1. Celem imprezy jest popularyzacja Dolnego Śląska.

 2. Udział w imprezie polega na uczestnictwie w dowolnej imprezie turystycznej (rajdy, złazy, wycieczki zbiorowe i indywidualne na terenie Dolnego Śląska).

 3. Nie zalicza się powtórzeń tych samych miejsc i miejscowości w danym roku.

 4. Warunkiem otrzymania odznaki oraz zaliczenia imprezy jest potwierdzenie minimum sześciu miejsc lub miejscowości w ciągu roku kalendarzowego.

 5. Uczestnictwo powinno być potwierdzone przez organizatora imprezy, a w przypadku bytności indywidualnej przez jakikolwiek urząd lub przodownika turystyki kwalifikowanej. Przodownicy turystyki kwalifikowanej mogą potwierdzać odbycie wycieczki sami.

 6. Wpisowe wynosi:

  • członkowie SKKT PTTK, opiekunowie tych kół, przodownicy turystyki kwalifikowanej – 5 zł,

  • pozostali uczestnicy – 7 zł.

 7. Za zgłoszenie uważa się przesłanie do końca czerwca odpowiedniej kwoty na konto bankowe Oddziału PTTK w Jaworze lub przekazem pocztowym na adres: PTTK Zarząd Oddziału „Ziemi Jaworskiej”, ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor z adnotacja „6 x Dolny Śląsk”. Wpłatę można też uiścić w biurze Zarządu Oddziału.

 8. Nadesłanie kart potwierdzeń z minimum sześcioma potwierdzeniami imprez obowiązuje do 15 listopada każdego roku. Stanowi to podstawę do przesłania pamiątkowego znaczka.

 9. Wśród uczestników, którzy wykażą się udziałem w największej ilości imprez rozlosowane będą nagrody w miejscu i terminie podanym przez organizatora.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział „Ziemi Jaworskiej”
ul. Legnicka 3, 59-400 Jawor
tel. (0-76) 870-21-35
http://www.pttkjawor.republika.pl
e-mail: pttkjawor@o2.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI