BOK ''Przyjaciel Będzina''§ 1

Będzińska Odznaka – Krajoznawcza „PRZYJACIEL BĘDZINA” zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Będzinie w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzina.

§ 2

Odznaka „PRZYJACIEL BĘDZINA” ma na celu zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna przyrody, historii, zabytków, tradycji historycznych, walorów krajobrazowych i turystycznych oraz osiągnięć dnia dzisiejszego w mieście Będzin.

§ 3

Odznaka posiada trzy stopnie:
I stopień – brązowy
II stopień – srebrny
III stopień – złoty.

Stopnie należy zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

§ 4

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7- go roku życia, w oparciu o „Regulamin” zwany w dalszej części „Książeczką ewidencji wycieczek”. Odznakę można zdobywać uprawiając dowolny rodzaj turystyki.

§ 5

Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzaniem określonej ilości obiektów na terenie miasta Będzin i potwierdzeniem ich zwiedzenia w Książeczce zawierającej wykaz tych obiektów. Do zdobycia Odznaki I stopnia brązowej wymagane jest zwiedzanie 8 obiektów. Do zdobycia Odznaki II stopnia srebrnej wymagane jest zwiedzanie kolejnych 12 obiektów. Do zdobycia Odznaki III stopnia złotej wymagane jest zwiedzenie następnych 19 obiektów.

§ 6

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów na dany stopień Odznaki jest dowolna, a termin (czas) zdobywania Odznaki nieograniczony.

§ 7

Odznakę „PRZYJACIEL BĘDZINA” można zdobywać podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikacyjnej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów SKKT-PTTK, którzy mają prawo potwierdzenia odbytych wycieczek w Książeczce odznaki.

Obiekty zwiedzane muszą być potwierdzone pieczątką zwiedzanego obiektu. Wpisy do książeczek powinny być dokonywane czytelnie z podaniem daty oraz nazwy zwiedzanego obiektu.

§ 8

Wypełnioną Książeczkę należy przedłożyć Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Będzinie, która dokona weryfikacji i przyzna odznakę.

§ 9

Zweryfikowana „Książeczka ewidencji wycieczek” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej uzyskania i noszenia.

§ 10

Regulamin Będzińskiej Odznaki – Krajoznawczej „PRZYJACIEL BĘDZINA” – Książeczka ewidencji wycieczek oraz Odznaki są dostępne w Oddziale PTTK Będzin ul. Małachowskiego 43.

§ 11

Niniejszy Regulamin przyjęty został na Posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Będzinie Uchwałą Nr 3/2005 w dniu 5.07.2005 r.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

 1. Zamek gotycki z XIV w.
 2. Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie – Gzichowie.
 3. Cmentarz Żydowski – Wzgórze Zamkowe.
 4. Kościół Św. Trójcy.
 5. Kościół cmentarny pw. św. Tomasza z Cautenbury.
 6. Mury miejskie z XIV wieku.
 7. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Podzamcze.
 8. Teatr Dzieci Zagłębia przy ul. Teatralnej.
 9. Kolumna upamiętniająca przemarsz wojsk Króla Jana III Sobieskiego na Wiedeń ul. Kołłątaja.
 10. Pomnik upamiętniający spalenie synagogi (skwer pod Zamkiem).
 11. Dom parafialny przy ul. Góra Zamkowa.
 12. Sąd Rejonowy przy ul. Sączewskiego.
 13. Pomnik poświęcony „Bojownikom o wolność” ul. Sączewskiego.
 14. Pomnik poświęcony „Poległym za Wolną Polskę” Plac 3 Maja.
 15. Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Modrzejewskiej.
 16. „Wiejski Dom Towarowy” – hale targowe ul. Modrzejewska.
 17. Dworzec PKP przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
 18. Poczta przy ul. Kościuszki.
 19. Figura „Królowo Korony Polskiej módl się za nami” – skrzyżowanie ul. Małachowskiego i Modrzejewskiej.
 20. Tablica „Pamięci 40 obywateli będzińskich narodowości żydowskiej i polskiej zamordowanych przez hitlerowskich barbarzyńców 9 września 1939 r.” – ul. Sączewskiego budynek Banku.

 21. Synagoga „MIZRACHI” ul. Potockiego.
 22. Pomnik poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego 11 Pułku Piechoty i 23 Pułku Artylerii Lekkiej 1920-1939 stacjonujących w Koszarach im. Józefa Piłsudskiego.

 23. Lochy Wzgórza Zamkowego.
 24. Dom Wójta ul. Plac Kazimierza.
 25. Kamienica „Pod Rybami” ul. Rybna.
 26. Mogiła 32 zamordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. cmentarz ul. Podzamcze.
 27. Pomnik Bohaterów Getta Będzińskiego Będzin-Warpie „Kamionka”
 28. w Będzinie-Grodźcu ul. Barlickiego.
 29. Pomnik „Pamięci bohaterów pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych” w Będzinie-Grodźcu, cmentarz ul. Różyckiego.

 30. Kapliczka „Tadeuszowi Kościuszce Grodźczanie 1817-1917” – w Będzinie-Grodźcu ul. Barlickiego (granica Grodźca i Wojkowic).

 31. Zespół zabudowy byłej Cementowni „Grodziec” – dzielnica Grodziec ul. Barlickiego.
 32. Zespół zabudowy byłej KWK „Grodziec” ul. Barlickiego.
 33. Kompleks domków robotniczych przy ul. Barlickiego w dzielnicy Grodziec.
 34. Willa Ciechanowskich – Dom Pomocy Społecznej – dzielnica Grodziec ul. Mickiewicza.
 35. Willa Solvay – Dom Pomocy Społecznej – dzielnica Grodziec ul. Chopina.
 36. Kościół pw. św. Katarzyny – dzielnica Grodziec.
 37. Kościół filialny pw. Św. Doroty – dzielnica Grodziec.
 38. Obelisk „Pamięci więźniów podobozu oświęcimskiego w Łagiszy zmordowanych w latach 1941-1945 – dzielnica Łagisza.

 39. Obelisk „Poległym w walce o wyzwolenie spod hitleryzmu” dzielnica Łagisza ul. Krótka i Pokoju.
 40. Kościół Nawiedzenia NMP w Będzinie Syberie – Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Będzinie
im. Kantora Mirskiego
ul. Małachowskiego 43
42-500 Będzin
tel. (0-32) 762-17-47