smolnica
– Wilcza
– Zacharzowice
– Żernica

Powiat katowicki:
– Park im. Tadeusza Kościuszki

Powiat lubliniecki:
– Lubliniec

Powiat mikołowski:
– Mikołów
– Borowa Wieś
– Paniowy

Powiat pszczyński:
– Ćwiklice
– Golasowice
– Góra
– Grzawa
– Łąka
– Miedźna
– Pielgrzymowice
– Wisła Mała

Powiat raciborski:
– Pietrowice Wielkie
– Gródczanki

Powiat rybnicki:
– Bełk
– Jankowice Rybnickie
– Jastrzębie Zdrój
– Palowice
– Rybnik – Kłokocin
– Rybnik – Ligocka Kuźnia
– Rybnik – Wielopole

Powiat tarnogórski:
– Bobrowniki
– Księży Las
– Miasteczko Śląskie
– Szałsza
– Tarnowskie Góry

Powiat tyski:
– Bieruń Stary

Powiat wodzisławski:
– Buków
– Gołkowice
– Łaziska

Powiat żywiecki:
– Łodygowice


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Kolarskiej „Horyzont”
ul. 24 kwietnia 9
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. (0-77) 482-28-28
e-mail: mustad1@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI